MELD OG FELD

DR-chef om EU-efterforskeres referat: ’Virkelig grænseoverskridende’

DR’s chefredaktør, Thomas Falbe, har offentligt kritiseret EU-korrespondent Ole Ryborg for at være ”gået for vidt” under et møde med EU-vagthunden OLAF. Men hans største kritik er rettet mod OLAF

Det var tilbage i foråret 2021, at B.T. startede sagen om Ole Ryborgs rolle i EU-enheden OLAF’s efterforskning i Meld- og Feld sagen med artiklen ’Afsløring: DR-profil spillede hemmelig dobbeltrolle i DF-skandale’.

Dengang var DR’s daværende nyhedschef, Thomas Falbe, klar i spyttet om EU-korrespondentens rolle i sagen.

”I min bog er den almindelige og ordentlige praksis, at vi spørger en række kilder for at få bekræftet det, vi har fået at vide, blandt andet for at sikre os, at vi ikke publicerer noget, der er forkert,” lød den fuldtonede opbakning fra Thomas Falbe til Journalisten.

Men efter at Berlingske og B.T. nu, to år senere, er kommet i besiddelse af en rapport fra OLAF om et møde mellem Ole Ryborg og to OLAF-efterforskere, har samme Thomas Falbe udtalt, at DR’s EU-korrespondent har begået ”en klar fejl”.

Den nye linje skyldes ifølge Thomas Falbe, at han tilbage i 2021 ikke kendte indholdet af OLAF’s rapport.

”I 2021 udtalte jeg mig på baggrund af noget, som Henrik Qvortrup havde fået læst op af en anonym kilde fra et dokument, hvis kontekst jeg ikke kendte. Nu har jeg set det referat, OLAF har taget i sin helhed. Og så siger jeg, at Ole Ryborg er gået for vidt i forhold til, hvor meget af vores research han har delt med efterforskerne,” siger Thomas Falbe, chefredaktør i DR.

Nødt til at være mere strikse

Han havde dog også talt med Ole Ryborg, inden han udtalte sig til medierne om sagen.

”Ja, selvfølgelig, det var den eneste kilde, jeg havde. Der var tre mennesker til stede ved det møde, OLAF har nedskrevet et referat, som de har lagt på en efterforskning, et fortroligt møde, som de har ladet indgå i noget, der nu bliver genstand for offentligheden,” siger Thomas Falbe.

Han afviser at udpege elementer i rapporten, hvor Ole Ryborg efter hans mening går for langt i forhold til at dele oplysninger fra DR’s research.

”Men generelt skal man som journalist aldrig dele dokumenter med en myndighed, og man skal heller ikke i detaljeret grad indvie dem i research, hvor kilder og andet fremgår. Der er vi nødt til at være noget mere strikse i forhold til, hvor langt vi går i forhold til at dele information,” siger Thomas Falbe.

Ole Ryborg skriver selv på Facebook, at han burde have været ”meget skarpere” ved mødet med OLAF.

”Jeg skulle ikke have spurgt ind til så mange emner, og jeg skulle f.eks. ikke have ladet efterforskerne få et billede, selv om der var tale om et billede, som var offentligt tilgængeligt på Facebook,” skriver han i et opslag på Facebook.

’Meget pikeret’ over OLAF

Thomas Falbe understreger igen og igen, at selv om han ikke længere står 100 procent på mål for EU-korrespondentens metode under mødet med OLAF, så bakker han fuldtonet op om formålet med mødet, som han mener er decideret misvisende fremstillet i OLAF’s rapport.

”Formålet med det møde var at få bekræftet, hvor langt OLAF var i sin efterforskning af MELD og FELD, og hvorvidt de efterforskede elementer, som vi også arbejdede på som konkrete journalistiske historier. Det står jeg fuldstændigt ved, det er en helt legitim og almindelig praksis,” siger han.

Han er ”meget pikeret” over, at OLAF’s mødereferat er blevet til.

”Der var en klokkeklar fælles forståelse af, at det var et baggrundsmøde. Der var nærmest en formulering af, at det her møde ikke har fundet sted, fordi det er fortroligt for begge parter. Den fortrolighed har OLAF krænket ved at skrive et referat og lægge det på sagen som et bilag, som nu bliver kendt for offentligheden,” siger Thomas Falbe.

”Der er nedfældet ting i rapporten, som vi aldrig har udgivet. Det vil sige ting, som vi har haft på blokken som en del af vores research, men som vi har valgt ikke at udgive, enten fordi vi ikke har fundet det væsentligt nok eller tilstrækkeligt dokumenteret. Det kan man nu læse i OLAF’s rapport, og det synes jeg er virkelig grænseoverskridende.”

Risikerer at fremstå som part

Derudover stiller Thomas Falbe sig uforstående over for, at rapporten er formuleret, som om Ole Ryborg afgav vidneforklaring.

”Det har vi aldrig haft noget vidende om, det ville vi aldrig have accepteret, og det er et almindeligt retssikkerhedsmæssigt princip, at hvis du afgiver vidneforklaring, så skal du skrive under på, at de udsagn, der bliver nedfældet, er i overensstemmelse med det, du mener. Det er jo ikke sket her. Det synes jeg er virkelig, virkelig alvorligt,” siger Thomas Falbe.

”Det risikerer jo at fremstille vores journalistiske virke, som om vi er part i en sag eller har en intention med det, vi driver vores journalistik frem med. Det er ikke tilfældet. Det mener jeg heller ikke afspejler sig i den journalistik, vi har udgivet, og som stadig – her syv år efter – står til troende.”

Ifølge Berlingske er det Dansk Folkeparti, som har udleveret dokumentet til mediet.

Kan du forstå, hvis medlemmer af DF har læst rapporten og fået den opfattelse, som du selv siger, at DR og Ole Ryborg er part i sagen?

”Jeg kan godt forstå, hvis man har en interesse i at fremstille det sådan. Men det er ikke tilfældet.”

Thomas Falbe peger også på, at OLAF tilbage i 2021 skrev til Journalisten, at Ole Ryborg ikke gav dem oplysninger, som indgik i efterforskningen mod Morten Messerschmidt.

DR har klaget til EU’s ombudsmand over OLAF på to punkter. Dels over, at det ifølge Thomas Falbe og Ole Ryborg ikke har været klart, at der var tale om en vidneafhøring. Dels over, at OLAF med sit mødereferat har krænket kildebeskyttelsen, og hvad DR beskriver som en klar forståelse om fortrolighed.

OLAF har ingen kommentarer til sagen, fordi den er blevet indbragt for EU’s ombudsmand.

(6/6 2023: Opdateret med tilføjelse om, at OLAF ikke har nogen kommentarer i sagen)

0 Kommentarer