kønsbalance

Langt de fleste gæster på News er mænd

Der er for eksempel store udfordringer på et program som ’Besserwisserne’

Syv af ti gæster i stolen på magasinerne på TV 2 News er mænd.

Det viser en optælling foretaget af journalist Naja Navntoft, som hun har publiceret på LinkedIn.

Helt lavpraktisk har Naja Navntoft gennemgået syv forskellige magasinprogrammer og foretaget en kønsoptælling af 458 udsendelser.

Ud af de 458 programmer var der 949 mænd ud af i alt 1.330 paneldeltagere og gæster.

Programmerne ’Verden ifølge News’ og ’News & Co’ klarer sig ifølge optællingen bedst i forhold til kønsbalancen, da der er henholdsvis 42 % og 43 % kvinder i de to udsendelser.

Omvendt er programmet ’Besserwisserne’, hvor politiske kommentatorer fra forskellige medier kloger sig på den forgangne uge i dansk politik, domineret af mænd. Ud af 321 paneldeltagere var kun 50 kvinder, viser optællingen.

News: Vi vil gøre mere

På TV 2 har redaktionschef Henrik Lorentsen ansvaret for magasinerne på News, og han medgiver, at der kan gøres mere for at sikre en mere ligelig balance. Det er dog ikke kun køn, der er i fokus for kanalens arbejde med at blive mere repræsentativ. For kanalen er det også vigtigt at være mere repræsentativ i forhold til for eksempel alder.

”Men en optælling som den her betyder, at jeg kan bruge den som en løftestang til at arbejde videre med at prøve at forandre det her, for det er en ambition, vi har i forvejen,” siger han til Journalisten.

I det konkrete, daglige arbejde med at finde kilder og gæster til programmerne, kan der være nogle underliggende udfordringer, der bidrager til skævheden.

”Det er vel sådan, at det er helt oplagt, at man gør det, man plejer. Den anden forklaring er, at man i tv skal have folk til at stille fysisk op. Så der træder også et logistisk element ind på et tidspunkt,” siger han.

Derudover er der selve kildens funktion.

”Ofte taler vi med en titel eller en person, der bestrider en post, og der er vi afhængige af, at kønnet som vedkommende har ikke kan laves om. Så hvis udenrigsministeren er en mand, kan vi jo af gode grunde ikke interviewe en kvinde,” siger han.

Har forsøgt i erhvervsprogram

Men alt det er sideforklaringer, og der er stadig behov for, at TV 2 News ”spænder fjederen” og arbejder endnu mere på at blive mere repræsentative, siger Henrik Lorentsen:

”Jeg sidder selv med ved redaktionsmøder, og jeg ved, at vi snakker om det: ’Er der nogle kvinder, vi overser her’ er et almindeligt spørgsmål,” siger han.

Konkret har man også forsøgt at gøre det med programmet ’Business Class’, så det ikke bare blev et program med mænd i blå skjorter. I Naja Navntofts opgørelse er 66 % af gæsterne dog stadig mænd.

”I det program arbejder vi med panelister, hvor vi har faste aftaler, og der har vi gået efter, at det skulle være så ligeligt fordelt som muligt. At det så praktisk og logistisk ender, som det gør i den optælling, må vi kigge på. Men vores panel består i udgangspunktet af et lige antal mænd og kvinder, og det skyldes en bevidst beslutning og et arbejde med at gå efter netop det,” siger han.

Og det kan mærkes på programmet, vurderer han.

”Lige netop det program bliver jo bedre af, at vi ikke er gået ned i en mandefælde, og at vi kigger på business-dækningen med et bredere panel og kildevalg,” siger han.

Også på selve mediearbejdspladserne er der problemer med mangfoldighed.

Den nye undersøgelse ’Kønsbalance og mangfoldighed i mediebranchen 2021’ viser, at næsten fire ud af fem oplever, at deres mediearbejdsplads ikke prioriterer at øge mangfoldigheden i forhold til køn, etnicitet, kultur og funktionsnedsættelse. Undersøgelser viser ellers, at øget diversitet kan skabe mere produktivitet.

Undersøgelsen viser på samme tid, at kun en tredjedel af de redaktionelle ledere er kvinder.

0 Kommentarer