Politik

Ny regering vil bevare medieaftale og se på offentlighedsloven

Medieaftalen, der blev indgået i maj, står til troende under den nye SMV-regering

Regeringen bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, vil bevare den medieaftale, der faldt på plads i august.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, som lederne af de tre partier er i gang med at præsentere.

”Regeringen vil gennemføre medieaftalen, dog vil regeringen afsøge muligheden for at erstatte kulturbidraget med en ordning, hvor udbyderne kan vælge mellem en forpligtelse til at investere i dansksproget indhold eller betale en afgift – samt foretage yderligere tilpasninger,” står der i grundlaget.

Også medieansvarsudvalget, der blev nedsat af tidligere kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) består. Det skal fortsat være udvalgets opgave at undersøge, ”hvordan rammerne omkring mediernes, bloggeres og influenceres ansvar skærpes og gøres mere tidssvarende med henblik på at styrke borgernes retssikkerhed i den digitale virkelighed”.

Derudover vil regeringen nedsætte et fagkyndigt udvalg, der skal skabe grundlag for, at der kan udarbejdes en ny offentlighedslov.

Fagforbund ønsker revideret offentlighedslov

Dansk Journalistforbund (DJ) har i flere år arbejdet for at få lempet offentlighedsloven, så det bliver nemmere at få indsigt i politiske beslutninger.

Sammen med forbundet Djøf, der blandt andet har ansatte i embedsværket som medlemmer, pegede DJ i november på to paragraffer i den nuværende offentlighedslov, som forbundene ser som særligt problematiske.

Den ene er ministerbetjeningsparagraffen og den anden folketingspolitikerreglen.

”Først og fremmest er ministerbetjeningsparagraffen en udfordring, fordi den set fra journalisternes synsvinkel giver nogle meget vide muligheder for at undtage dokumenter i både departement og styrelser, selv om disse måske aldrig skal bruges af ministeren,” lød det i deres fælles indlæg, der fortsætter:

”Embedsværket og politikerne vil på den ene side sige, at der er brug for et fortroligt, politisk rum. Journalisterne og medierne vil på den anden side sige, at dette rum også eksisterer uden den omstridte paragraf. Med andre ord: Spørgsmålet om, hvor grænsen for aktindsigten skal gå, er et af de sværeste og mest nødvendige at finde en løsning på.”

Medieaftale om lokalmedier og streamingtjenester

Medieaftalen blev indgået i maj. Nogle af hovedpunkterne i den er, at der skal flyttes penge fra de landsdækkende til de lokale medier, at DR skal styrkes, og at streamingtjenesterne skal være med til at betale for dansk indhold.

Og den bliver altså under den nye regering i grove træk bevaret.

Det er punktet om kulturbidrag for streamingtjenester, som regeringen vil se efter i sømmene. Som det blev formuleret i foråret, skulle streamingtjenester pålægges at betale seks procent af deres omsætning i Danmark. De penge skulle fordeles med 50 procent til en større public service-pulje og 50 procent til at øge tilskuddet til danske film.

Medieaftalen betyder også, at DR får flere penge, så stigende priser og lønninger ikke underminerer DR’s økonomi. I 2023 får DR yderligere 10 mio. kr., 45,9 mio. kr. i 2024 og 55,9 mio. kr. i 2025.

0 Kommentarer