Diversitet

Ny database skal få flere kvinder og non-binære i medierne

Med databasen håber folkene bag at øge mængden af kvindelige kilder i danske medier

Kvinder er stadig markant mindre synlige end mænd i nyhedsbilledet, hvilket en ny kildedatabase nu vil forsøge at rette op på.

Kildedatabasen har fået navnet DiverseEksperter.dk og går i luften i dag.

Tanken bag databasen er, at journalister på redaktionerne kan bruge hjemmesiden til at finde navne på ”kvindelige og non-binære eksperter, specialister, ledere og talenter inden for en lang række fagområder”.

Databasen præsenteres i dag ved et arrangement hos Berlingske Media i København, hvor det også vil fremgå, at databasen er blevet udviklet og testet af redaktører og journalister i samarbejde med blandt andre DR og Dansk Journalistforbund.

Blot 35 procent

Databasen er blevet til på baggrund af de seneste tal fra den globale undersøgelse ’Ligestilling i nyhedsmedierne – Who make the News?’, hvor Center for Nyhedsforskning på RUC stod for den danske del af projektet.

Her viste tallene i september 2021, at andelen af kvinder i nyhedsmedierne kun er steget med fire procentpoint fra 31 procent til 35 procent de seneste 10 år.

Baggrund: DiverseEksperter.dk

Bag DiverseEksperter.dk står Foreningen KvindeKompagniet og Female Leadership Academy med opbakning fra Netcompany, Tænketanken EQUALIS, Politiken Fonden, Dansk Industri, Boston Consulting Group samt Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Databasen er ifølge folkene bag udviklet og testet af en lang række redaktører og journalister i samarbejde med blandt andre DR, Dansk Journalistforbund og Netværket Ligestilling i Medierne.

Med tiden skal databasen også bruges af virksomheder, organisationer og lignende til eksempelvis rekruttering. Folkene bag skriver desuden, at den vil gå bredere til værks med diversitetsudfordringen, når der er rettet op på den kønsmæssige skævhed.

Tilbage i 2021 udtalte forskeren bag tallene, RUC-lektor Hanne Jørndrup, at der var behov for en holdningsændring ude på redaktionerne:

”Der er en underrepræsentation af kvinder på alle områder i den offentlige debat. Der er lang vej igen, hvis medierne forestiller sig, at man varetager den offentlige debat og får alle synspunkter og erfaringer frem.”

I år viste Akademikerbladets top 50-liste over de mest citerede eksperter for 2022 desuden, at listen i allerhøjeste grad var domineret af mænd. Faktisk var hele 47 ud af 50 på listen mænd.

Derudover blev der heller ikke plads til en eneste person, som har anden etnisk herkomst end dansk.

0 Kommentarer