TV 2 taber strid om ’Plejehjemssag’ i Højesteret

Højesteret har stadfæstet Vestre Landsrets dom og siger, at skjulte optagelser af den demente Else udgjorde grove krænkelser af hendes ret til privatliv. (Opdateret)

I juli 2020 bragte TV 2 dokumentaren ’Plejehjemmene bag facaden’, som viste stærkt kritisable forhold på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Dele af dokumentaren er blandt andet dokumenteret ved brug af skjulte kameraer, som blev opsat i den demente plejehjemsbeboer Else Marie Larsens plejebolig. Her dokumenterede TV 2’s optagelser plejesvigt, som i dokumentaren beskrives som ”uværdige” og ”umenneskelige”, og som senere førte til fyringerne på plejehjemmet.

Både Byretten i Aarhus og Vestre Landsret nedlagde sidste år forbud mod visningen af de skjulte optagelser fra dokumentaren. Det er den dom, som Højesteret nu har stadfæstet.

”De pårørendes accept af videregivelsen kunne ikke føre til, at hensynet til at afdække de kritisable forhold på den demente kvindes plejehjem berettigede de grove krænkelser af hendes ret til privatliv. Derudover fandt Højesteret, at det måtte anses for at have været muligt at belyse de kritisable forhold, uden at bringe optagelser af kvinden, hvor hendes identitet ikke var skjult,” skriver Højesteret i begrundelsen for afgørelsen.

Højesteret skriver dog også i dommen, at de optagelser, som indgik i tv-udsendelsen, omhandlede spørgsmål af særdeles væsentlig samfundsmæssig interesse. Men alligevel var der tale om en alvorlig krænkelse.

Netop denne bemærkning er det eneste glædelige i dommen, siger formand for Dansk Journalistforbund Tine Johansen, der er skuffet over afgørelsen.

”Denne dom kan desværre få betydning for mediernes mulighed for at afdække væsentlige forhold i vores samfund. Vi er enige med TV 2 og glæder os trods alt over, at Højesteret medgiver, at denne sag havde særdeles væsentlig samfundsmæssig interesse. Vi vil nu i DJ granske afgørelsen grundigt og kigge på, hvordan journalister fremover kan afdække lignende sager på en måde, der ikke giver dem problemer efterfølgende,” siger hun.

Afgørelsen må tages til efterretning 

Hos Danske Medier mener administrerende direktør Mads Brandstrup, at TV 2’s dækning af plejehjemssagen har været balanceret, men at den samtidig rejser et vigtigt spørgsmål mellem pressefrihed og privatlivets fred:

”Afgørelsen fra Højesteret cementerer, at medierne skal være ekstremt varsomme, når det kommer til privatlivets fred i situationer, hvor borgeren ikke er i stand til selv at give samtykke. I dette tilfælde var det nogle meget ubehagelige billeder, der til fulde bekræftede de pårørendes opfattelse af plejehjemmets svigt. Det stiller medierne i et svært dilemma, fordi voldsomheden i det svigt, som borgeren har været udsat for, ud fra en samfundsbetragtning kun gør historien endnu vigtigere at få frem,” siger han og fortsætter:

”Danske Medier mener, at TV 2’s måde at håndtere dette dilemma var afbalanceret. Historier af denne karakter skal kunne afdækkes. I særdeleshed når der er tale om et overgreb, som borgeren er værgeløs over for. Men Højesterets afgørelse må tages til efterretning i forhold til balancen mellem pressefrihed og privatlivslivets fred i den konkrete sag,” udtaler Mads Brandstrup.

Nyhedsdirektør på TV 2 Ulla Pors har til Journalisten tidligere forsvaret brugen af de skjulte optagelser:

”I det her tilfælde har vi ikke kunnet fortælle historien om Else og plejehjemmet uden skjult kamera. Elses familie har gang på gang gjort plejehjemmet opmærksom på, at der ikke var ordentlig pleje. Vi har været nødt til at bruge skjult kamera for at dokumentere, hvad der er foregået.”

Opdateret med citat fra administrerende direktør i Danske Medier Mads Brandstrup (13.52)

0 Kommentarer