Etik

Nu skal friske øjne bringe de presseetiske regler i takt med tiden

I forlængelse af medieaftalen nedsætter DJ, Danske Medier, DR og TV 2 en arbejdsgruppe, der skal se på en opdatering af de presseetiske regler

Der er god grund til et tilstandstjek af de presseetiske regler og vilkårene for den bredere demokratiske samtale.

Det mener i hvert fald DJ, Danske Medier, DR og TV 2, som derfor er blevet enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal bringe de presseetiske retningslinjer i takt med tiden. Det skriver Danske Medier i en pressemeddelelse.

”Set i lyset af de ændrede rammer og vilkår for medierne på grund af den teknologiske udvikling, er det på tide, at vi kigger på eksisterende regler og får opdateret dem, så de passer bedre til den virkelighed, medierne arbejder i,” udtaler Danske Mediers adm. direktør, Mads Brandstrup, i pressemeddelelsen.

Ny viden og ny teknologi

De fire parter nedsætter arbejdsgruppen i kølvandet på medieaftalen, der blev indgået i sidste måned, og som lægger op til et bredere eftersyn af mediernes ansvar. Arbejdsgruppen skal bidrage til det politiske udvalgsarbejde på området.

For Dansk Journalistforbunds formand, Tine Johansen, lyder det, at DJ gerne vil tage ansvar for, at de presseetiske regler og Pressenævnet er i takt med tiden.

”Så der tages højde for udfordringerne med nye teknologier som robotjournalistik og kunstig intelligens. Samtidig er der ny viden om f.eks. omtale af selvmord, der kan give anledning til at ændre principperne for, hvordan medierne behandler det emne,” udtaler hun.

Senest har Journalisten afdækket, hvordan en sag om afindeksering af en artikel fra 2005 har vakt undren og opstandelse i dele af branchen. Det fik tilbage i efteråret Dansk Journalistforbund til at åbne for at kigge de presseetiske regler igennem.

Vigtigt med større åbenhed

Ifølge både DJ og Danske Medier er det en stor opgave at skabe større åbenhed og debat om redaktionelle mediers arbejdsmetoder og samtidig give befolkningen en grundigere viden og forståelse af redaktionel uafhængighed, presseetik og klageadgangen.

Parterne foreslår, at det politiske udvalg, der skal nedsættes ifølge medieaftalen for 2022-2025, får repræsentation fra Danske Medier, Dansk, Journalistforbund samt DR og TV 2 Danmark.

I forlængelse heraf anbefaler de, at Pressenævnet repræsenteres i udvalget, herunder med én af nævnets offentlighedsrepræsentanter. Der bør også tilknyttes en videnskabelig ekspert i medieret.

0 Kommentarer