Så er der åbent for indstillinger til Kristian Dahls Mindelegat

Frem til den 9. februar er det muligt at indstille gode kollegaer til årets Kristian Dahls Mindelegat. I alt er 15.000 kroner i spil.

Frem til den 9. februar er det muligt at indstille gode kollegaer til årets Kristian Dahls Mindelegat. I alt er 15.000 kroner i spil.

Legatet uddeles til en eller flere yngre journalister, som i løbet af 2010 har levet op til Kristian Dahl-legatets fundats.

Det vil sige: "en yngre journalist, som med lødig journalistik har skabt øget interesse for sit stofområde. Undtagelsesvis kan legatportionen dog, under overanførte betingelser, udbetales til flere journalister for en fælles præstation."

Det er dog et krav til enhver modtager af legatet, at man er aktivt medlem af Dansk Journalistforbund, Kreds 1 – hvilket vil sige København og Bornholm. Og Kristian Dahl-udvalget opfordrer alle i branchen til at indesende forslag til værdige modtagere.

Alle indstillingerne skal være begrundede og med eksempler på journalistens arbejde – hvadenten det er inden for radio, tv, trykte medier eller web.

Begrundede indstillinger og eksempler skal være Kreds 1 i hænde senest onsdag den 9. februar 2011 klokken 12.00. Forslagene skal sendes til: Kreds 1, Gl. Strand 46, 1202 Kbh. K.
Eller på e-mail til: kreds1@journalistforbundet.dk. Mærk kuvert/mail 'Kristian Dahl'

Redaktør Kristian Dahls Mindelegat uddeles i Journalisternes Hus,
Gl. Strand 46, 1202 Kbh K, torsdag den 24. marts 2011 kl. 15.00

Sidste år satte antallet af indstillinger i øvrigt rekord. Samtidig blev antallet af kvindelige indstillede fordoblet i forhold til året før.

0 Kommentarer