Kristeligt Dagblads Pris går til nydansk præst

Kristeligt Dagblads Pris går i år til den dansk-iranske præst Massoud Fouroozandeh, der har en fortid som muslim.

Kristeligt Dagblads Pris går i år til den dansk-iranske præst Massoud Fouroozandeh, der har en fortid som muslim.

Kristeligt Dagblad har tildelt avisens årlige pris til præsten Massoud Fouroozandeh. Prismodtageren får 10.000 kroner samt en statuette af Niels Helledie. 

Kristeligt Dagblads Pris går til Massoud Fouroozandeh for hans "store indsats for at bringe folkekirkens 80 procent af befolkningen tættere på de kristne nydanskere, der kommer i landets over 100 migrantmenigheder", oplyser avisen i en pressemeddelelse.

Den dansk-iranske præst blev i august ansat i folkekirken som den første præst med en fortid som muslim. Han har endvidere stiftet kirken 'Church of Love', hvor mange kristne iranere og afghanere i dag kommer, oplyser Kristeligt Dagblad.

Massoud Fouroozandeh har taget en universitetsuddannelse i teologi samt en uddannelse i handel, siden han kom til Danmark i 1985. Han har også skrevet salmer på persisk, som er blevet meget populære i USA, lyder det i pressemeddelelsen.

Alle modtagere af Kristeligt Dagblads Pris 

Herunder er listen over alle, der har modtaget Kristeligt Dagblads Pris, siden den blev stiftet i 1996 i anledning af avisens 100 års fødselsdag. Beskrivelser af prismodtagerne er formuleret af Kristeligt Dagblad.

1996: Det daværende forstanderpar på Møltrup Optagelseshjem i Vestjylland, Lis og Johs. Munck
Jensen, for arbejdet blandt hjemløse mænd.
1997: Kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen for sit bidrag til dansk og nordisk malerkunst, og
ikke mindst dansk kirkekunst.
1998: Skt. Lukas Hospice, Danmarks første hospice, ved ledende sygeplejerske Inger Hee.
1999: Præsteparret Herluf og Ruth Andersen for deres arbejde gennem 30 år med Folkekirkens
Nødhjælps genbrugsbutikker.
2000: Professor, dr.theol. Johs Aagaard for sin grundlæggelse af Dialogcentret i Århus, der følger
nye religioners udvikling og bevægelse i Danmark.
2001: Tværkulturelt Center for sit arbejde blandt kristne nydanskere og dialogen med religiøse
minoriteter.
2002: Tidligere amtsborgmester Erling Tiedemann for sin indsats som medlem og formand for Det
Etiske Råd.
2003: Viby Sogn & KFUMs Sociale Arbejde for omfattende sognediakonal indsats.
2004: Etta Cameron for sin pionerindsats for gospelmusikken i Danmark
2005: Museet for Religiøs Kunst for at have været med til at sprede kendskabet til og indsigten i
kunst og tro.
2006: Anders Laugesen, journalist ved DR P1's Mennesker og Tro, for at formidle kristne værdier
og skabe indsigtsfuld dialog med andre religioner.
2007: Niels Jørgen Cappelørn for sin indsats bag Søren Kierkegaards Forskningscenter.
2008: Elisabeth Lidell og Anders Blinkenberg for arbejdet med at udbrede pilgrimsvandring og
initiativet med etablering af en pilgrimsrute af hærvejen i Jylland.
Jens Kristian Krarup for arbejdet med værket "Den danske klosterrute" guide til
pilgrimsvandring i Danmark med temaerne kirke, kunst, historie og natur
2009: Maja Lisa Engelhardt for med sin (kirke)kunst af lede ind til en fornyelse af tanken og
troen.
2010: Bjarne Lenau Henriksen for at have været med til at udvikle det diakonale og sociale
arbejde i korshæren, så det når ud til tusinder af danskere og for med denne indsats at have øget den folkelige og politiske respekt omkring det kirkelige sociale arbejde.

0 Kommentarer