Mediestøtte

Store danske dagblade smider bombe under medieforliget

En række landsdækkende dagblade med JP-Politikens Hus i spidsen mistænker medieaftalen for at være konkurrenceforvridende. Hvis aftalen ikke bliver gennemført, vil det koste medier livet, lyder svaret fra direktøren i JFM

Næste år kan ugeaviser, lokalaviser og regionale medier se frem til at modtage betydeligt flere penge i mediestøtte. Alene den nye pulje til ugeaviser er på 43 millioner kroner årligt, fremgik det af medieaftalen, der blev vedtaget i maj tidligere i år.

Med medieaftalen sker der generelt en omfordeling, så der flyttes millioner af kroner i mediestøtte fra de store landsdækkende medier til lokale og regionale nyhedsmedier og magasinpressen.

Men nu har en række landsdækkende dagblade med JP/Politikens Hus, Berlingske Media, Børsen og foreningen Nye Medier klaget til EU-Kommissionen, fordi de mistænker modellen for at være konkurrenceforvridende.

Det oplyser administrerende direktør i JP/Politikens Hus Stig Kirk Ørskov.

”Vi har opfordret Kommissionen til at give de nye regler for redaktionel produktionsstøtte et eftersyn for at sikre, at de ikke er konkurrenceforvridende og i overensstemmelse med EU’s regler for statsstøtte,” skriver Stig Kirk Ørskov.

Stig Ørskov opfører sig, som om han forfølger en drøm om en dag at stå tilbage som den eneste sheik i én stor nyhedsørken.
Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund

Medier i splittelse

Klagen til EU betyder, at medierne i brancheorganisationen Danske Medier er splittet i to.

På den ene side står de store dagblade. På den anden side er der alle lokale og regionale medier, Kristeligt Dagblad og Information. Den gruppe af medier har administrerende direktør i JFM Jesper Rosener som talsperson.

”Vi er en samlet gruppe, der arbejder med at gennemføre det, som regeringen har lagt op til at gøre,” siger Jesper Rosener.

Om klagen til EU siger han, at det er uventet, at det her sker nu.

”Her prøver vi at gennemføre noget, som vi alle sammen var enige om, og som blev stemt igennem af et bredt flertal i Folketinget, men nu skal det via EU behandles et helt andet sted,” siger Jesper Rosener.

Hvordan har du det med, at en gruppe medier kører solo og henvender sig til EU?

”Det synes jeg er ærgerligt. Også fordi vi skal hyre dyre advokater for at give et modsvar,” siger Jesper Rosener.

Beskeden fra advokaterne er ifølge Jesper Rosener, at de ikke ser det som et problem af gennemføre medieaftalen.

Medier kommer til at lukke

For de lokale og regionale mediers økonomi er det yderst vigtigt, at medieaftalen bliver udmøntet, som et flertal på Christiansborg har besluttet det, forklarer Jesper Rosener.

”Jeg kan i hvert fald sige på vegne af alle lokale og regionale medier, at hvis det her ikke bliver gennemført, vil det betyde, at vi skal afskedige i ekstraordinær stor grad, og at medier kommer til at lukke. Det vil være nogen af konsekvenserne, hvis medieaftalen ikke bliver gennemført,” siger Jesper Rosener.

Der står ifølge Jesper Rosener 140 mandater i Folketinget bag aftalen, som de regionale og lokale medier har ventet på siden 2018.

”Vi tror fuldt ud på, at det kan og skal gennemføres, men det kræver en anden indsats, end vi havde regnet med,” siger han.

Absurd og sørgeligt

Henvendelsen til EU blev sendt i begyndelsen af september 2023 med bistand fra et amerikansk advokathus med speciale i statsstøtteregler. Modsvaret på 11 sider fra Kristeligt Dagblad, dagbladet Information og de lokale og regionale medier er lavet med bistand fra advokatfirmaet Gorrisen og Federspiel.

DJ-formand Tine Johansen kalder det ”absurd sørgeligt”, at mediebranchen nu skal bruge massive summer på at hyre advokater mod hinanden i stedet for at bruge pengene på journalister, fotografer og publicistisk indhold.

