Oprydningen

Afsløring: Her er DMJX-rektors gyldne håndtryk

Godt tre måneder efter en sparerunde til 3,5 millioner kroner forhandlede DMJX’ tidligere rektor sig til en fratrædelsesgodtgørelse på lige over 2,1 millioner kroner. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen undersøger nu sagen. (Rettet 16. september 2022)

DMJX’ tidligere rektor Trine Nielsen fik et gyldent håndtryk på 2.131.676 kroner, da hun i juni 2021 blev enig med DMJX om en lovlig fratrædelsesgodtgørelse efter lidt over 2,5 år på posten.

Det kan Journalisten nu fortælle på baggrund af en aktindsigt hos DMJX, som er en offentligt finansieret uddannelsesinstitution. Beløbet har fået kritik fra revisionen for at så tvivl om, hvorvidt DMJX har ”udvist tilstrækkeligt sparsommelig adfærd”.

I slutningen af august kunne DMJX ikke løfte sløret for det fulde beløb over for Journalisten, men efter en række juridiske tovtrækkerier er skolen nu nået frem til, at man godt kan oplyse beløbet.

Det gyldne håndtryk skete, godt tre måneder efter at skolen havde sagt farvel til seks medarbejdere i en sparerunde, der skulle nedbringe skolens udgifter med 3,5 millioner kroner.

Sagen vækker mindelser om forløbet fra filmskolen i København, hvor det mødte massiv kritik, at den tidligere rektor fik et gyldent håndtryk på 1,3 millioner kroner i forbindelse med sin fratrædelse.

”Alle nikkede til det”

Lisbeth Knudsen var bestyrelsesformand for DMJX, da fratrædelsesgodtgørelsen blev indgået sidste år. Hun har ”ingen kommentar” til Journalistens spørgsmål om, hvorvidt det er udtryk for sparsommelig adfærd fra DMJX’ side.

Hun fortæller videre, at hun indkaldte bestyrelsen til et onlinemøde den 14. juni 2021, hvor den samlede bestyrelse godkendte aftalen. Ifølge en aktindsigt hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen blev fratrædelsesaftalen netop indgået den dag.

”Det her er jo ikke sådan noget, en formand sidder og fedter med alene. Alle nikkede til det,” skriver Lisbeth Knudsen.

DMJX oplyser til Journalisten, at der blev ført referat ved det lukkede møde, men at det ikke er offentligt tilgængeligt.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er ved at undersøge sagen ved DMJX. Styrelsen kan således ikke udtale sig, da sagen ikke er fuldt oplyst.
Brev fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til Journalisten

Journalisten har rettet henvendelse til samtlige medlemmer af den daværende bestyrelse, hvoraf flere bekræfter, at der var et onlinemøde den 14. juni 2021, hvor indholdet af fratrædelsesgodtgørelsen blev præsenteret for bestyrelsen.

”Der var et onlinemøde, hvor aftalen om fratrædelse og vilkår blev fremlagt mundtligt. Som jeg husker det, blev de præcise beløb ikke fremlagt, men derimod antal måneders løn, som indgik i aftalen, hvilket reelt set gav samme overblik som de konkrete beløb. Der var en drøftelse af baggrund, muligheder og alternativer. Og bestyrelsen godkendte aftalen,” lyder det i et svar fra Roger Buch, som stadig sidder i bestyrelsen i dag som medarbejderrepræsentant.

Samme udlægning findes hos Allan Boye Thulstrup, der er næstformand i Dansk Journalistforbund:

”På mødet blev vi orienteret om rektors fratrædelse og vilkårene for den. Vi havde derefter en drøftelse af sagen og tog den til efterretning.”

Styrelse: Sagen er ikke fuldt oplyst

Tidligere har Journalisten beskrevet fratrædelsesgodtgørelsen uden at kende beløbet, da aftalen har modtaget kritik fra DMJX’ revision for at så tvivl om skolens sparsommelighed.

Det blev i samme omgang konstateret af revisionen, at aftalen ikke var ulovlig, hvilket DMJX også selv har fået bekræftet af ekstern juridisk rådgivning. Det skyldes, at aftalen blev forhandlet mellem skolens advokat og fagforeningen DJØF.

