Journalistgården skal ombygges til ungdomsboliger

Den omtumlede Journalistgården skal efter salget omdannes til ungdomsboliger. Ombygningen skal godkendes i Københavns Borgerrepræsentation på torsdag

Endnu et kapitel kan nu skrives i følgetonen om Hjælpefonden Journalistgården og den lidt slidte bygning på Tuborgvej.

Københavns Borgerrepræsentation skal på mødet den 22. august godkende etablering af 39 almene ungdomsboliger i ejendommen.

De 18 boliger skal indrettes i den gamle bygning Journalistgården, der skal ombygges og renoveres.

Derudover skal der etableres 21 boliger i en ny bygning, der opføres på grunden.

Efter planen skal ombygningen være færdig i 2016.

De nuværende beboere bliver tilbudt genhusning andre steder i Lejerbo, der er ved at købe ejendommen af Hjælpefonden Journalistgården.

»Nu er det jo det bureaukratiske forhindringsløb vi er kommet i gang med. Det er ude af vores hænder. Vi har lavet en god købsaftale med Lejerbo, som blev underskrevet i starten af året,« siger fondens bestyrelsesformand, tidligere formand for Kreds 1 Morten Friis Jørgensen.

»Det er Lejerbos opgave nu at manøvrere sagen igennem.«

»Der er en hel masse formalia, der skal falde på plads. Projektet skal konkretiseres noget mere. Men det kommer til at foregå efter alle kunstens – og lovens – regler. Dem der bor der skal tilgodeses.«

»Det var sidste udkald, at vi fik den solgt. Siden fonden blev stiftet er der blevet oparbejdet et underskud på knap 40.000 hvert år, alene på driften. Men nu har vi fundet et socialt boligselskab, der kan genhuse de nuværende lejere. Ejendommen skal under alle omstændigheder renoveres. Den kører på dampvarme fra 30'erne!«

Journalisten har tidligere beskrevet, hvordan fonden gerne vil overskuddet fra salget af Journalistgården til journalistlegater.

Hvis alt går efter planen kan handlen med Lejerbo træde i kraft, så fonden kan få pengene fra salget i starten af 2014.

Ifølge købsaftalen skal Lejerbo betale 9,5 mio. kroner for ejendommen. Heraf skal mellem de fem og seks millioner dække bl.a. skat, sagførerregninger og lån.

0 Kommentarer