Ombudsmanden kritiserer mørklægning af actioncard fra minkforløb

Ifølge Folketingets Ombudsmand blev journalist fejlagtet nægtet adgang til actioncard fra minkaflivninger

Det var ifølge Folketingets Ombudsmand forkert, da Justitsministeriet nægtede en journalist at se forskellige versioner af det actioncard, som blev brugt af politiet i forbindelse med aflivningen af mink i Danmark sidste år.

Dermed burde journalisten på det pågældende tidspunkt have fået tildelt aktindsigt til det actioncard, der blev brugt i forbindelse med aflivningen af mink. Det fik journalisten ikke.

Det skete med henvisning til, at en aktindsigt kunne skade en forventet uvildig undersøgelse. Eksempelvis en kommende advokatundersøgelse.

Ifølge Ombudsmanden gav ministeriet ingen begrundelse for, hvorfor det skulle medføre en risiko for påvirkning af vidneforklaringer eller andet, hvis ministeriet gav indsigt i, hvad der var indholdet af det actioncard.

Justitsministeren henviste i sin afgørelse til en paragraf i Offentlighedsloven. Men ifølge Ombudsmanden er der tale om en fejlfortolkning af loven.

Justitsministeriet bedes derfor tage sagen op på ny, oplyser Ombudsmanden. Der er dog ikke taget stilling til, om der på nuværende tidspunkt vil være grund til at give aktindsigt.

Det pågældende actioncard spillede en rolle i forløbet om aflivning af mink i november 2020.

3. november besluttede regeringen, at alle mink skulle aflives. Det viste sig senere, at der ikke var tilstrækkelig hjemmel for den beslutning.

15 dage senere – 18. november – kom en redegørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, og her omtales et actioncard, som blev benyttet under forløbet.

Det blev brugt til politiets samtaler over telefon med minkavlere. Af dem fremgik det fejlagtigt, at der var krav om, at alle minkavlere skulle aflive deres mink.

Problemet var, at der ikke var lovhjemmel til at kræve, at minkavlere, hvis besætninger lå uden for sikkerhedszonen på 7,8 kilometer fra smittede besætninger, skulle aflive deres mink.

Rigspolitiet har efterfølgende oplyst, at Rigspolitiet skam godt vidste, at der ikke var hjemmel for sådan et krav, da det pågældende actioncard blev lavet, og telefonopkaldene ført ud i livet.

Det var dog Rigspolitiets opfattelse, at en lovhjemmel var nært forestående.

Justitsminister Nick Hækkerup har afvist, at Justitsministeriet har givet Rigspolitiet en opfattelse af, at man kunne fremsætte kravet på forventet efterbevilling.

Siden har Folketinget aftalt at nedsætte en advokatundersøgelse til specifikt at undersøge politiets rolle i forløbet om aflivning af mink.

Derimod kommer det actioncard ikke til at spille en rolle i den granskningskommission, der skal undersøge statsminister Mette Frederiksens (S) rolle i forløbet.

0 Kommentarer

Læs også

Ombudsmanden blåstempler nej til aktindsigt om mink

Ombudsmanden blåstempler nej til aktindsigt om mink

07. JUNI 2021
Journalister afskæres fra aktindsigt i sag om minkaflivning

Journalister afskæres fra aktindsigt i sag om minkaflivning

21. JANUAR 2021