I en udtalelse til DMJX’ nye bestyrelse udtalte revisorerne denne sommer, at det gyldne håndtryk til Trine Nielsen kan ”så tvivl om, hvorvidt DMJX har udvist tilstrækkeligt sparsommelig adfærd”.

DMJX hører under Uddannelses- og Forskningsstyrelsens ressort, hvorfra der også har været massivt fokus på den generelle oprydning af det økonomiske rod på skolen.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil ikke kommentere fratrædelsesgodtgørelsen over for Journalisten, da man stadig undersøger sagen ved DMJX:

”Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er ved at undersøge sagen ved DMJX. Styrelsen kan således ikke udtale sig, da sagen ikke er fuldt oplyst,” lyder det i et skriftligt svar på en række spørgsmål om styrelsens holdning til sagen.

Styrelsen vil ikke uddybe, hvad der lige nu undersøges.

Ingen kommentarer

Nuværende bestyrelsesformand Lea Korsgaard og nuværende rektor Julie Sommerlund oplyser begge til Journalisten, at de heller ikke har yderligere kommentarer til det samlede beløb.

I forbindelse med Journalistens første historie om den rodede økonomi udtalte Lea Korsgaard dog, at hun var overrasket over, hvor meget der skulle ryddes op på skolen.

Det sagde hun på baggrund af en længere afdækning af DMJX’ rodede økonomi.

Trine Nielsen ønsker ikke at kommentere de nye oplysninger i sagen, men svarede på spørgsmål, da Journalisten i august spurgte ind til fratrædelsesgodtgørelsen:

”Det var en del af min ansættelse og en del af min kontrakt,” sagde hun dengang.

Her ville hun ikke ikke svare på, hvorvidt størrelsen på fratrædelsesgodtgørelsen hang sammen med, om der var tale om en fyring.

”Det vil jeg ikke udtale mig om, for det vedrører ikke dig. Det er en aftale mellem mig og bestyrelsen.”

Brugte store beløb på receptioner

Tidligere kunne Journalisten fortælle, at DMJX kort tid inden den omfattende sparerunde til 3,5 millioner kroner forfremmede to tidligere medarbejdere med en ”væsentlig lønstigning” på omkring 11.000-12.000 kroner om måneden eksklusive pension, og at man ikke slog stillingerne op offentligt, hvilket der ellers er krav om i en offentlig institution.

Det fremgik også, at den daværende ledelse få uger inden Trine Nielsens fratrædelse indstillede samarbejdet med højskolens daværende økonomi- og administrationschef. Vedkommende fik en resultatløn, der ifølge revisorerne sår tvivl om, hvorvidt skolen har været tilstrækkeligt sparsommelig.

For nylig kunne Journalisten også fortælle, at det har vakt kritik, at der i forbindelse med Trine Nielsens tiltræden og tidligere rektor Jens Otto Kjær Hansens fratræden blev brugt relativt store beløb på receptioner.

Sidst men ikke mindst har der fra revisionens side været en overordnet og omfattende kritik af skolens generelle økonomistyring, som man siden har forsøgt at rette op på i samarbejde med revisorer fra Deloitte.

Rettelse foretaget 16. september 2022 klokken 11:05: I første udgave af denne artikel fremgår det, at DMJX havde oplyst til Journalisten, at der ikke blev ført referat ved et lukket onlinemøde i den daværende bestyrelse, hvor daværende bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen orienterede om fratrædelsesgodtgørelsen til den tidligere rektor. Det er imidlertid ikke korrekt. DMJX oplyser til Journalisten, at der blev ført referat ved det lukkede møde, men at det ikke er offentligt tilgængeligt.

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
8. SEPTEMBER 2022
Det minder lidt om de seneste markante "fratrædelser", vi har haft i DJ. Begge fik 11 måneders løn, da den tidligere praksis fra min tid i HB formentlig er fulgt, og kunne straks derefter tiltræde lønnede chefstillinger andre steder og beholde deres DJ-løn. Det kunne vi jo starte med at gøre op med. Svineri med medlemmernes penge.

Læs også

Oprydningen

DMJX-rektors fratrædelse får revisorer til at undre sig

29. AUGUST 2022
Oprydningen

Kritik af dyre rektor-receptioner på DMJX

02. SEPTEMBER 2022