Arbejdsliv

Få overenskomster i tv-branchen: Her er forklaringerne

Vi har spurgt DJ og tre tv-direktører, hvordan de forholder sig til spørgsmålet om at tegne overenskomst

Krisen kradser i tv-branchen, der det seneste år har befundet sig i et massivt dødvande med konkurser og halvtomme ordrebøger hos produktionsselskaberne til følge.

Som Journalisten i går kunne beskrive, betyder det, at mange tv-folk lige nu ikke bliver hyret til nye opgaver, og at mere end hver anden overvejer at forlade branchen. Det viser en undersøgelse blandt medlemmerne af Film&TVGruppen i DJ.

Her svarer 51 procent, at branchens største problem er manglen på jobsikkerhed, mens 45 procent peger på de korte ansættelsesperioder.

Men hvordan kan det egentlig være, at mange store produktionsselskaber ikke har en overenskomst? Det har vi spurgt Dansk Journalistforbund og tre tv-direktører om.

Kristian Farcin-Leth, adm. direktør i Mastiff

Mastiff producerer blandt andet ’Vild med Dans’ og ’Robinson Ekspeditionen’. Har ikke overenskomst.

”Jeg har egentlig ikke noget imod en overenskomst. Udfordringen er, at en relativt bred del af branchen ikke har det, så vi vil være dårligere stillet økonomisk, hvis vi tegner en overenskomst, uden at alle har det. En overenskomst kræver, at kunderne er parate til at betale for det, for det ville være dyrt.

TV 2 og Viaplay spørger, hvad vi gør, for at der bliver arbejdet på overenskomstlignende vilkår.

Fordelen ved en overenskomst ville være, at vi kunne give medarbejderne bedre vilkår. Hvis der skal laves en overenskomst, tror jeg, at initiativet skal komme fra Producentforeningen og Dansk Journalistforbund.

Man skal bare huske på, at grundlønnen i branchen i dag er forholdsvist høj. Så hvis der skal være mere tryghed i form af en overenskomst, er lønnen en af de ventiler, man skal være parat til at skrue på.”

Nicolai Bo Hjeds, direktør i Monday Production

Har bl.a. lavet dramadokumentaren ’Kragh og Virkner’ og ’Spørg Charlie’. Har ikke overenskomst.

”Min største bekymring ved at tegne overenskomst ligger i risikoen for at ende med nogle urealistiske lønniveauer.

Hvis man tænker ”worst scenario” – hvilket er meget klogt, inden man skriver under på noget – så vil en overenskomst med urealistiske lønniveauer, som ikke kan imødekommes, på grund af konstruktionen i tv-produktionsbranchen, sætte branchen i en svær situation. Det fungerer jo langt hen ad vejen på den måde, at vores kunder (tv-stationerne) sætter rammerne for lønninger og arbejdsvilkår.

Historisk set har vi haft en god og konstruktiv dialog om ansættelsesforholdene med medarbejderne her på Monday.

Gennem individuelle kontraktforhandlinger er vi nået frem til løsninger og vilkår, som både arbejdstager og arbejdsgiver har været glade for. Så der har ikke været anledning til at søge mod andre modeller. Det fungerer smidigt og fleksibelt, som der er brug for i en noget atypisk branche.

Der kan naturligt være nogle fordele ved at tiltræde en overenskomst, da de standardiserede vilkår sætter en enkel ramme for indgåelse af en aftale. Så dele af ansættelsesforhandlingen er hurtigt løbet igennem og afstemt. Alligevel er jeg nu tilhænger af at kunne lave aftaler, der kan imødekomme individuelle ønsker og behov. På det helt ”romantiske” og idealistiske plan er jeg tilhænger af at sidde over for hinanden ”mano a mano” og blive enige om en aftale, som begge parter kan være tilfredse med – uden at være underlagt, hvad nogle andre er blevet enige om.”

Lars Høj, ejer af Kompagniet

Kompagniet laver dokumentarfilm som ’Herlufsholms Hemmeligheder’ og faktaserier som ’Helt Sort’. Har siden 2022 haft overenskomst med DJ.

”Vi indgik en overenskomst for et år siden, fordi det var et ønske fra medarbejderne, og fordi det ville gøre det nemmere for os. Vi havde i forvejen ordnede forhold, så min største modstand var, at jeg ikke ønskede, at vi skulle ende i alt for rigide dem-og-os-positioner.

Overenskomsten har kun kostet lidt af min tid og et kursus til vores tillidsrepræsentant – som vi jo alle har glæde af.

Hvis der opstår konflikter, eller vi skal fyre en medarbejder, er det virkelig rart, at der er en tillidsrepræsentant. Han kan også gå til mig med ting, som medarbejderne er bekymrede over, og som jeg måske ikke er opmærksom på.

Samtidig er det nemmere at forhandle lønniveau med tillidsrepræsentanten end med 40 medarbejdere, og det giver mig et bedre overblik over den samlede økonomi.

90 procent af medarbejderne er fastansatte, og jeg tror på, at det er en fordel for Kompagniet at kunne holde på folk, så de ikke hele tiden skal slås for deres arbejde. Hvis vi holder på folk, kan vi trække på deres erfaring og få glæde af deres idéer. Hvis ansættelserne er for usikre, forsøger folk måske at lave historier, som er for skarpvinklede, for at holde på jobbet.

Vi er i dag 40 medarbejdere, og jeg har ingen forståelse for, at man i selskaber, der er meget større end os, har folk ansat på korte kontrakter. Det synes jeg er tudetosset. Hvad bilder de sig egentlig ind? Det er en mærkelig daglejertankegang, som jeg ikke tror på.”

Marianne Molin, leder af Arbejdsliv i DJ

Arbejdsliv i DJ står for at tegne overenskomster

”Jeg oplever sådan set en imødekommenhed over for DJ i tv-produktionsmiljøet. Men mange tror, at en overenskomst bliver for dyr for dem, og så synes de, at de i forvejen tilbyder gode forhold for de ansatte. Og det er der også nogen af dem, der gør – men ikke alle.

Det behøver faktisk ikke blive dyrere, men det kommer naturligvis an på, hvilke vilkår arbejdsgiverne tilbyder de ansatte. Lønnen i tv-branchen er for en stor dels vedkommende god, så hvis de øvrige vilkår også følger med, så tror jeg, at selskaberne vil opleve en stor værdi i, at medarbejderne får mere sikkerhed i jobbet.

Der vil nok fortsat være masser af korte ansættelser, for sådan er markedet. Men overenskomster vil betyde, at flere vil opleve tryghed. Nogle af de steder, hvor de har overenskomst, holder de på folk i længere tid og har en god fast stab, som de er glade for, men de bruger også freelancere og tidsbegrænset ansatte.

Hvis medarbejderne vil have overenskomst, skal de slå sig sammen og ringe til DJ, og så tager vi en snak om det. DJ kan dog ikke gøre arbejdet alene. Ønsket om at få en overenskomst skal helst komme fra medarbejderne selv, og det kan i praksis være svært at gennemføre, hvis mange er ansat på korte kontrakter og hele tiden skifter arbejdsgiver, men det er ikke kropumuligt.”

 

0 Kommentarer

Læs også

”Det er første gang i otte år, at telefonen ikke har ringet hver måned”
Dødvande i tv-branchen

”Det er første gang i otte år, at telefonen ikke har ringet hver måned”

15. MAJ 2023