NAVNESKIFT

DJ skal have nyt navn: Her er arbejdsgruppens fire forslag

En arbejdsgruppe er nu nået frem til fire bud på et nyt navn til Dansk Journalistforbund. Men du kan også indsende dit eget forslag

Dansk Journalistforbund er et dækkende navn for en fagforening, der kun består af journalister.

Men måske er det mindre egnet til at afspejle et fagforbund, der også inkluderer eksempelvis kommunikatører, fotografer, bladtegnere, grafikere, pressefotografer, filmfotografer, SoMe-eksperter og bloggere.

Derfor blev det på delegeretmødet i 2019 besluttet, at man skulle tage en medlemsdebat om navnet, og det affødte også både et udvalg og en arbejdsgruppe. Men på grund af corona er arbejdsgruppen først for alvor kommet i gang nu, fortæller hovedbestyrelsesmedlem Per Schultz-Knudsen, der er formand for arbejdsgruppen.

Sidste år var delegeretmødet nemlig digitalt, hvilket ikke egnede sig bedst til en større debat om så væsentligt et navneskifte. Arbejdsgruppen har udformet nogle overordnede rammer for et nyt navn, og vil i den kommende tid deltage i generalforsamlinger og andre møder med DJ’s specialgrupper og lokalafdelinger.

“For det første skal det være selvbeskrivende og inkluderende i forhold til de mange fagligheder, som DJ organiserer og vil organisere i fremtiden,” siger Per Schultz-Knudsen om de overordnede rammer.

Derudover er kriterierne, at et nyt navn:

  • Har grundlag i DJ’s kernefortælling
  • Er med til at tydeliggøre over for omverdenen, hvem forbundet organiserer eller varetager interesser for
  • Har “journalistik” eller DJ i navnet, så tilknytningen til forbundets historie sikres
  • Afspejler bredden i medlemssammensætningen
  • Ikke er ekskluderende i forhold til fremtidig organisering af tilgrænsende fag

Arbejdsgruppen, som består af Per Schultz-Knudsen, Allan Boye Thulstrup, Benjamin Rothenborg Vibe, Karen Hedegaard, Lene Hebbelstrup, Mie Borggreen Winther og Simon Freiesleben, er kommet frem til 14 forskellige navne ved en brainstorm i gruppen.

De 14 er derefter indsnævret til fire navne, som er tænkt som eksempler på, hvordan navnet kan skrues sammen. Det er dog vigtigt at understrege, at DJ’s medlemmer selv kan komme med forslag via denne hjemmeside.

De fire forslag til navne fra arbejdsgruppen er:

  • DJ – forbundet for journalister, kommunikatører og visuelle formidlere
  • Forbundet journalistik, kommunikation og visuel formidling
  • Medier og kommunikation – Dansk Journalistforbund
  • Kommunikations – og medieforbundet – DJ

Den opmærksomme læser vil nok bide mærke i, at forslag tre minder en del om DJ’s nuværende navn og logo, hvor Dansk Journalistforbund efterfølges af ordene ‘Medier og kommunikation’. Tilføjelsen ‘Medier og kommunikation’ har dog aldrig været forbi et delegeretmøde, så indgår faktisk ikke i det officielle navn.

Arbejdsgruppens forslag skal heller ikke ses som facit.

“Vi vil ikke sige, at vi som arbejdsgruppe sidder med alle de gode ideer. Vi vil gerne have input og på den baggrund drøfte, hvad der så vil være det mest oplagte,” siger Per Schultz-Knudsen, der opfordrer DJ’s medlemmer til selv at indsende forslag.

Når der er samlet tilstrækkeligt med forslag vil hovedbestyrelsen i DJ forsøge at indsnævre navnekandidaterne på mødet i august. Derefter vil forslagene igen komme i medlemshøring, hvorefter hovedbestyrelsen sender et navneforslag til delegeretmødet i 2023, hvor det ryger til afstemning blandt medlemmerne.

Indtil videre kommer Fagbladet Journalisten dog ikke til at skifte navn, siger Per Schultz-Knudsen:

“Det er ikke inde i den her diskussion. Her taler vi om forbundets navn, men når forbundet skifter navn, kan det også smitte af på, hvad fagbladet skal hedde. Det er dog ikke med i debatten nu,” siger han.

0 Kommentarer