Havfruesag

Berlingske vinder ved Højesteret

Der er netop faldet dom om havfruesagen mellem Berlingske og Edvard Eriksens arvinger ved Højesteret

Berlingske og chefredaktør Tom Jensen er onsdag ved middagstid blevet frifundet i en sag, hvor avisen havde bragt en redaktionel tegning af skulpturen ’Den lille havfrue’ med zombieansigt og et billede af hende iført mundbind.

Det har Højesteret netop afgjort, skriver Berlingske.

I dommen fra Højesteret fremgår det, at retten ikke har vurderet, at Berlingske krænkede ophavsretten. Her konstaterer Højesteret også, at det er et dansk princip og en fællesnordisk tradition, at man kan parodiere selvstændige værker:

”Højesteret fastslog, at der gælder et parodiprincip i dansk ophavsret. Princippet hviler på en fast dansk og fællesnordisk tradition med støtte i forarbejderne til ophavsretsloven og retspraksis. Højesteret fastslog også, at parodier vil kunne betragtes som selvstændige værker, og at det gælder, selv når parodien er meget nærgående, og hvad enten parodien retter sig mod selve originalværket eller mod noget andet,” lyder det.

Dermed når Højesteret altså frem til en anden afgørelse end landsretten.

Forskellige opfattelser

I sagen har Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen, argumenteret for at blive frifundet for påstanden om, at Berlingske skulle have krænket ophavsretten over for skulptør Edvard Eriksens arvinger ved at bringe tegningen og billedet i avisen ad to omgange i maj 2019 og april 2020.

I sagen skulle fem dommere og højesteretspræsident Jens Peter Christensen træffe afgørelsen, efter at Tom Jensen i Østre Landsret blev dømt til at betale 300.000 kroner til arvingerne sidste år.

Helt grundlæggende har parterne i sagen helt forskellige opfattelser af sagens karakter.

Edvard Eriksens arvinger mente, at Berlingske uberettiget havde brudt ophavsretten ved at bruge illustrationerne uden tilladelse, og at skulpturen blev bragt i en krænkende forbindelse, hvor det blev sat i forbindelse med en temaside om politik.

På karikaturtegningen var havfruen 18. maj 2019 set siddende på en sten med et iturevet og delvist afbrændt dannebrogsflag. Bag havfruen kunne man se pigtråd og både med flygtninge, hvilket var samlet under overskriften ”Ondskaben i Danmark”.

Tegningen blev bragt som illustration til avisens debatsider, hvor den slog tonen an i et tema om debatkulturen i Danmark forud for folketingsvalget.

Ifølge Berlingske har der dog ikke været tale om en sag om ophavsret, men derimod en sag om pressefrihed, da havfruen i deres optik er et nationalt symbol, som man kan anvende i en journalistisk sammenhæng.

I Østre Landsret vurderede dommerne dog i februar sidste år, at Berlingske blot kunne have valgt at illustrere danskhed på anden vis.

Skulptør Edvard Eriksens arvinger skal ifølge dagens dom betale i alt 1.028.345 kroner i sagsomkostninger til Tom Jensen og Berlingske. 705.205 af dem er for udgifter, som Tom Jensen og Berlingske har betalt i forbindelse med landsrettens dom, mens de sidste 323.140 kroner er for sagsomkostninger i alle tre retsinstanser, som sagen nu har været igennem.

Sagen har nu været hele vejen igennem retssystemet, hvor det undervejs også har ført til en levende debat om journalistisk frihed.

Blandt andet har Berlingske afvist at bringe en satiretegning, hvor chefredaktør Tom Jensen sidder oven på et B for Berlingske ledsaget af teksten ”Dette er ikke en lille havfrue” på fransk.

 

 

0 Kommentarer