Sparerunde

Tine Johansen: Sparerunde vil mærkes som en forringelse

Det er ikke udtryk for et forbund i krise, at Dansk Journalistforbund skal igennem en sparerunde, siger formand Tine Johansen. Hun afviser, at sparerunden kunne være undgået ved at hente pengene fra sidste års tocifrede millionoverskud

I mange år var Dansk Journalistforbund et forbund i konstant vækst, hvor man kunne budgettere med tre procents medlemstilgang hvert år.

Men de seneste år er tilgangen fladet ud, så medlemstallet ligger nogenlunde stabilt omkring de 18.000.

Og med de seneste måneders inflation og dertilhørende stigninger i udgifterne var der behov for at spare penge, vurderer forbundet.

Ifølge DJ-formand Tine Johansen var det ikke en mulighed at sætte kontingentet op og dermed øge indtægterne for at imødekomme prisstigningerne.

”Selv om kontingentet ikke er steget i over 20 år, er tidspunktet dårligt i de her inflationstider, der gør det svært for medlemmer at få økonomien til at hænge sammen,” siger hun.

En af forklaringerne på det stillestående medlemstal er ifølge Tine Johansen, at det har været sværere at være ude på uddannelsesstederne og rekruttere nye medlemmer på grund af årene med corona.

Afviser krise

Er det udtryk for, at Dansk Journalistforbund er et forbund i krise?

”Nej, det er ikke udtryk for en krise, men for, at alle priser stiger, og at alt bliver dyrere. Det gælder også i resten af samfundet. I hovedbestyrelsen har vi valgt ikke at skrue på det håndtag, der hedder kontingentet i denne omgang, da vi anerkender, at medlemmer har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Så vi så ingen anden udvej end disse besparelser.”

Betyder besparelserne ikke, at medlemmerne får mindre for pengene?

”Vi har forsøgt at finde nogle besparelser, og vi har selvfølgelig ikke alt muligt overflødigt på Dansk Journalistforbunds hylder, så på en eller anden måde vil man opleve det som en forringelse. Men vi har valgt at sprede dem ud på nogle forskellige initiativer og poster.”

Her henviser hun blandt andet til Fagligt Stævne, som er en konference for fagligt aktive, der fra 2023 kun afholdes hvert andet år. Derudover bliver Fagfestival-budgettet skåret ned med 300.000 kroner i 2024.

På fagbladet Journalisten er chefredaktør Christian Lindhardt blevet pålagt at finde besparelser for i alt 750.000 kroner årligt i både 2024 og 2025, hvilket samlet udgør 1,5 millioner kroner af de 4,5 millioner kroner, der skal spares i de kommende tre år.

Rent praktisk varetager chefredaktøren på fagbladet Journalisten selv budgetstyringen, og derfor vil Tine Johansen ikke kommentere, hvorvidt det påvirker kvaliteten af Journalisten som produkt.

Ifølge hende udgør fagbladet Journalisten dog så stor en del af forbundets samlede budget, at det var nødvendigt at spare de 750.000 kroner årligt fra 2024:

”I Dansk Journalistforbund bruger vi en stor del af vores økonomi på Journalisten, hvilket er omkring 14 procent af hele Dansk Journalistforbunds økonomi. Og derfor har vi besluttet, at de her besparelser også kommer til at vedrøre Journalisten.”

Kan ikke hentes fra overskud

For et år siden skrev vi en artikel om, at DJ havde et tocifret millionoverskud. Nu melder I en omfattende sparerunde ud. Kunne I ikke have allokeret nogle af de midler?

”Det lyder jo som den oplagte løsning, men overskuddet kom fra DJ’s investeringer – altså værdipapirer. Og vi kan ikke forsvarligt bruge løs af det overskud, da det jo hurtigt kan gå den anden vej, hvor vi så har underskud på vores investeringer,” siger Tine Johansen.

Men dengang kunne vi allerede konstatere, at Ruslands invasion af Ukraine medførte stigende priser og udgifter i samfundet. Kunne man ikke argumentere for, at vi er i en ekstraordinær periode, og bruge pengene til at undgå besparelser alligevel?

”Det kan man bare kun gøre en gang, og vi kigger på nogle budgetter, der rækker år ud i fremtiden. Og vi kan altså ikke budgettere efter, hvordan de finansielle markeder ser ud i fremtiden.”

Men kan der komme flere medlemmer og dermed flere indtægter – eller har DJ ramt loftet med de omtrent 18.000 medlemmer?

”Nej, jeg tror ikke, vi har ramt loftet. Og det er også derfor, vi har sat gang i en større organiseringsindsats for at få flere medlemmer, men det er et langvarigt og svært arbejde.”

Til Journalisten siger chefredaktør Christian Lindhardt, at han ikke kan fortælle om konsekvenserne af sparerunden for fagbladet:

”Det er noget, jeg har fået at vide for nyligt, og nu skal jeg i gang med at finde ud af, hvordan vi kan spare de penge på en måde, så det går mindst muligt ud over medlemmerne.”

4 Kommentarer

Martin Kirchgässner
15. MARTS 2023
Formanden nævner, at fagbladet udgør 14 procent af forbundets samlede økonomi og det derfor er rimeligt at pålægge redaktøren at spare 1,5 mio. de næste to år. Det efterlader 86 procent af forbundet, hvor der skal findes 3 mio. - hvor faglige netværk skal tage en delskraldet. Nu skal det ikke være en konkurrence i procentregning, men det virker helt ude af proportioner...
Mikael Smidt Jensen
14. MARTS 2023
PS. vil i ikke nok være så søde at gøre teksten her i boksen, hvor man skriver indlæg, lidt tydeligere, så den trods alt er læselig frem for den svage grå farve, den har nu... bare så man ikke skal plage sine øjne med at forsøge at læse det og evt. korrigere evt. slåfejl...
jeg sidder og kniber øjnene sammen og er ved at få hovedpine...
i er ikke særligt brugervenlige....
Mikael Smidt Jensen
14. MARTS 2023
det virker som om, at man fra HB's side har et ønske om helt at afvikle den trykte udgave af Journalisten...
først fyrer man dn bedste readktør, vores fagblad nogensinde har haft, og så bliver han erstattet af en ny, der nærmest starter sit virke på fagbladet med tydeligt giverat erklære, at han anser tillidsfolk m.v. som en slags snyltere, der vil dræne forbundets kasse, hvis de får dækket økonomiske tab i for bindelse med det frivillige arbejde... og at det ikke er noget, der vil få spalteplads under hans ledelse...
men ok... med det nye gule fagforeningsblad, kan det vel sådan set også være lige meget... :/
Martin Kirchgässner
14. MARTS 2023
Er det en enig hovedbestyrelse der pålægger fagbladet Journalisten at spare 750.000 årligt? Det lyder helt ude af proportioner....