Søgsmål

Ingeniøren tilbød flere gange modsvar og kaffemøde inden stævning

Det er en meget, meget voldsom reaktion, siger chefredaktør, der er blevet stævnet af selskabet By & Havn

Ingeniøren modsætter sig at have beskyldt selskabet By & Havn for korruption i strafferetlig forstand.

Det fortæller Ingeniørens ansvarshavende chefredaktør, Trine Reitz Bjerregaard, efter hun og mediets redaktionschef i sidste uge blev stævnet af By & Havn, der sagsøger dem for netop den beskyldning.

”De stævner os på en formulering i vores leder og påstår, at vi beskylder dem for korruption i strafferetlig forstand. Hvis man læser vores leder, fremgår det meget klart, at der ikke er nogen beskyldninger mod hverken enkeltpersoner eller mod By og Havn som organisation,” siger Trine Reitz Bjerregaard.

By & Havn står i spidsen for Lynetteholmen, der skal bygges som en kunstig ø ud for Refshaleøen. I den forbindelse har Ingeniøren beskæftiget sig med, at By & Havn har lavet ledende spørgsmål i forbindelse med en tredjepartsgranskning.

Det var på baggrund af den journalistik, Ingeniøren den 28. april bragte en leder med titlen ”Lynetteholm-undersøgelse endte i et korrumperet mørkekammer”.

Det er blandt andet brugen af ordet ’korrumperet’, der har fået By & Havn til at reagere med en stævning. Det på trods af, at Ingeniøren har rettet og beklaget lederen i den efterfølgende avis, ligesom den hurtigt blev rettet på ing.dk.

”Vi bruger ikke korruptionsbegrebet som bestikkelse, som By & Havn lægger op til, at vi gør. Den måde, vi bruger korrumperet på er, at vi henviser til en fordærvet proces. Det er underbygget af vores journalistik om sagen,” siger Trine Reitz Bjerregaard.

Tilbudt modsvar og kaffemøder

By & Havn har stævnet Ingeniørens redaktører for at have frembragt æreskrænkelser efter straffelovens § 267 ved at have frembragt anklager om korruption, hvilket By & Havn vil have redaktørerne til at erkende.

De rettelser, som Ingeniøren allerede har foretaget, er i By & Havns optik ikke nok, og selskabet kræver en erstatning på 50.000 kroner, og også vil have fjernet arkiv-versionerne af den nu berigtigede leder.

Disse formuleringer fik By & Havn til at reagere

  1. ”Lynetteholm-undersøgelse endte i et korrumperet mørkekammer”
  2. ”Udenrigsministeriet har defineret korruption som ”misbrug af betroet magt for egen vindings skyld”. Uundgåeligt er det begrebet, der trænger sig på, når man læser Ingeniørens nylige afsløring af, hvordan Trafikstyrelsen, udviklingsselskabet By & Havn og det ellers meget anerkendte private konsulentfirma DHI har håndteret en undersøgelse, der uvildigt skulle undersøge propeffekten af Lynetteholm.”
  3. ”Det er sigende, at det er Udenrigsministeriet, der arbejder ud fra en antikorruptionspolitik. Fordi vi netop her til lands forventer – og tager for givet – at korruption ikke har sin gang på jord indenrigs. Desværre bør vi genbesøge den opfattelse…”
  4. ”Det øger alene mistanken om magtfordrejning, når vi ikke kan få svar på centrale spørgsmål: Hvorfor ville man gennemføre en præfabrikeret undersøgelse, og hvilket formål skulle det tjene?”

Ingeniøren har også – efter stævningen blev indgivet i fredags – sløret den oprindelige leder, der fortsat fandtes i PDF-version af avisen, der ligger på hjemmesiden, og henviser til den rettede leder på ing.dk. Ifølge Trine Reitz Bjerregaard var man fra Ingeniørens side ikke bekendt med, at By & Havn var utilfredse med, at den fortsat var tilgængelig i arkivet.

