Oprydningen

DMJX-rektors fratrædelse får revisorer til at undre sig

Den tidligere ledelse på DMJX får kritik for lønhop uden stillingsopslag og en fratrædelsesgodtgørelse, der sår tvivl om, hvorvidt skolen har ”udvist tilstrækkeligt sparsommelig adfærd”. Det hele skete før og efter store besparelser, som førte til fratrædelser fra flere medarbejdere

Godt tre måneder efter at DMJX havde sagt farvel til seks medarbejdere i en sparerunde til 3,5 millioner kroner, forhandlede DMJX’ tidligere rektor sig til en lovlig fratrædelsesgodtgørelse, der har fået to statsautoriserede revisorer fra Deloitte til at løfte øjenbrynene.

Fratrædelsesgodtgørelsen kan ”så tvivl om, hvorvidt DMJX har udvist tilstrækkeligt sparsommelig adfærd”.

Det kan Journalisten nu fortælle på baggrund af aktinsigter og bestyrelsesreferater, hvor DMJX’ revisorer retter et særdeles kritisk blik på skolens økonomi.

Her fremgår det blandt andet også, at DMJX kort tid inden den omfattende sparerunde til 3,5 millioner kroner forfremmede to tidligere medarbejdere med en ”væsentlig lønstigning” på omkring 11.000-12.000 kroner om måneden eksklusive pension, og at man ikke slog stillingerne op offentligt, hvilket der ellers er krav om i en offentlig institution.

Bind for øjnene

Fratrædelsesgodtgørelsen for den tidligere rektor, Trine Nielsen, blev udarbejdet, da Lisbeth Knudsen stadig var bestyrelsesformand for DMJX, men hun ønsker ikke at kommentere dens indhold, da der er tale om et internt forhold. Trine Nielsen vil heller ikke kommentere aftalen. Lisbeth Knudsen fremhæver dog i en sms, at vilkårene blev forhandlet mellem skolens advokat og DJØF efter gældende kontrakt:

”Samarbejdet ophørte. Derfor fratrædelsesgodtgørelse helt i henhold til kontrakt,” skriver Lisbeth Knudsen.

Tilbage står revisorerne og den nye ledelse med en række store spørgsmål.

Det fremgår nemlig også, at den daværende ledelse få uger inden Trine Nielsens fratrædelse indstillede samarbejdet med højskolens daværende økonomi- og administrationschef. Vedkommende fik en resultatløn, der ifølge revisorerne sår tvivl om, hvorvidt skolen har været tilstrækkeligt sparsommelig.

Det skyldes ifølge revisorerne, at der mangler såkaldt ”skriftlighed” om de beslutninger, der blev truffet under den tidligere ledelse.

Jeg havde ikke forventet, at der var så meget, der skulle kigges på.
Lea Korsgaard, ny bestyrelsesformand på DMJX

Den nye ledelse sidder med andre ord med en form for bind for øjnene i forhold til fortiden.

Helt enkelt ligger der for eksempel ikke en skriftlig begrundelse for, hvorfor Trine Nielsen skulle have en fratrædelsesordning af en størrelse, der får revisorerne til at undre sig om skolens sparsommelighed.

Det samme gælder resultatlønnen til den tidligere økonomi- og administrationschef.

”På den måde kan vi jo ikke se, hvordan forhandlingerne faktisk er foregået,” siger skolens nye rektor, Julie Sommerlund, der tiltrådte 1. april i år.

Pension udgjorde 190.000 kroner

I forhold til fratrædelsesordningen fremgår det i revisionens anmærkninger, at den er lovlig, da den blev forhandlet mellem DMJX og Trine Nielsens faglige organisation. DMJX har også siden haft ekstern juridisk rådgivning, som har vurderet, at der ikke er tale om en ulovlig fratrædelsesaftale.

Problemet er altså beløbet, som det endnu ikke er lykkedes for Journalisten at få belyst endnu.

Dele af aftalens omfang afsløres dog af en aktindsigt fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvor store dele af teksten ellers er mørklagt på grund af personlige hensyn.

Her konstaterer styrelsen i et brev fra juni i år, at DMJX’ revisor troede, at fratrædelsesgodtgørelsen for Trine Nielsen var forhandlet til at være ”ikke-pensionsgivende”.

Aftalen har dog vist sig at indeholde pension, hvilket betyder, at DMJX får en merudgift på ”ca. 190.000 kr.”, og at DMJX’ revisor ikke har kunnet finde en begrundelse for det.

