Pressefrihed

”Vanvittigt”: Journalistforbund holder kongres i land, hvor det er forbudt at kritisere sultanen

Det har været et dilemma for Dansk Journalistforbund at beslutte, hvorvidt man skal deltage i kongressen

Når Det Internationale Journalistforbund (IFJ) den 31. maj samler sine medlemmer til forbundets kongres, kommer det til at foregå i Oman.

Det er et land med en enevældig sultan, der ikke tåler kritik. I hvert fald kan man straffes for at kritisere sultanen, og landet ligger nummer 133 på det internationale pressefrihedsindeks.

”Jeg synes, det er helt vanvittigt. Det er oprørende, at en international organisation, der arbejder for presse- og ytringsfrihed og mod censur, vælger at lægge kongressen i et sultanat – et enevældigt sultanat – der ikke respekterer de grundlæggende menneskerettigheder, herunder pressefrihed,” siger Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund (DJ).

Det er på den kongres, der bliver valgt ledelse af det internationale forbund, og hvor forbundets beslutninger bliver truffet. Skal man have indflydelse, skal man være til stede fysisk og kan ikke stemme eller gå på talerstolen fra en computer.

”Der er en risiko for, at man er med til at legitimere sådan et styre, når man lægger sin kongres der,” siger Tine Johansen.

Alligevel har DJ besluttet at møde op til kongressen, der finder sted hvert tredje år.

”Jeg vil slet ikke lægge skjul på, at det her er et kæmpe, kæmpe dilemma for os,” siger Tine Johansen.

Har lyst til at blive hjemme

Hun uddyber, at hun i virkeligheden mest har lyst til at blive hjemme og sige højt, at hun ikke har lyst til at besøge et land med massive og grundlæggende problemer, når det kommer til menneskerettigheder.

”Hvis vi bliver hjemme, mister vi indflydelse. De mange stemmer, vi har i de nordiske og baltiske lande, bliver trukket ud af regnestykket. På den måde fortæller vi IFJ-ledelsen, at hvis bare de lægger møderne i nogle forbryderstater, kan de slippe for alle de nordiske lande,” siger hun.

Møder det danske og de nordiske forbund ikke op, vil de derfor ikke have indflydelse på valg til ledelsen i IFJ eller på ændringer i vedtægter.

Samtidig har Det Nordiske Journalistforbund lige nu en klage liggende hos IFJ’s øverste ledelse, som de fortsat mangler at få svar på. Den handler om, at den russiske vicepræsident i forbundet ikke har taget afstand til de overgreb på pressen, der sker i Rusland, eller den censur, der er indført i medierne under krigen i Ukraine.

”Det har vi et stort behov for at høre ham præcisere på en talerstol,” siger Tine Johansen.

Hun tilføjer, at DJ har spurgt sig selv om, hvor vigtigt det er at være med i IFJ.

”Vi har indtil nu syntes, at det var vigtigt at være der og bruge vores stemme til at trække det i den rigtige retning. Men også fordi der er en vigtig solidaritet i det, at vi stærke lande også er med i det internationale samarbejde,” siger hun.

Helt lavpraktisk betyder medlemskabet i IFJ også, at DJ kan udstede internationale pressekort. Og at det er nødvendigt at være med i IFJ for at kunne være medlem af Det Europæiske Journalistforbund (EFJ), der er den europæiske afdeling under det internationale forbund.

Trak DJ sig ud af IFJ, ville det betyde, at DJ trækker sig fra sine internationale samarbejdspartnere.

”Det er et samarbejde, vi får rigtig meget ud af. På europæisk niveau er der et kæmpe arbejde i forhold til EU-lovgivning. Alt det, der berører vores medlemmer. Der har vi et kontor, der arbejder fuld tid med at få sat et vigtigt EFJ-aftryk på lovgivningen,” siger Tine Johansen.

Vil have sultan til at sætte underskrift

Dansk Journalistforbund arbejder sammen med forbundene fra de nordiske og baltiske lande om at rejse kritik af styret i Oman, når de er der.

”Hvis det på nogen måde skal give mening at tage dertil, så skal vi bruge det aktivt.”

”Vi har en idé om at arbejde for at få sultanen i Oman til at underskrive et charter om pressefrihed under kongressen. Det synes vi vil være en helt rigtig anledning, når alle verdens journalistforbund er samlet.”

Tror du, det kommer til at ske?

”Jeg ved det ikke, men det skal da forsøges.”

De nordiske og baltiske forbund er samtidig i dialog med en række menneskerettighedsorganisationer.

”Og endelig skal vi bruge vores taletid på talerstolen til at få sagt de her ting meget tydeligt. Rejse kritik af, at man lægger møder sådan nogle steder. At vi skal befinde os i et land, hvor der ikke er presse- og ytringsfrihed, og hvor man kan blive straffet for at kritisere den enevældige sultan,” siger Tine Johansen.

Tine Johansen understreger, at kongressen ikke kun skal holdes i nordiske lande.

”Vi skal ikke kun besøge duksene, for vi kan bruge, at vi er mange journalistforbund samlet til at skabe opmærksomhed. Men et land som Oman sprænger skalaen,” siger hun.

0 Kommentarer