Sparerunde

Fyringsrunde på Information

Dagbladet Information har iværksat en omfattende sparerunde, der bliver den første med medarbejdernedskæringer siden 2017. (Opdateret 13:06 med kommentar fra tillidsrepræsentant Anita Brask Rasmussen)

Dagbladet Information iværksætter nu en sparerunde, hvor der skal findes i alt 7 millioner kroner.

Det bekræfter administrerende direktør Stine Carsten Kendal til Journalisten efter et orienteringsmøde for avisens medarbejdere onsdag morgen.

Efter diverse spareøvelser og forhandlinger med avisens tillidsrepræsentanter kommer det også til at føre til en reduktion i medarbejderstaben på i alt syv årsværk på redaktionen og i resten af huset.

”Vi får et underskud i 2023 og også i 2024, hvis vi ikke gør noget,” siger Stine Carsten Kendal.

Rystede medarbejdere

Avisens ledelse er åben for frivillige fratrædelser, men forbeholder sig også retten til at sige nej, hvis en frivillig fratrædelse ikke medfører en besparelse, oplyser Stine Carsten Kendal.

Medarbejderne har 10 dage til at overveje, hvorvidt de vil byde ind med en frivillig fratrædelse, lyder det videre.

På et efterfølgende fagligt møde for DJ-medlemmer gav medarbejderne udtryk for chok over dagens udmelding, siger tillidsrepræsentant Anita Brask Rasmussen:

”Mine kollegaer er voldsomt rystede, for vi har i forvejen været igennem et år, hvor der blev sparet, og særligt vores freelancekolleger blev ramt ved at få færre opgaver, og hvor vi generelt har været presset på avisen,” siger hun.

”Vi troede, at det sikrede, at vi kunne undgå en omfangsrig spareplan som det her, så vi er alle rystede over den besked, som ledelsen gav i dag,” fortsætter hun.

Under forhandlingerne har tillidsrepræsentanterne blandt andet slået på tromme for at gøre frivillige fratrædelser mulige. Generelt har hun oplevet, at ledelsen har været imødekommende i forhandlingerne, og at det er lykkedes at reducere omfanget af spareplanen.

Et vigtigt punkt for tillidsrepræsentanterne har været, at medarbejdere vil blive fritstillet hurtigst muligt ved en frivillig fratrædelse.

”Vi ved alle sammen, at jobsøgning er et fuldtidsarbejde, så det var særligt vigtigt for os at gøre det muligt for dem, der hjælper vores kollegaer ved frivillige fratrædelser, at blive fritstillet,” siger Anita Brask Rasmussen.

Presset på driften

Ifølge Stine Carsten Kendal er det især udgifter til distribution af papiravisen, der presser Informations økonomi. Derudover er udsigten til at miste millioner i mediestøtte de kommende år også en faktor.

Når det særligt er distributionsomkostningerne, der vejer så tungt, kunne I så ikke have overvejet at skære ned på antallet af papiraviser frem for at foretage fyringer?

”Vi har netop sat priserne op for vores abonnenter. Vi synes, vi har en forpligtelse over for de abonnenter til, at papiravisen udkommer seks dage om ugen. Selv om vores digitale oplag er steget, er der stadig mange, som er rigtig glade for den avis, de får hver dag,” siger Stine Carsten Kendal.

I den seneste årsrapport havde Information et oplag på omtrent 26.000, hvor avisen også oplyste, at de rent digitale abonnenter var den største enkeltstående gruppe abonnenter.

Men I er endnu ikke et sted, hvor I vurderer, at jeres kundegrupper er klar til springet fra papirprodukt til digital?

”Det er vi ikke endnu. Men det er klart, at vi i de kommende år skal se på, hvordan udgivelsesomfanget og frekvensen skal være. Især hvis distributionsomkostningerne fortsat stiger på det her niveau,” siger Stine Carsten Kendal.

Underskud på driften

I det seneste regnskab fremgår det, at Information kom ud af 2022 med en lille oplagsvækst, men et samlet underskud på grund af stigende omkostninger og negativt afkast på værdipapirer.

I alt voksede oplaget med cirka 1,2 procent i forhold til 2021 til omtrent 26.000. Gruppen af abonnenter, der modtager Information rent digitalt, er ifølge avisen den største enkeltstående gruppe på omkring 11.000, mens omtrent 15.000 modtager papiravisen hele ugen eller fredag og lørdag.

Resultatet af den primære drift endte på -951.000 kroner, hvilket var under forventningen om et overskud på omkring en million kroner.

I årsrapporten fremførte Information i juni, at det primært skyldtes stærkt stigende omkostninger til distributionen af den fysiske avis og en række investeringer i et nyt abonnementssystem.

Forud for 2023 noterede ledelsen af Information i seneste regnskab, at der skulle ”holdes skarpt øje med omkostningerne på især udgivelse af printavisen” i 2023.

0 Kommentarer

Læs også

Sparerunde

Fyringsrunde på Information

08. NOVEMBER 2023