Og det undrer Trine Reitz Bjerregaard, at By & Havn går så drastisk til værks.

”Jeg synes, at det er en meget, meget voldsom reaktion. Også set i lyset af, at jeg har haft ret meget skriveri frem og tilbage med direktøren for By & Havn. Vi har imødekommet det, da Trafikstyrelsen gjorde os opmærksom på, at de forstod det som noget strafferetligt.”

”Der fjernede vi den del for at udrydde den misforståelse, for det var sådan set ikke meningen,” siger Trine Reitz Bjerregaard.

Vi fjerner ikke en kritisk leder, fordi dem, vi kritiserer, ønsker det.
Trine Reitz Bjerregaard, ansvarshavende chefredaktør på Ingeniøren

Forundringen over reaktionen fra By & Havns side bliver ikke mindre af, at man hos Ingeniøren flere gange har tilbudt og opfordret By & Havn om at komme med en replik – eller modsvar – til lederen.

Journalisten har fået fremvist dele af korrespondancen mellem Ingeniøren og By & Havn, hvor det tilbud fremgår.

”Det har de ikke taget imod. De har heller ikke taget imod, at vi har tilbudt dem at komme forbi mediehuset til et kaffemøde, hvor vi kunne forklare, hvordan vi laver journalistik, og hvor de kunne pege på, hvad de mener, vi har misforstået,” siger Trine Reitz Bjerregaard.

”De skrider til en stævning frem for at bruge andre kanaler, de kunne have brugt til at udtrykke deres uenighed med os,” tilføjer hun.

”Usædvanligt skarp leder”

Hvordan ender I med i første omgang at bringe en leder, hvor I bruger ord som korrumperet, som immervæk leder tankerne hen på korruption?

”Jeg er med på, at det er en ret skarp leder. Måske også usædvanligt skarp. Men det er også usædvanligt problematisk forløb, vi har afdækket journalistisk. Det er derfor, vi ender med virkelig at skrue op for retorikken. Det er det, man nogle gange kan gøre i ledere, hvor det er vurderinger og holdninger, man kommer ud med.”

Får I skruet for meget op?

”Man kan sige, at vi kunne have gjort mere ud af at forklare, hvad vi mener med korrumperet. Men hvis man læser vores leder i en sammenhæng, er man ikke i tvivl om, at vi ikke snakker om bestikkelse.”

”Når vi har rettet den så hurtigt, er det fordi det ikke er så væsentligt for os, om det er korrumperet eller et andet ord, vi bruger. Det væsentlige for os er, at kritikken i den leder står skarpt tilbage. Og det gør den også, efter vi har rettet den.”

Er jeres sprogbrug her kommet til at skygge for budskabet?

”Det har By & Havn i hvert fald sørget for. Når de vælger at gå ud og beskylde os for at beskylde dem for bestikkelse. Det er så langt fra, hvad vi gør. ”

Er der noget, I skulle have gjort anderledes i det her forløb?

”Nej, jeg synes sådan set, at vi har inviteret By & Havn til både at komme med et modsvar, som vi har sagt til dem kan komme med i både avisen og på nettet, så det når ud til vores læsere. Så jeg har svært ved at se, hvad jeg kunne have gjort anderledes. Vi fjerner ikke en kritisk leder, fordi dem, vi kritiserer, ønsker det.”

”Det kan godt være ubehageligt at blive mødt med skarp kritik på lederplads. Men det er altså ikke et brud på loven, og jeg synes, det er vores opgave at gå kritisk til et selskab som By & Havn, der får afgørende betydning for os alle og særdeleshed for miljøet i fremtiden.”

By & Havn: Skaden er sket

Journalisten ville gerne have haft et interview med Pia Gjellerup, bestyrelsesformand i By & Havn. Det har grundet ferie ikke været muligt. By & Havns kommunikationschef har i stedet sendt en række skriftlige svar på Journalistens spørgsmål.

