Stævning

By & Havn sagsøger Ingeniøren

Selskabet By & Havn stævner Ingeniøren efter leder, der rejste korruptionsanklager i forbindelse med Lynetteholm-undersøgelse

”Lynetteholm-undersøgelse endte i et korrumperet mørkekammer”.

Den rubrik og andre passager fra en leder, der blev bragt i Ingeniøren og på ing.dk den 28. april, har fået udviklingsselskabet By & Havn til at stævne Ingeniørens chefredaktør, Trine Reitz Bjerregaard, og redaktionschef Henning Mølsted.

De to redaktører bliver stævnet for æreskrænkelse efter straffelovens § 267 ved at have frembagt anklager om korruption, hvilket By & Havn vil have dem til at erkende.

”Vi har stævnet dem, fordi vi jo er meget aktive deltagere i debatten. Vi skal være udsat for kritik og skældud og for den sags skyld også nogle gange mistænkeliggørelse, og vi skal kigges efter i kortene,” siger Pia Gjellerup, bestyrelsesformand i By & Havn.

”Men her er der tale om en sigtelse for en straffelovsovertrædelse i form af korruption. En offentlig virksomhed kan ikke have hængende på sig, at der er anklager om korruption og magtfordrejning.”

Vreden fra By & Havn skyldes, det flere gange i den oprindelige leder bliver hævdet, at der skal være foregået noget korrupt i forundersøgelserne til Lynetteholm-projektet.

Disse formuleringer får By & Havn til at reagere

  1. ”Lynetteholm-undersøgelse endte i et korrumperet mørkekammer”
  2. ”Udenrigsministeriet har defineret korruption som ”misbrug af betroet magt for egen vindings skyld”. Uundgåeligt er det begrebet, der trænger sig på, når man læser Ingeniørens nylige afsløring af, hvordan Trafikstyrelsen, udviklingsselskabet By & Havn og det ellers meget anerkendte private konsulentfirma DHI har håndteret en undersøgelse, der uvildigt skulle undersøge propeffekten af Lynetteholm.”
  3. ”Det er sigende, at det er Udenrigsministeriet, der arbejder ud fra en antikorruptionspolitik. Fordi vi netop her til lands forventer – og tager for givet – at korruption ikke har sin gang på jord indenrigs. Desværre bør vi genbesøge den opfattelse…”
  4. ”Det øger alene mistanken om magtfordrejning, når vi ikke kan få svar på centrale spørgsmål: Hvorfor ville man gennemføre en præfabrikeret undersøgelse, og hvilket formål skulle det tjene?”

Rettet og beklaget

Lederen, der er med i avisen fra 28. april, ligger også tilgængelig i den digitale udgave af avisen. Den leder, der blev udgivet som artikel på ing.dk, er til gengæld blevet rettet, og rubrikken hedder nu ”Lynetteholm-undersøgelse endte i et middelalderligt mørkekammer”, og flere passager er skrevet om.

Ingeniøren har også bragt en rettelse i den avis, der udkom 12. maj.

”Korruptionsreferencen i Ingeniørens leder 28. april 2023 om miljøundersøgelser i forbindelse med Lynetteholm kunne forstås derhen, at enkeltpersoner skulle have beriget sig personligt i strid med straffelovens bestemmelser om korruption,” lyder rettelsen, der slutter:

”Det var ikke hensigten, hvorfor vi beklager brugen af dette begreb.”

Men rettelserne er altså ikke nok for By & Havn, der kræver en erstatning på 50.000 kroner, og også vil have fjernet arkiv-versionerne af den nu berigtigede leder. Samtidig har By & Havn klaget til Pressenævnet.

Pia Gjellerup, Ingeniøren har rettet i lederen, hvad mere vil I have?

”Nu er netop Ingeniøren et meget omdelt, printet blad. Det er der, print betyder mere, når man har 100.000 modtagere. Det er en faggruppe, vi har meget med at gøre, og jeg tiltror avisen at have en meget høj troværdighed på feltet.”

”Der er ikke rettet noget i avisen, og der er ingen beklagelse fra Ingeniørens side.”

Men Ingeniøren har jo rettet i den efterfølgende avis, hvor der står, at man beklager?

”Det er alt for lidt. Vi har haft en korrespondance med dem, og der er ingen beklagelse. Det er lidt en Anders Foghsk-undskyldning, hvor man beklager, hvordan det er blevet opfattet.”

Så hvad vil I have ud af den stævning?

”At man får fastslået, at der skal meget til, før man i den offentlige debat anklager nogen for straffelovsovertrædelser. Den må gerne være hård og frisk, uden at beskylde hinanden for overtrædelser af straffeloven.”

Trine Reitz Bjerregaard, chefredaktør på Ingeniøren, har ikke mulighed for at kommentere sagen for nuværende.

0 Kommentarer