Besparelser

Kun en måned efter ”voldsom” fyringsrunde varsler Midtjylland nye afskedigelser

Den nye overenskomst er ikke engang stemt igennem, men ledelsen har allerede varslet nye fyringer på grund af lønstigning

”Det er for tidligt at svare på, men det kan ikke udelukkes.”

Sådan lød svaret fra administrerende direktør i Mediehusene Midtjylland Alex Nielsen, da han i et interview med MediaWatch sidste fredag blev spurgt, om der ville ske afskedigelser i forbindelse med en ny sparerunde i mediehuset.

Men der var allerede blevet varslet afskedigelser.

To dage forinden havde ledelsen i Mediehusene Midtjylland indkaldt tillidsrepræsentanterne på tværs af aviserne til et møde, hvor der blev varslet nye afskedigelser, der skal forhandles over 14 dage.

”Det var et møde for at sætte et punktum ved forhandlingerne om de seneste afskedigelser, og så blev yderligere to varslet fyret, og det blev understreget, at det vil blive DJ-medlemmer,” siger stedfortrædende tillidsrepræsentant på Skive Folkeblad Turit Skovborg.

Alex Nielsen bekræfter over for Journalisten, at ledelsen har varslet to medarbejdere afskediget.

”Jeg er meget ked af, at vi er i en situation, hvor vi er nødt til at lave tilpasninger. Det var alles håb, at mediebranchen kørte bedre. Men det er desværre ikke situationen, og så må vi tage de nødvendige tiltag for at passe på virksomheden og de medier, vi udgiver,” siger han.

10 procent fratrådt i februar

Det er kun en måned siden, at Mediehusene Midtjylland var igennem en sparerunde, som tillidsrepræsentant Niels R. Hansen betegnede som ”voldsom”. Den betød, at seks journalister og fotografer på tværs af mediehusets tre udgivelser, der tæller Herning Folkeblad, Midtjyllands Avis i Silkeborg og Skive Folkeblad, skulle fratræde deres stillinger.

To journalister og to fotografer er blevet afskediget, og to journalister har fået en frivillig fratrædelse. Derudover bliver en ledig stilling ikke slået op igen. Med 60 DJ-medlemmer ansat i huset blev der vinket farvel til omkring 10 procent af redaktionernes journalister og fotografer.

Og nu skal der altså spares igen på grund af den overenskomst, der blev forhandlet på plads for DMA-området den 11. marts. Overenskomsten betyder, at alle redaktionelle medarbejdere over de næste to år får en lønstigning på godt fire procent.

Lønstigningen er dermed højere end de to procent, som ledelsen i Mediehusene Midtjylland havde budgetteret med, hvilket var blevet meldt ud inden overenskomstforhandlingernes begyndelse.

”Vi vidste, at ledelsen ville komme med besparelser på grund af lønstigningen, men overenskomsten er ikke 100 procent på plads endnu. Det er altså lidt absurd at sætte besparelser i værk og varsle fyringer, allerede inden den kommer til afstemning,” siger Turit Skovborg.

En spand koldt vand

Også hendes tillidsrepræsentant-kolleger på de andre aviser undrer sig over timingen i fyringsrunden.

”Det er en underkendelse af det højt besungne danske aftalesystem, mener vi,” siger Niels R. Hansen, der er tillidsrepræsentant på Midtjyllands Avis.

Alex Nielsen forklarer, at varslet kommer nu, ”fordi resultatet af forhandlingerne er meldt ud”.

”Det er ud fra det, vi agerer. Skulle der ske en ændring efter afstemningen, forholder vi os til det.”

Men hvorfor ikke vente, til afstemningen er overstået, og man kender det endelige resultat?

”Fordi vi reagerer nu,” siger Alex Nielsen.

Tillidsrepræsentanterne har ikke fået noget at vide om, på hvilke aviser afskedigelserne vil ske, og Turit Skovborg betegner varslingen som ”en spand koldt vand i hovedet på medarbejderne” efter en fyringsrunde, der kun lige akkurat er blevet afsluttet.

”Stemningen er bestemt ikke god. Det er hårdt. Al den her usikkerhed, vi har stået i siden start februar med første varsel. Det er dårligt overstået, før der kommer et nyt varsel. Det giver en voldsom usikkerhed,” siger hun.

I gik ind til overenskomstforhandlingerne vel vidende, at lønstigninger over to procent ville medføre besparelser. Er det her ikke bare en logisk konsekvens af forhandlingsresultatet?

”Jo, men besparelser betyder ikke nødvendigvis reduktion i antallet af medarbejdere,” siger Turit Skovborg.

Vidste det på forhånd

Ifølge Alex Nielsen har det ikke været muligt at finde besparelserne andre steder.

”Havde det været det, havde vi selvfølgelig gjort det. Vi havde håbet på et anderledes resultat af overenskomstforhandlingerne. Aftalen blev dyrere end håbet og forventet, og alle var bekendt med konsekvenserne på forhånd,” siger han.

Det kan måske komme som en overraskelse, at besparelserne er lig med afskedigelser?

”Nej. Det var både tillidsrepræsentanter og medarbejdere bekendt med inden,” siger Alex Nielsen, der kalder den nuværende situation for ”trist for mediebranchen”.

”Vi et presset på både abonnementer og annoncer, samtidig med at vores egne udgifter til papir, brændstof og så videre er stærkt stigende, og som gør, at vi ser ind i en meget vanskelig økonomisk situation. Det er trist for alle. Ikke mindst for både medarbejdere og ledelsen i den enkelte virksomhed.”

Hvorfor sagde du egentlig ikke til MediaWatch i sidste uge, at to var varslet fyret, da de spurgte, om der kunne komme nye afskedigelser?

”Jeg har respekt for den 14 dages aftaleperiode, som er overenskomstfastsat. Derfor kan jeg ikke sige noget om resultatet, før de 14 dage er overstået. Derfor måtte jeg sige til MediaWatch, at intet er sikkert.”

Men du bekræfter nu, at to DJ-medlemmer er varslet fyret?

”Jeg bekræfter det over for dig. Det var et andet spørgsmål, jeg fik fra din kollega på MediaWatch.”

1 Kommentar

Ulrik Bahne Samsøe Figen
24. MARTS 2023
Nul kommentarer??
Var det ikke krise i branchen, det blev sagt?
Måske er branchen blevet for elitær, fodret af med lønninger, der hører hjemme i den øvre middelklasse. Man holder sin kæft og håber på ikke at være den, der blive kaldt “til en kop kaffe” med chefen.
Samtidig finder alle sig i logikken: “en vanskelig økonomisk situation”, hvor dem, der retfærdiggøre deres beslutninger ud fra samme “situation”, snart er de eneste overlevne!
Så kan de og mediehusenes skyldsbetyngede bestyrelser begynde at æde sig igennem truet fra hver sin side!

Eneste kommentar herfra skulle være: gå ned i løn, få kollegaerne tilbage på redaktionerne og genopliv styrken ved et stærkt kollegialt hold, hvor værdien af arbejdet når helt ud til modtageten.

Læs også

Besparelser

Fyringsrunde i midtjysk mediehus: ”Det er rigtig mange. Det er voldsomt”

24. FEBRUAR 2023