Ifølge skrivelsen fra styrelsen er forhandlingsresultatet altså ikke ”udtryk for sparsommelig adfærd”.

Journalisten har også ad flere omgange forsøgt at få DMJX til at løfte sløret for omfanget af fratrædelsesgodtgørelsen.

”Vi er ved at finde ud af, hvor meget vi må sige om de konkrete beløb. Det er ikke et spørgsmål, der er helt ligetil, og vi venter på at få det afklaret juridisk,” lyder det fra den nuværende rektor, Julie Sommerlund.

Medarbejderne kan jo også læse de her referater og tænke: ’Hvordan hænger det sammen?’ Og det er jo fuldstændigt fair, at det vækker den undren.
Roger Buch, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

I marts 2021 måtte DMJX tage afsked med fem undervisere og en enkelt administrationsmedarbejder, der alle tog imod frivillige fratrædelser som led i en sparerunde på DMJX, hvor der skulle skæres 3,5 millioner kroner.

Ifølge Journalistens oplysninger har det også ført til panderynker blandt medarbejdere, at de i bestyrelsesreferater kunne læse, at den daværende ledelse både op til og efter sparerunder polstrede sig.

For kort tid inden besparelserne blev meldt ud i slutningen af 2020, blev der bag kulissen rykket rundt på ledelsesgangene.

Lønhop til ledelsen

Her blev den tidligere administrationschef forfremmet og indlemmet i direktionen sammen med den daværende forskningschef.

Ifølge revisionen modtog de ”væsentlige lønstigninger” i de nye jobs, men stillingerne blev ikke slået op som jobannoncer i offentligheden, som de ifølge revisionen burde have været, når medarbejdere løftes til direktionsniveau.

Aktindsigten hos styrelsen viser, at de hver fik mellem 11.000 og 12.000 kroner ekstra om måneden eksklusive pension, hvilket ifølge styrelsen ”ikke er udtryk for sparsommelig adfærd”.

Derudover viser det sig i bestyrelsesreferater, at bestyrelsen kun var vidende om, at de to blev forfremmet, og altså ikke, at det også medførte en lønstigning.

”De stillinger skulle efter bogen i det offentlige have været slået op, inden de blev besat. Det er åbenlyst en uhensigtsmæssig praksis, der har været i gang, og det skal åbenlyst ikke ske,” siger den nuværende bestyrelsesformand for DMJX, Lea Korsgaard.

De nye oplysninger sætter en streg under, at DMJX har haft rod i økonomien, og at revisorerne fra Deloitte har haft travlt med at rydde op sammen med den nye administrationschef.

Sidste år kom det frem, at DMJX helt grundlæggende ikke havde styr på flere væsentlige elementer af højskolens økonomistyring, hvilket fik revisorerne til at tænde røde advarselslamper flere steder.

Oprydningsarbejdet har været så omfattende, at det er kommet bag på Lea Korsgaard, der i november sidste år overtog posten som bestyrelsesformand for skolen efter Lisbeth Knudsen, som siden 2005 havde siddet for bordenden:

”Jeg havde ikke forventet, at der var så meget, der skulle kigges på,” siger hun.

At problemerne på DMJX har været omfattende, fremhæves blandt andet i skolens interne regnskab for 2021, hvor den nye administrationschef selv skriver, at økonomiafdelingen har ”haft et lidt tumultarisk år”:

”Først blev højskolens økonomi-og administrationschef og højskolen enige om, at vejene skulle skilles. Lidt senere på året var det højskolen og rektoren, som fandt hver sin vej,” lyder det indledningsvist, hvorefter der redegøres for den kritik, som skolen modtog fra revisionen, og som også tidligere er beskrevet af Journalisten.

”Som det helt tydeligt fremgår, er der nogle ting og praksisser, som åbenlyst ikke har været hensigtsmæssige, når det kommer til økonomistyring, ansættelsesforhold og skriftlighed. Vi er en offentlig institution, som skal kunne dokumentere, hvad vi gør,” siger Lea Korsgaard.

Medarbejderrepræsentant: ”Ikke godt nok”

Ifølge Roger Buch, der har været medarbejderrepræsentant i bestyrelsen de seneste fem år, ligger ansvaret både hos den tidligere ledelse og i bestyrelsen:

”Det har helt åbenlyst ikke været godt nok, og derfor er der også kommet en ny økonomichef, en ny rektor og et stort oprydningsarbejde. Men jeg kan også pege på mig selv, for jeg synes jo også, at bestyrelsen gennem årene kunne have stillet flere kritiske spørgsmål og været mere aktiv,” siger han.

