Radio- og tv-nævnet

Radio4 får grønt lys trods overtrædelser

Radiokanalen har trods enkelte udfald overholdt de krav, som den er underlagt. Den har dog fortsat svært ved at fange lytterne

Radio4 opfylder ”i al væsentlighed” kravene i public service-tilladelsen.

Det fremgår af Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio4’s public service-redegørelse for 2022.

”Samlet set finder Radio- og tv-nævnet, at Radio4’s public service-redegørelse har givet et retvisende billede af programvirksomheden for 2022. Radio4 har endvidere på tilfredsstillende vis redegjort for tilfældene af manglende opfyldelse af bekendtgørelsen og tilladelsen,” skriver Søren Sandfeld Jakobsen, formand for Radio- og tv-nævnet, i rapporten.

Søren Sandfeld Jakobsen skriver videre, at Radio4 på flere punkter ikke ”til fulde” har opfyldt de stillede krav. Det drejer sig blandt andet om områderne ’Nyheder’, ’Satire’ og ’Distribution’

”Dog har nævnet taget Radio FM4 A/S’ redegørelse herfor til efterretning og finder samlet, at kravene er opfyldt,” skriver Søren Sandfeld Jakobsen.

Brød krav i enkelte uger

I forhold til satire oplyser Radio4, at radiokanalen minimum har sendt 175 minutters satire pr. uge, i eftermiddagens primetime i hverdagene. Dog med undtagelse af ugerne 8, 9, 23 og 27, og i aftenfladen lørdag-søndag klokken 20 til 22.

Derfor konstaterer Radio- og tv-nævnet, at Radio4 i ugerne 8, 9, 23 og 27 ikke har opfyldt ”minimumskravet med 175 minutters satire pr. uge og ikke har sendt i eftermiddagens primetime i hverdagene”.

Radio4 har dog videre oplyst, at radioen over hele året har sendt 178,7 minutters satire pr. uge i gennemsnit, hvorfor Radio- og tv- nævnet med undtagelse af de nævnte uger finder, at krav og tilsagnet er opfyldt.

Fortsat manglende kendskab

Radio- og tv-nævnet konstaterer videre, at Radio4 ikke opfylder kravene for kendskab til radiokanalen.

I radioens redegørelse lyder det, at kendskabsgraden til Radio4 i november 2022 lå på 40 procent. Kravet til kendskab er 70 procent.

”Radio- og tv-nævnet har noteret sig, at Radio4’s kvalitets- og kendskabsmåling for 2022 viser en kendskabsgrad på 40 procent (…), hvorved kendskabet ligger væsentligt under det fastsatte KPI for året,” lyder det i nævnets udtalelse.

Radio4 har siden sin fødsel kæmpet mod lavt kendskab og svigtende lyttertal. Ifølge seneste lyttermåling fra Kantar Radio-Meter i uge 45 havde Radio4 en andel på 1,2 procent af det samlede antal lyttere ældre end 12 år. I samme gruppe nåede de 243.000 ugentlige lyttere.

I årets første fem måneder havde kanalen i gennemsnit 242.000 ugentlige lyttere, viste Journalistens gennemgang i maj.

2 Kommentarer

Ulrik Thomas Brinck
14. NOVEMBER 2023
@Anja Dybris
"Jeg gad vide, hvordan man måler kendskabet til og lyttertallet for Radio4. Der er ingen, der har spurgt mig. ;-)"

Jeg ved ikke, hvordan kendskabet bliver målt, men lyttertal for Radio4 og andre måles elektronisk af Kantar Gallup. Her er en artikel, der forklarer noget om det:
https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/naesten-2000-danskere-gaar-rundt-med-et-radiometer
Anja Dybris
13. NOVEMBER 2023
Jeg gad vide, hvordan man måler kendskabet til og lyttertallet for Radio4. Der er ingen, der har spurgt mig. ;-)
Det glæder mig meget, at Radio4 fortsætter. Jeg lytter og har lyttet til den hver dag siden Radio4 begyndte. Skiftende med DR P1. Jeg søger ikke efter bestemte programmer, men vil gerne overraskes, og jeg bliver ikke skuffet. Især Missionen er godt tænkt og gennemført med udsendte medarbejdere og vekslende indslag. Også når radioen 'taler med Danmark' kommer der overraskende og forskellige meninger frem - især fra lyttere, men også fra eksperter eller ansvarlige for det emne, Radio4's værter har valgt at tage op. Så er der de lange montager og reportager om store emner som fx at vælge at føde et handicappet barn til Krimiland, der gennemgår gamle mord (Olof Palme, JFK og 2 pac) og andre kriminelle sager og Kraniebrud . Blot for at nævne nogle få perler - som der er mange flere af. Men lyt selv med.