Radio- og tv-nævnet: Radio4 har påfaldende lave lyttertal

Radio 4 skal nu redegøre for, hvordan man vil få lyttertallet op og gennemslagskraften op

Når Radio4 senere i år afleverer sin public service-redegørelse for 2021 til Radio- og tv-nævnet, skal det fremgå, hvad den licensfinansierede kanal vil gøre for at få lyttertallet op.

Det fremgår af en pressemeddelelser med nævnets udtalelse til Radio4’s public service-redegørelse for 2020, som Slots- og Kulturstyrelsen netop har sendt ud.

Efter at have gennemgået Radio FM4 A/S’ public service-redegørelse for 2020 når Radio- og tv-nævnet frem til, at stationen i al væsentlighed opfylder public service-tilladelsens krav, og at redegørelsen giver et retvisende billede af programvirksomheden for 2020.

Men herefter lyder det videre:

“Radio- og tv-nævnet bemærker dog samtidig, at nævnet finder det påfaldende, at en statsstøttet public service-radiokanal, som sender på et allerede veletableret FM-bånd, ikke har et højere lytterantal – og større gennemslagskraft i øvrigt – end det, som er tilfældet for Radio4.

Radio- og tv-nævnet finder det derfor hensigtsmæssigt, at Radio4 udarbejder en redegørelse om, hvad stationen vil gøre for at øge lytterantallet, herunder med en beskrivelse af de visioner og mål, som stationen har for fremtiden.

Denne redegørelse skal fremgå af public service-redegørelsen for 2021.

Radio4 sender på den FM-frekvens, som frem til november 2019 var den nu lukkede Radio24syv. Ifølge Gallup havde Radio4 i sidste uge 314.000 lyttere i målgruppen over 12 år og en share på 1,4 procent.

Taleradiokonkurrenten P1 havde til sammenligning 921.000 lyttere og en share på 9,1 procent i samme uge.

 

0 Kommentarer