Arbejdsmiljøundersøgelse

Mediefolk udsættes for færre krænkelser end gennemsnittet

Seksuelle krænkelser er mest udbredte i døgninstitutioner og hjemmeplejen. Omvendt har mediebranchen problemer med stillesiddende arbejde

Historier om seksuelle krænkelser, chikane og dårligt psykisk arbejdsmiljø har fyldt meget i mediebranchen de seneste år.

Branchegruppen ‘Film, presse og bøger’ ligger dog under gennemsnittet, når det kommer til krænkende handlinger som diskrimination, dårlig behandling, mobning, seksuel chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, chikane fra eksterne, fysisk vold og trusler om vold.

Det viser Arbejdstilsynets seneste undersøgelse af det danske arbejdsmarked, der hedder National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere.

Her har omtrent 30.000 danskere svaret på et spørgeskema om arbejdsmiljø.

Andre brancher hårdt ramt

I forhold til seksuel chikane er det mest udbredt i døgninstitutioner og hjemmeplejen, hvor 7,3 procent har oplevet seksuel chikane det seneste år.

 

I gennemsnit har 2,4 procent af lønmodtagerne i undersøgelsen oplevet seksuel chikane, og branchekategorien ‘Film, presse og bøger’ ligger lige under gennemsnittet på 2,3 procent.

I forhold til danskernes psykiske arbejdsmiljø er problemet især centreret om diskrimination og dårlig behandling. I alt oplever 11,3 procent af danskerne i undersøgelsen at blive diskrimineret eller behandlet dårligt på jobbet.

Det er især i restaurationsbranchen, hvor hver femte svarer, at de har oplevet at blive diskrimineret eller dårligt behandlet det seneste år.

 

 

‘Film, presse og bøger’ ligger også her under gennemsnittet. I alt svarer 8,6 procent i branchegruppen, at de i løbet af det seneste år har været udsat for diskrimination eller dårlig behandling.

Journalister sidder meget ned

Undersøgelsen fra Arbejdstilsynet undersøger også det kemiske og fysiske arbejdsmiljø. Her viser undersøgelsen af det fysiske arbejdsmiljø, at der er udbredte problemer med stillesiddende arbejde i mediebranchen.

I hvert fald er journalister isoleret set den faggruppe, hvor flest svarer, at de sidder ned trefjerdedele af arbejdsdagen. I værste fald kan det føre til smerter og sygefravær.

Helt konkret svarer 95,1 procent af journalisterne i Arbejdstilsynets undersøgelse, at de sidder ned i mindst tre fjerdedele af arbejdstiden, efterfulgt af IT-konsulenter (91,7 procent) og psykologer (91,6 procent).

For hele branchegruppen ‘Film, presse og bøger’ er det 76,4 procent, der sidder ned trefjerdedele af arbejdstiden.

0 Kommentarer