Han fortæller også, at de seneste kritiske punkter fra revisorerne skaber en frustration hos flere medarbejdere på DMJX, der blandt andet måtte sige farvel til gode kolleger i starten af 2021 efter den omfattende sparerunde:

”Medarbejderne kan jo også læse de her referater og tænke: ’Hvordan hænger det sammen?’ Og det er jo fuldstændigt fair, at det vækker den undren,” siger han.

Lisbeth Knudsen fremhæver i en skriftlig korrespondance med Journalisten, at hun selv var med til at sætte oprydningen i gang ved at tilkalde revisorerne fra Deloitte og ansætte en ny administrationschef.

”Alle regnskaber har stået snorlige i min tid med blank påtegning fra revisionen indtil det sidste år, hvor der viste sig nogle problemer i den økonomiske styring og rapportering. Det tog vi konsekvensen af,” skriver Lisbeth Knudsen til Journalisten.

Uenighed om lønhop

Trine Nielsen medgiver, at hun har haft et ansvar, men fremhæver også over for Journalisten, at flere af problemerne ifølge hende stammer fra tidligere tiders ledelse, og at hun selv var med til at iværksætte oprydningen.

”Det var noget, jeg selv satte i gang. Det var noget, jeg selv arvede, og som havde stået på i en lang årrække. Så det var en oprydning, jeg startede med, da jeg tiltrådte,” siger hun.

Det udslagsgivende blev blandt andet kritikken fra Deloitte, som tidligere er beskrevet i Journalisten, siger hun.

I forhold til kritikken af de manglende jobopslag i forbindelse med forfremmelsen af to medarbejdere medgiver Trine Nielsen, at man set i bakspejlet nok skulle have slået stillingerne op.

Ifølge hende handlede det om at forstærke ledelsen, og at der ikke var noget mærkeligt i at udvide den til fire personer, da der også i tidligere tider havde siddet fire personer i ledelsen.

”Og det er sket i overensstemmelse med bestyrelsesformanden,” siger Trine Nielsen.

Ifølge Lisbeth Knudsen var bestyrelsen ikke orienteret om lønstigningerne:

”Hverken bestyrelse eller jeg var orienteret om de lønstigninger, du beskriver,” svarer hun på sms, hvor hun uddyber, at det blev opfattet som en intern organisatorisk sag og ”ikke noget, der krævede nye opslag, da deres stillingsfunktioner overhovedet ikke ændrede sig”.

Trine Nielsen ønsker ikke at udtale sig yderligere om, hvorvidt lønstigningerne skete i overensstemmelse med Lisbeth Knudsen.

Vil ikke tale om fratrædelse

Derudover vil Trine Nielsen ikke selv komme ind på omstændighederne vedrørende sin fratrædelsesaftale eller forholde sig til revisorernes bemærkninger om skolens sparsommelighed.

”Det var en del af min ansættelse og en del af min kontrakt,” siger hun.

Hun vil heller ikke svare på, hvorvidt størrelsen på fratrædelsesgodtgørelsen hænger sammen med, om der var tale om en fyring.

”Det vil jeg ikke udtale mig om, for det vedrører ikke dig. Det er en aftale mellem mig og bestyrelsen.”

Daværende bestyrelsesformand, Lisbeth Knudsen, vil heller ikke svare på spørgsmål om fratrædelsesgodtgørelsen.

Heller ikke den nuværende bestyrelsesformand, Lea Korsgaard, vil forholde sig til, hvorvidt der var tale om en fyring af den forhenværende rektor.

”Jeg vil slet ikke forholde mig til personalesager, der går forud for min tid som formand,” siger hun.

Hun fortæller dog også, at hun generelt set er ærgerlig over, at den nye ledelse stadig skal forholde sig til fortiden.

”Det har ikke været snorlige efter bogen, og det skal det selvfølgelig være. Hvis der ikke er orden i penalhuset, har vi ikke rum til store og visionære planer for fremtiden,” siger Lea Korsgaard.

Forleden kunne Journalisten også fortælle, at en medarbejder på DMJX ulovligt havde overført penge fra personaleforeningen til sin egen konto. Den sag bemærkes også af revisorerne i revisionsprotokollatet, men er ikke forbundet med den manglende økonomistyring på selve skolen. I stedet havde den pågældende medarbejder overført penge fra personaleforeningen, som er en privat forening.

Journalisten har også henvendt sig skriftligt til den tidligere økonomi- og administrationschef, men har ikke modtaget et svar på vores henvendelse.

0 Kommentarer