Oprydningen

Kritik af dyre rektor-receptioner på DMJX

Styrelse har opfordret DMJX til at have hånd i hanke med udgifterne til receptioner

Da DMJX i 2019 skiftede ud i ledelsen, blev der i alt afholdt fire receptioner for samlet 130.000 kroner, som fik Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til at undre sig:

”Styrelsen bemærker, at udgifterne til receptionerne forekommer relativt høje sammenlignet med almindelig praksis på andre videregående uddannelsesinstitutioner,” lyder det i et brev fra styrelsen, der i oktober 2020 blev sendt til DMJX.

Det fremgår af en aktindsigt, hvor styrelsen også bemærker, at der samlet set var inviteret 600 gæster til de i alt fire receptioner, der både foregik i Aarhus og København.

En afsked og en velkomst

Ifølge Journalistens oplysninger var der tale om to receptioner for afgående rektor Jens Otto Kjær Hansen i skolens lokaler i henholdsvis Aarhus og København, mens der efterfølgende blev afviklet to receptioner i begge byer for det nye rektorat bestående af daværende rektor Trine Nielsen og nuværende prorektor Jens Grund.

Det høje beløb blev i første omgang opdaget af DMJX’ revisor, da denne i 2020 gennemgik årsregnskabet for skolen.

Undervisningsministeriet har retningslinjer for den slags receptioner, men DMJX hører ikke under ministeriets ressort. Alligevel konstaterer styrelsen, at DMJX generelt bør ”vise skyldige økonomiske hensyn, jf. Moderniseringsstyrelsens vejledning God adfærd i det offentlige”.

I brevet fra styrelsen opfordres DMJX også til at have fokus på, at der ved receptioner i fremtiden skal være ”et rimeligt forhold mellem udgiften, formålet og deltagerkredsen”.

Har skærpet reglerne

DMJX oplyser i dag til Journalisten, at man har skærpet reglerne for repræsentation, men ikke nedskrevet en konkret praksis for afholdelse af den form for arrangementer.

Historien om receptionerne lægger sig i kølvandet af de mange sager om økonomien på DMJX.

Mandag kunne Journalisten fortælle, at skolen har fået kritik fra revisorerne for en fratrædelsesgodtgørelse til Trine Nielsen, der sår tvivl om skolens sparsommelighed, samt et væsentligt lønløft til to ledende medarbejdere. Et af problemerne har været, at den tidligere ledelse ikke har skrevet tilstrækkeligt meget ned om de beslutninger, der blev truffet dengang.

Alt imens har skolen på andre områder været udsat for omfattende spareplaner, der blandt andet har kostet menige medarbejdere jobbet.

Derudover fik skolen sidste år kritik for dårlig økonomistyring samt en række mangler i skolens administration.

Til Journalisten udtalte den nuværende bestyrelsesformand, Lea Korsgaard, i mandags, at hun er ærgerlig over, at den nye ledelse stadig skal bruge tid på at rydde op i fortiden.

”Jeg havde ikke forventet, at der var så meget, der skulle kigges på,” lød det blandt andet fra Lea Korsgaard.

0 Kommentarer

Læs også

Oprydningen

DMJX-rektors fratrædelse får revisorer til at undre sig

29. AUGUST 2022
Undersøgelse: Størstedelen af de praktiksøgende bliver tilbudt forhåndsaftaler

Kritik af DMJX’s økonomistyring igen: ”Skal være glad for ikke at have Britta Nielsen ansat”

04. JUNI 2021