Af svarende fremgår det, at det ikke burde være en overraskelse for Ingeniøren, at man har grebet til en stævning.

”Vi har haft en længere korrespondance med Ingeniørens chefredaktør, hvor vi har krævet, at lederen og alle anklager om korruption og magtfordrejning blev trukket tilbage, og at forløbet blev beklaget. Det skete ikke, og derfor er sagen overdraget til domstolene vedr. de uberettigede anklager og til Pressenævnet vedr. forløbet. Det er de rette steder at behandle denne principielle sag.”

“Skaden er sket, og Ingeniørens papiravis er udsendt til Ingeniørforeningens mere end 100.000 medlemmer. Vi opfordrede straks og indtrængende Ingeniøren til at trække deres leder tilbage og beklage deres anklager om korruption og magtfordrejning.”

Ingeniøren har gentagne gange tilbudt By & Havn genmæle ift. lederen. Hvorfor ikke udnytte den mulighed?

”Vi oplevede en meget ringe lydhørhed hos Ingeniøren over for en korrekt fremstilling af den faktuelle sammenhæng i sagen og af den rollefordeling, der er mellem myndigheder, bygherre og rådgivere. Vi har dertil i en række tilfælde oplevet at være afskåret fra at blive hørt om kritik af By og Havn. Ingeniøren valgte derefter på lederplads at bringe anklager om korruption og mistanker om magtfordrejning. Dette kan ikke repareres af et modsvar fra den anklagede part.”

”Ingen erkendelse eller indrømmelse”

Hvorfor ikke udnytte den mulighed at tage til genmæle, før I vælger at indgive en stævning?

”Trods en længere korrespondance med Ingeniørens chefredaktør mødte vi ingen erkendelse eller indrømmelse fra Ingeniørens side før nu – en uge efter, at vi har indbragt sagen for domstolene og Pressenævnet. Nu er der gået mere end to måneder siden anklagerne blev bragt, og sagen er videre i de kanaler, som man er henvist til, hvis man ikke kan få en reel dialog og løsning passende hurtigt.”

Hvorfor har I ikke takket ja til at komme ind til et møde hos Ingeniøren, som chefredaktøren har tilbudt?

”Vores korrespondance med Ingeniørens chefredaktør gav ingen reel imødekommelse. Hverken i forhold til substans eller beklagelse. Tværtimod skriver chefredaktøren (citat): ”Vi kommer ikke til at trække vores leder tilbage eller undskylde for vores holdning…”. På den baggrund giver det ikke megen mening at deltage i et møde, som af Ingeniøren blev beskrevet som “…vores arbejde som teknologimedie med fokus på teknologiens rolle i samfundet.” hvorfor vi valgte at indbringe en stævning. Det er som sagt den kanal, man er henvist til, hvis man ikke kan få en reel dialog og løsning passende hurtigt.”

I forhold til det med at trække lederen tilbage, så forklarer chefredaktøren det sådan, at man er bevidst om, at By & Havn gerne ser det hele rettet og undskyldt. Hun var dog ikke klar over, at By & Havn fortsat så det som problematisk, at den ikke-berigtigede leder fortsat var tilgængelig i dem arkiverede PDF-avis. Hvad har By & Havn gjort for at gøre det klart, at I anså det for problematisk?

”Jeg tror ikke, at Ingeniørens chefredaktør på noget tidspunkt har været i tvivl om, hvad vi har bedt om i denne sag. De valgte at bringe deres stærkt anklagende leder, og de har valgt at afvise at komme med en beklagelse af at have bragt disse stærke anklager om korruption og magtmisbrug – både i print til de mere end 100.000 medlemmer og i elektronisk form. Det er selvfølgelig alt for sent at slette en leder efter mere end to måneder, blot fordi der nu foreligger en stævning”.

 

0 Kommentarer

Læs også

Søgsmål

Parti vil have stoppet By & Havns retssag mod medie

03. JULI 2023
Stævning

By & Havn sagsøger Ingeniøren

29. JUNI 2023