Medlemsundersøgelse: 46 procent har et dårligt indtryk af DJ

Næsten halvdelen af DJ-medlemmerne har en ”dårlig oplevelse” af forbundet. ”Det er en syngende lussing fra medlemmerne,” lyder det fra DJ-formand Tine Johansen. Især mænd under 40 år udtrykker utilfredshed med deres medlemskab

Det står skidt til med medlemmernes tilfredshed med Dansk Journalistforbund. Ifølge en repræsentativ undersøgelse halter det især med DJ’s interessevaretagelse, kommunikation og medlemstilbud.

På hovedbestyrelsesmødet fredag udlagde formand Tine Johansen konklusionen sådan her:

”Det her er sgu alvorligt. Det er en syngende lussing fra medlemmerne. Det skal vi handle på,” sagde Tine Johansen.

Undersøgelse viser, at medlemmernes oplevelse af DJ ligger lavt sammenlignet med andre fagforeninger.

46 procent har en ”dårlig oplevelse”, mens kun 19 procent har en ”fremragende oplevelse”.

I undersøgelsen er medlemmerne også blevet spurgt, om de vil anbefale DJ til andre.

Det vil kun 25 procent. 37 procent vil ikke anbefale DJ til andre.

Betydeligt under benchmark

Det placerer DJ betydeligt under benchmark sammenlignet med målinger af andre faglige organisationer.

Til sammenligning vil 50 procent af medlemmerne i Forbundet Kommunikation og Sprog anbefale KS til andre.

Medlemsundersøgelsen er udarbejdet af Ennova, og DJ’s samlede score – det såkaldte medlems­indeks – ligger på 59. Ennovas benchmark for andre sammenlignelige organisationer ligger på 69.

DJ-direktør Elisabeth Geday sagde på hovedbestyrelsesmødet fredag, at tallene ikke skal ses som et problem i bestemte dele af organisationen. Det er en samlet udfordring, som den administrative og politiske ledelse må tage sig af, forklarede hun.

Undersøgelsen er lavet i juni 2019 – det vil sige før Øjvind Hesselager og Lars Werges exit, men efter fx krænkelsessagen og de kuldsejlede planer om at flytte domicil eller fusionere med Forbundet Kommunikation og Sprog.

”Det er de kriser, vi har været igennem, der påvirker resultatet. Det hænger direkte sammen. Jeg synes, vi gør et godt stykke arbejde,” sagde HB-medlem Henrik Friis Vilmar.

”Vi er bedre end vores rygte”

Karen Hedegaard mente, at vejen frem er at implementere de gode råd fra rapporterne i Fagenes Fremtid.

”Der er så meget godt indhold i rapporterne. De skal bare foldes ud i nogle konkrete initiativer. Jeg tror, vi er bedre end vores rygte,” sagde hun.

Sammenlignet med 2016 er der sket et markant fald i medlemmernes oplevelse af at få værdi for pengene. Der er for eksempel sket et markant fald i vurderingen af DJ’s rådgivning i forhold til undersøgelsen i 2016.

Om DJ’s rådgivning sagde Henrik Friis Vilmar:

”Jeg håber, rådgivningen er bedre end sit rygte, måske er det sandt. Men vi er nødt til at undersøge det,” sagde han.

Sus Falch mente, at forbundet skal gøre mere for at fortælle om de gode eksempler.

”Vi skal fortælle vores medlemmer, hvor vi sætter ind, så de kan se, at der bliver gjort noget,” sagde hun.

Utilfredse unge mænd

Det er især mænd under 40, der er utilfredse.

Der er i tallene ingen markante geografiske forskelle. Forskellene mellem journalister, kommunikatører og visuelle medlemmer er små. Det samme gælder fastansatte og freelanceres opfattelse.

Resultaterne af medlemsundersøgelsen skal ses i sammenhæng med, at medlemstilvæksten i DJ er stagneret.

DJ’s målsætning er en medlemstilvækst på 2 procent, men i august 2019 var der præcis det samme antal medlemmer som i august sidste år.
Det forventes, at medlemsvæksten lander på 0,5 procent.

Du kan læse hele undersøgelsen her

 

OM UNDERSØGELSEN:

Undersøgelsen er sendt til 40 procent af DJ’s medlemmer, fraregnet studerende, tillidsvalgte og pensionister.

I alt 5.976 medlemmer er blevet spurgt i perioden 2.-28. juni 2019.

26 procent har svaret. Det svarer til 1.581 svar (i 2016 var svarprocenten på 21 procent).

Studerende, tillidsvalgte og pensionister er ikke med i undersøgelsen, da den retter sig mod såkaldt ordinære medlemmer. (Studerende og pensionister har en anden pris for medlem­skab, har ofte andre prioriteter end ordinære medlemmer og scorer typisk meget højt på tilfredshedsundersøgelser).

Tillidsvalgte betragtes heller ikke som ordinære medlemmer, da de typisk har en meget tæt tilknytning til organisationen, der ofte giver sig udtryk i meget høje scorer.

På det kommende hovedbestyrelsesmøde 8. oktober 2019 behandler HB en plan for det videre arbejde med undersøgelsen.

