Fratrædelser

Jyllands-Posten tilbyder journalister pengegave for at sige op

Der bliver skåret i brugen af freelancere, og medarbejdere kan få en pengegave med, hvis de vælger at sige op

Det var ikke kun nyheden om, at JP Lokal lukker, og at 16 journalister fra de fire digitale redaktioner opsiges, medarbejderne på Jyllands-Posten fik overbragt på et medarbejdermøde i går.

De fik også at vide, at der gerne skal skæres i antallet af medarbejdere på Jyllands-Posten, fremgår det af en mail til medarbejderne med ansvarshavende chefredaktør Jacob Nybroe som afsender.

”Totalt set skal vi være færre på Jyllands-Posten fremover,” står der i mailen, som Journalisten har set.

”Vi tilbyder derfor en model, der i mangel af bedre ord hedder fratrædelsesgratiale. Hvis du skulle være i overvejelse om at opsige dit arbejde, kan du søge gratialet, der svarer til én procent af din årsløn per år, du har været ansat. Gratialet bliver udbetalt ved din fratrædelse.”

Fristen for ansøgning til et fratrædelsesgratiale er 15. august, fremgår det af mailen.

Skærer på freelancere

Jyllands-Posten kommer også til at benytte sig markant mindre af faste freelancere, som i høj grad har været brugt til at bemande jyllands-posten.dk. Det oplyste Jacob Nybroe i går, da Journalisten spurgte til lukningen af JP Lokal.

”I første omgang indgår seks fastansatte i JP.dk’s nye nyhedsdesk fra medio august. Desken skal sammen med nyhedschefen sikre, at vi dagligt vinder dagens største dagsordener. Der har nu været samtaler med de seks medlemmer af den nye redaktion,” står der i mailen til medarbejderne.

Redaktionen bliver en helt afgørende spydspids for vores rolle som uomgængelig nyhedsformidler,” fortsætter den.

Derudover kommer Jyllands-Posten efter 15. august, når ”bemandingssituationen” er kendt, til at samle flere redaktioner i én. Det sker som led i ”det yderligere udviklingsarbejde, der skal række ud i de kommende år”, står der i mailen fra Jacob Nybroe.

”På den anden side af sommerferien samler vi redaktionerne Kultur, Sport og Indland i én samlet samfundsredaktion, der har hovedansvaret for morgendagens historier, men selvsagt også hjælper til med høj faglighed, når dagen tilsiger det. Christiansborg-, Graver, Udlands- og JP Aarhus-redaktionen fortsætter som hidtil.”

Journalisten forsøger at få en kommentar fra Jacob Nybroe.

Da Journalisten i går eftermiddag spurgte Jacob Nybroe til lukningen af JP Lokal, blev han også spurgt til indholdet af de medarbejdermøder, der ifølge Journalistens oplysninger havde fundet sted på Jyllands-Posten i løbet af dagen.

Til det svarede han, at:

Vi har ikke reduceret antallet af ansatte. Vi reducerer i vores brug af freelancere. Også vi – ligesom mange af vores kolleger – har haft et barskt forår på annoncesiden. Det koster vores virkelig dygtige og loyale freelancere. Det har de fået at vide i dag.”

Lokalprojekt løb ikke rundt

Det kom i går frem, at Jyllands-Posten har besluttet at lukke JP Lokal, der blev søsat i september 2021. Det skyldes ifølge Jacob Nybroe et abonnementssalg, der lå langt under det forventede.

”Medarbejderne har været helt ekstremt dedikerede i det her projekt. De har udviklet og justeret og justeret igen for at ramme godt, hvilket de også har gjort. De har lavet rigtig dygtig journalistik, som både er magtkritisk og inspirerende. På alle måder har de leveret en fantastisk indsats,” sagde han i går.

”Så jeg kan godt forstå, at det føles som et øksehug, at vi nu siger, at det ikke hænger sammen økonomisk,” lød det videre.

0 Kommentarer

Læs også

lokaljournalistik

Jyllands-Posten lukker lokalmedier og fyrer journalister

26. JUNI 2023
Lukning

JP-chefredaktør: ”Jeg kan godt forstå, det er et øksehug for medarbejderne”

26. JUNI 2023