Hvem dumper Tænks test?

TESTFORSVAR. Efter læsning af artiklen "Tænks æble-test dumper" kan man ikke andet end at undre sig over, hvem der er afsender af kritikken af vores testmetoder. Det fremgår nemlig ikke af artiklen. Man får indtryk af, at det er fødevaremyndighederne, men herfra er ingen kilde citeret.

TESTFORSVAR. Efter læsning af artiklen "Tænks æble-test dumper" kan man ikke andet end at undre sig over, hvem der er afsender af kritikken af vores testmetoder. Det fremgår nemlig ikke af artiklen. Man får indtryk af, at det er fødevaremyndighederne, men herfra er ingen kilde citeret.
Vi har efterfølgende kontaktet Jette Bager i Fødevareregion Nord i Århus, der indirekte bliver citeret som kritiker af vores test. Hun oplyser til os, at hun udelukkende har haft skriftlig korrespondance med journalist Øjvind Hesselager. Og hun pointerer, at hun kun har forholdt sig til fødevaremyndighedernes egne testmetoder og afviser at have kritiseret, endsige overhovedet forholdt sig til andres testmetoder.
Her er svaret, hun sendte til Hesselager, i sin fulde ordlyd:
"Kontrolafdeling Århus udtager mange prøver årligt til pesticidundersøgelser, prøver udtages efter forskrifter beskrevet i prøveudtagningsdirektivet (Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF). Med hensyn til prøveudtagning af æbler er det beskrevet, at der udtages 1 kg, dog mindst 10 enheder. Ved prøveudtagning bliver virksomheden spurgt, om den ønsker udtaget en kontraprøve. Det er kun muligt at sanktionere over for prøver, som er udtaget i overensstemmelse med ovennævnte direktiv samt analyseret på et akkrediteret laboratorium. Kontrolafdeling kunne således ikke undersøge en eventuel indfrossen prøve."
Heri ligger ingen kritik af andres metoder. Men på baggrund af dette svar om myndighedens egne testmetoder konkluderer Journalisten, at "Tænks æble-test dumper", og at "Tænks testmetode afvises nu blankt hos fødevaremyndighederne".
Journalisten har gjort regning uden vært og må tilsyneladende selv have sluttet, at vores test dumper i mangel af kilder.
Tænk er ikke en myndighed, der skal trække hele – og eventuelt sundhedsskadelige/farlige – varepartier af markedet. Vi er ikke underlagt EF-direktiver, men har gennem årtier foretaget troværdige og oplysende test på akkrediterede laboratorier til gavn for forbrugerne.
At æbleimportøren har mistet en indtægt på millioner er beklageligt, men beslutningen om at droppe ham er Dansk Supermarkeds.
Pernille Tranberg, chefredaktør, Tænk

 

SVAR. Journalisten har i rubrikken skrevet, at Tænks æbletest er dumpet. Det skyldes, at Forbrugerrådet, der udgiver Tænk, på baggrund af Tænks test anmeldte Dansk Supermarked A/S for at havde markedsført et ikke-økologisk æble som økologisk. »Der er tale om svindel med de økologiske æbler,« fastslog Forbrugerrådet.
Men Fødevareregion Nord fastslår via sin afgørelse, at det vil være i strid med retssikkerheden at sanktionere på baggrund af en test, der ikke er foretaget af Fødevareregion Nord. Desuden understreger Fødevareregion Nord, at det ikke fremgår, om prøven er taget på et akkrediteret laboratorium.
Konklusion: "Det kan således ikke bekræftes, at Dansk Supermarked har solgt økologiske æbler med pesticidrester."
Journalisten har desuden efterfølgende påvist, at der skal være mindst 10 stykker frugt i en test, før den kan godkendes af Fødevareregion Nord. Der var kun seks stykker frugt i Tænks test. Endelig har Journalisten spurgt Fødevareregion Nord, hvorfor de ikke blot brugte Tænks nedfrosne æbleprøver til at genteste. Hertil svarer Fødevareregion Nord: »Hvis der skal sanktioneres på et prøveresultat, skal prøven være udtaget efter direktivets forskrifter.«
Tænk skriver selv om sine test, at dokumentationen "skal være så grundig, at det "holder i retten"." Denne test holdt ikke til Fødevareregion Nord. Derfor konkluderede Journalisten, at den dumpede. /
Øjvind Hesselager, journalist

0 Kommentarer