Pressenævnet ikke helt sikre på kendelse i Politiken-sag

I oktober anklagede United Plantations Politiken for 'løgn og manipulation' i forbindelse med artikler om virksomhedens brug af farlige sprøjtegifte. Nu har Pressenævnet set på sagen - men kan ikke rigtigt blive enige.

I oktober anklagede United Plantations Politiken for 'løgn og manipulation' i forbindelse med artikler om virksomhedens brug af farlige sprøjtegifte. Nu har Pressenævnet set på sagen – men kan ikke rigtigt blive enige.

Godt nok er Politiken blevet pålagt at bringe et genmæle fra United Plantations, som kan læses her.

Men nævnet er slet ikke enige i afgørelsen. En enkelt ønsker at udtale kritik – de øvrige tre gør ikke. Og meget hurtigt i Pressenævnets begrundelse og afgørelse kommer det frem, at man rent faktisk ikke har tilstrækkelig viden til at vurdere, om der var belæg for efterårets anklager mod Politiken.

 
Pressenævnet noterer blandt andet, at der foreligger modstridende forklaringer i enkelte punnkter, og på grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis kan Pressenævnet ikke tage stilling til disse forhold. 
 
Derfor nøjes Pressenævnet da også med at skrive, at der kun er "delvist grundlag for genmæle". Og samlet set finder Pressenævnet ikke grundlag for at fastslå, at Politiken skulle have tilsidesat god presseskik.
 
I et tilfælde udtaler Pressenævnet dog konkret kritik af Politiken. Det drejer sig om en sag, hvor Mark Davis fra FN's fødevareorganisation, FAO, blev citeret på en måde, der fejlagtigt kunne opfattes, som om at han havde udtalt sig specifikt om United Plantations. 
 
Men derudover finder Pressenævnet ikke grundlag for at fastslå, at Politiken har tilsidesat god presseskik.
Og som tre af nævnets medlemmer skriver:
 
"Under henvisning til de løbende og detaljerede henvendelser til klager forud for ethvert artikelkompleks og at Politiken bragte uddrag af de af klager udsendte udtalelser, finder vi ikke grundlag for at kritisere Politiken for ikke at kontrollere beskyldningerne yderligere. Vi har i den forbindelse også tillagt det betydning, at den administrerende direktør erkendte, at medarbejdere undertiden tog beskyttelsesudstyret af, og at avisen på ny rettede henvendelse til medarbejderne med henblik på at få sagen yderligere belyst." 
 
Omvendt lyder det fra et fjerde medlem:
 
"Jeg finder, at Politiken burde have foretaget yderligere undersøgelser for at få afklaret, om arbejdernes forklaringer om arbejdsforholdene og de påståede forgiftningstilfælde var korrekte. Det forhold, at United Plantations Berhad ikke ønskede at medvirke i artikelserien, kan ikke føre til et andet resultat, idet avisen har haft mulighed for at undersøge forholdene på anden vis. Beskyldningernes meget skadelige virkning må i den forbindelse også tillægges betydning, hvorfor jeg udtaler min kritik."  
Kendelsen, som er forholdsvis lang for at få alle forbeholdene med, kan læses her i sin helhed.
 
Nævnet har i øvrigt pålagt Politiken og politiken.dk at bringe det delvise genmæle.

1 Kommentar

Iben Hauschultlz
5. MARTS 2011
Re: Pressenævnet ikke helt sikre på kendelse i Politiken-sag

Hvordan kan Pressenævnet (ental) være ikke helt sikre (flertal) på noget?

Hvis "man rent faktisk ikke har tilstrækkelig viden til at vurdere, om der var belæg for efterårets anklager " betyder det så, at ingen vil være i stand til det?

Og helt generelt: hvorfor laver journalisterne på mit fagblad artikler i stedet for at skrive dem?

Jeg spø'r bare

Iben