Kriseramt blogger-forening genrejst med nyt navn

For et år siden var de ved at lukke sig selv. Nu barsler Danske Bloggere i DJ med det første etiske regelsæt for influencere, og de drømmer om et pressenævn til at holde øje med kollegerne. På generalforsamlingen blev også vedtaget et nyt navn

Danske Bloggere i DJ var nær endt som et kuldsejlet projekt. Da bloggerne mødtes til generalforsamling for et år siden, kunne de ikke mønstre en bestyrelse. Af den grund holdt de en ekstraordinær generalforsamling, men heller ikke her var der nogen, som ville vælges.

Foreningen endte med at fortsætte med den bestyrelse, som ikke kunne blive erstattet, og foreningen kunne meget vel være nedlagt.

”Vi sad tilbage med en kriseramt forening og en meget uoverskuelig opgave,” fortalte formand Lisbeth Kiel på generalforsamlingen tirsdag aften, hvor foreningen mødtes på Gammel Strand i København.

Ni medlemmer var mødt op i foreningen, som blev stiftet for tre år siden for at samle bloggere i DJ i en ny specialgruppe. Men bloggerne oplevede ikke den opbakning fra DJ, som de havde håbet på – og det førte til konflikt. Faktisk var bloggerne tæt på at forlade DJ og finde en anden fagforening at stå i, fortalte Lisbeth Kiel i sin formandsberetning.

Men så blev DJ ramt af tumult, og både direktøren og formanden forlod huset. Og på en måde gav det bloggerne mod på at prøve én gang til.

”Vi fik mulighed for at starte på en frisk med en ny ledelse i DJ. Den mulighed greb vi, og efter at have brugt et halvt år på at klamre os til en tømmerflåde og få foreningen op at stå igen, så er jeg faktisk stolt af de resultater, vi har skabt,” sagde Lisbeth Kiel i sin beretning.

Danske Bloggere i DJ er det sidste halvår lykkedes med at få taletid i den offentlige debat om influencere, herunder de krav om gratis arbejde, som mange mødes med. Bloggerne har også skabt opmærksomhed om unge influenter, som har brug for råd og vejledning. Og så barsler de efter to års arbejde med den helt store mærkesag: Et etisk regelsæt for influencere og bloggere.

Et pressenævn for influencere

Ambitionen er at lade sig inspirere af de presseetiske regler og lave både et etisk nævn og en mærkningsordning. Lisbeth Kiel fortalte, at der er bred opbakning fra organisationer og myndigheder.

Lisbeth Kiel håber, at projektet kan vinde bred opbakning og sortere fårene fra bukkene i branchen. Derfor er det også afgørende, at mediebureauer og agenter tager det til sig og rådgiver annoncørerne på baggrund af, hvem der vil overholde de etiske principper, og hvem der er ligeglade.

”Det har været helt vildt svært. Når man dykker ned i det, er det svært at lave regler om etik. Er det ok at reklamere for kviklån, rygning, alkohol eller sugardating? Det kan være meget individuelt. Det har været svært at træffe beslutninger og blive enige,” fortalte Lisbeth Kiel.

Men nu er specialgruppen tæt på at være enig. Et udkast til etiske retningslinjer er til godkendelse hos Dansk Journalistforbunds Etik- og Mediepolitisk Udvalg. I den endelige form skal reglerne lanceres på en stor branchedag i slutningen af foråret.

Det er vigtigt for Lisbeth Kiel, at det kan få konsekvenser, hvis man overtræder de etiske principper. For eksempel skal det være forbudt at bruge det særlige etikmærke, hvis man ikke lever op til det.

”Vi er i dialog med DJ om, hvordan ordningen kan forvaltes. Vi står helt fast på, at hvis man ikke vil overholde reglerne, må man ikke bryste sig af vores mærke. Hvis man bare kan sige, at man vil opføre sig ordentligt uden at gøre det, vil mærket have negativ virkning for branchen.”

Her håber specialgruppen, at et nævn inspireret af Pressenævnet og sammensat bredt kan være med til at holde øje med, om influencere og bloggere lever op til principperne.

Nyt navn: Influenter og Bloggere

På dagsordenen til generalforsamlingen var også et forslag om at ændre navn. Danske Bloggere i DJ har vist sig at være et navn, som ikke samler potentielle medlemmer.

”Siden vi etablerede denne specialgruppe, hvor vi kun var bloggere, er der sket rigtig meget i branchen. Man er ikke bare blogger i dag, man er influent. Og der er lige stor faglig årsag til at være organiseret i vores forening, uanset om man er youtuber, instagrammer, blogger eller influent. Samme lovgivning og rammer gælder alle, og derfor vil vi gerne favne bredt med et nyt navn,” forklarede næstformand Dorte Bak.

Bestyrelsen foreslog det nye navn ”Forbundet for Bloggere og Influenter”, som efter debat med de fremmødte dog blev til ”Forbundet Influenter og Bloggere”. Det blev vedtaget – med det forbehold, at bestyrelsen kan forhandle detaljerne i navnet med DJ’s ledelse, hvis den ikke er lun på præcis det navn.

Alle genopstillede

For et år siden var foreningen i krise, og ingen ville sidde i bestyrelsen. I år genopstillede alle, og to nye stillede op, så alle pladser kunne besættes. Alle blev valgt.

Bestyrelsen er nu: Formand Lisbeth Kiel, næstformand Dorte Bak. Medlemmer: Frejamay November, Toke Hanghøj, Cecilia Arendal Fahlström, Katrine Lund Løje og Nana Voxtrup.

Dorte Bak oplyste, at foreningen har cirka 55 medlemmer, men håber at blive flere, når debatten om de etiske regler øger synligheden. Man håber også at få nogle af dem tilbage, som flygtede på grund af tumulten sidste år.

”Mange meldte sig ud efter sidste års generalforsamling. Mange følte, at det projekt var slut og færdigt, og det er fuldt forståeligt. Der er også nogen, som har meldt sig ud, fordi de ikke føler sig godt nok rådgivet af DJ. Men vi håber, at nogle af dem vil komme tilbage nu,” sagde Lisbeth Kiel.

0 Kommentarer