4 Kommentarer

Anders Houmøller Thomsen
5. SEPTEMBER 2019
"Karen Hedegaard mente, at vejen frem er at implementere de gode råd fra rapporterne i Fagenes Fremtid."
”Der er så meget godt indhold i rapporterne. De skal bare foldes ud i nogle konkrete initiativer. Jeg tror, vi er bedre end vores rygte,” sagde hun."
Det må siges at være en bagatellisering af en enorm mistillid fra medlemmerne. Men måske skulle DJ også nærlæse denne artikel, og spørge sig selv: Ved alle hvem Karen Hedegaard er? I hvilken sammenhæng "mente" hun det? Ved alle hvad "rapporterne i Fagenes Fremtid" er? Er jeg den eneste, der sidder fuldstændig tom i hovedet tilbage efter et udsagn som: "at tallene ikke skal ses som et problem i bestemte dele af organisationen. Det er en samlet udfordring, som den administrative og politiske ledelse må tage sig af"...?
Mennesker i forbund og fagbevægelser lever i en parallelverden - som regel aner jeg ikke, hvad de taler om. Hold færre møder. Hav fokus på at gøre noget konkret for medlemmerne. Effektiviser og hold omkostninger nede. Tænk på støttemuligheder, medlemmerne kan søge. Penge - ikke de bugnende tilbud om efteruddannelse. Skaf fordelagtige ordninger. Husk at der findes nogle sære typer, som hedder "freelancere", og at der bliver flere og flere af dem.
Lotte Dahlmann
5. SEPTEMBER 2019
Undersøgelsen dokumenterer, at DJ er ude af trit med medlemmernes behov og ønsker. En klassisk udfordring for fagforbund - men virkelig trist, at det i den grad er en krise, der har ramt DJ. Også trist, at de første udmeldinger fra hovedbestyrelsen er at forsvare DJ. Det ville klæde alle at tage situationen ligeså alvorligt som formanden. Jeg er dog enig med hovedbestyrelsen på et punkt: Den er OGSÅ gal med kommunikationen. Det er særligt sørgeligt i betragtning af, at det er forbundet for landets journalister og kommunikatører - for fanden da! Hvor er DJ i den løbende diskussion om fake news, spin og misinformation? Hvorfor er det alene overladt til Journalisten? Det er da et professionelt problem, vi alle står med hver dag, og derfor burde DJ's stemme lyde i debatten - og være en indlysende part at høre, når temaet kommer op. Det er som om, at alle de udfordringer, vi medlemmer hver dag skal forholde os til i vores professionelle virke, er 'no go' zone for DJ at udtale sig om. DJ glimrer i hvert fald med et næsten totalt fravær i den offentlige debat. Hvorfor? Er man bange for at lægge sig ud med medlemmerne? Er man bange for at lægge sig ud med arbejdsgiverne? Er man bange for at lægge sig ud med politikerne? Eller hvad er problemet??? Jeg savner et markant DJ i den offentlige debat, HVER gang nogen giver medierne skylden - som V gjorde i opløbet til Løkkes afgang. Usagt bliver gentagne påstande efterhånden til konventionelle sandheder, og det slider på journalisters troværdighed, når påstandene handler om, at vi blæser ting op, løber som lemminger, er utroværdige, ikke kan skelne skidt fra snot osv.Hvorfor har DJ fx ikke en pressechef? Et hurtig tjek af kommunikationsfolkene på LinkedIn viser, at kun én er journalistuddannet - men ingen har nogensinde arbejdet på et nyhedsmedie. Kommunikation er skidevigtigt, og jeg arbejder selv som kommunikatør men har også erfaring med at lave nyheder og pressearbejde. Og der er altså bare forskel på presse og kommunikation, det burde DJ af alle vide.
Men det er bare et af de problemer, DJ har.....Måske burde hele valgsystemet i DJ ændres? Måske har vi brug for Operation Morgenluft i DJ - så medlemmerne kan få større indflydelse på, hvilken vej, DJ skal gå ad? Blot en tanke - ideen er til fri afbenyttelse.
Lasse Glavind
4. SEPTEMBER 2019
Det er godt nok vildt, at de adspurgte hovedbestyrelsesmedlemmers første reaktion er, at der er tale om et "kommunikationsproblem". Det er ikke alene rystende dumt at reagere på den måde (det er jo som at høre en kommunal mellemleder tale uden om i en åbenlys skandalesag), det er i virkeligheden også ekstremt nedladende, at man på den måde i realiteten fuldstændig affærdiger medlemmernes kritik - og det i en fagforening, der skal forestille at være fuld af dygtige kommunikatører. Man må bare konstatere, at krisen er endnu dybere, end man i første omgang gik og troede.
Michael Kjærgård
2. SEPTEMBER 2019
'Det er de kriser, vi har været igennem, der påvirker resultatet. Det hænger direkte sammen. Jeg synes, vi gør et godt stykke arbejde.' Sov sødt videre

Læs også

Her er medlemmernes syn på DJ

06. DECEMBER 2016