”Vi gik til politikerne som en samlet branche – troede jeg – og bad om, at mediestøtten blev omfordelt, så noget gik fra landsdækkende til de lokale og regionale, som i den grad er nødlidende. Derfor er det rystende at konstatere, at landets største mediehus, som nok skal klare sig uanset mediestøttens størrelse, fører an i en klage over den aftale, der landede,” siger hun med henvisning til JP/Politikens Hus.

”Altså først beder chefredaktørerne politikerne om hjælp til de lokale medier, og når politikerne så opfylder ønsket, ja, så er belønningen en klage til EU-Kommissionen.”

Hun mener, at forløbet er dybt skadeligt for mediebranchen i Danmark. Truslen mod medierne kommer nemlig fra Facebook og Google – ikke fra Herning eller Bornholm.

”Stig Ørskov opfører sig, som om han forfølger en drøm om en dag at stå tilbage som den eneste sheik i én stor nyhedsørken,” lyder det fra Tine Johansen.

Til det siger Stig Kirk Ørskov, at der jo faktisk er tale om henvendelse ikke bare fra ham, men en fælles henvendelse fra Berlingske Media, Børsen, Nye Medier og Jp-Politikens Hus.

Allerede i september sidste år sendte JP/Politikens Hus, Berlingske Media, Dagbladet Børsen, Bauer Media og organisationen Nye Medier også en henvendelse til EU-Kommissionens advokat DLA Piper.

Utilfredsheden gik på, at mediestøttens såkaldte titelloft betyder, at visse lokalmedier kan få mediestøtte, mens for eksempel landsdækkende medievirksomheder ikke kan få støtte til at dække det samme lokalområde.

”Vi synes, der er en risiko for, at der kan komme en skønsbaseret vilkårlighed ind i tildelingen af støtte, fordi det faktisk er nogle ret uklare kriterier, der ligger til grund for det, som Medienævnet skal afgøre støtten på baggrund af,” sagde JP/Politikens administrerende direktør, Stig Kirk Ørskov, dengang til Journalisten.

3 Kommentarer

Tine Johansen
4. OKTOBER 2023
Kære Finn Arne.

Som en del af medieaftalen er der besluttet, at den nuværende støtteordning videreføres med en omfordeling, så mere går til lokale og regionale medier.
Supplementspuljen til Kristeligt Dagblad og Information sænkes i løbet af aftaleperioden.
I DJ har vi argumenteret for, at også de nye medier - for eksempel de ultralokale og digitale - skal omfattes. ( https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/DJ%27s%20udspil%20til%20ny%20medieaftale.pdf)
Her besluttede forligskredsen at nedsætte et udvalg, som skal komme med anbefalinger til en ny støtteordning, som omfatter flere og nye medier. Det udvalg forventer vi selvfølgelig at sidde med i. Og jeg kan godt garantere, at det vil arbejde hurtigere end EU-systemet.
Jeg synes, det er helt forkert prioriteret af en nødlidende branche at pudse advokater og EU-Kommissionen på hinanden.
Kig op! Konkurrencen kommer fra Facebook og Google, ikke fra de lokale og regionale medier.

Og tak, Nille!
Finn Arne Hansen
4. OKTOBER 2023
Nej, Jesper Rosener taler ikke på vegne af alle små lokalaviser. Mens Folketingets Kulturudvalg var på sommerferie, blev det lobbyet igennem, at vi med færre end 44 udgivelser ikke skal have en nikkel. Så Blokhus Avis, Fanø Posten og Hjerting Posten, eksempelvis, får intet. For os er det et farvel til cirka 200.000 kroner om året, mens Esbjerg Ugeavis, der oven i købet bruger artikler fra den statsstøttede avis JydskeVestkysten, står til at få 350.000 kroner. Så jeg har klaget til Kulturudvalget, ministeren og EU. At jeg ikke får den fjerneste støtte fra DJ er jo interessant, når jeg betaler kontingent. Det gør Rosener vist ikke.
Nils-Christian Ehlers Nilson
4. OKTOBER 2023
Godt brølt, Tine