Ukraine

Knud Brix trækker i land: Sikkerhedsfirma var ikke med til at beslutte at sende reportere til Østukraine  

Chefredaktør Knud Brix beklager nu at have givet indtryk af, at beslutningen om at sende Ekstra Bladets reportere mod Okhtyrka i det østlige Ukraine blev truffet ”i tæt og løbende dialog” med sikkerhedsfirmaet Guardian

”Hvis jeg har sagt noget, som indikerer, at Guardian – altså det her sikkerhedsfirma, vi har – skulle være inde over den konkrete beslutning, så er det ikke rigtigt. Så er det mig, der har sagt noget forkert.”

Sådan sagde Ekstra Bladets chefredaktør, Knud Brix, her til morgen i et interview på 24syv. I morgenprogrammet blev han interviewet om den skudepisode, der lørdag den 26. februar sårede to af Ekstra Bladets reportere nær den østukrainske by Okhtyrka.

I interviewet bliver Knud Brix adskillige gange præsenteret for, at han i fagbladet Journalisten er refereret for at sige, at beslutningen om at lade de to reportere køre i den retning blev truffet i tæt og løbende dialog med reporterne selv samt med sikkerhedschefen for JP/Politikens Hus og sikkerhedsfirmaet Guardian.

Men nu trækker Knud Brix altså i land i forhold til, hvorvidt sikkerhedsfirmaet Guardian var involveret i den konkrete beslutning.

”Det kan sagtens være, at jeg i kampens hede der efter tre dage uden søvn har fået sagt noget, der kan misforstås, i forhold til at Guardian skulle have været inde over. Men det har de ikke. Så lad mig bare slå det fast én gang til: Det er ikke sådan, at de har været inde og blåstemple missioner for os,” siger Knud Brix.

Direkte adspurgt, hvorvidt han er fejlciteret i Journalistens artikel, svarer chefredaktøren i 24syv, at det ved han ikke, da det jo ikke er et direkte citat, men et indirekte citat.

Her er det direkte citat givet til Journalisten

Som det også fremgår af 24syvs interview med Knud Brix, fik han efter aftale tilsendt tekststykker fra interviewet med Journalisten til gennemsyn for faktuelle fejl og misforståelser.

Herunder også den passage, hvor fagbladet i et indirekte citat refererer Knud Brix for at fortælle, at ledelsen på Ekstra Bladet traf deres beslutning om at lade de to reportere kører mod Okhtyrka efter ”tæt og løbende dialog” med blandt andre sikkerhedsfirmaet Guardian.

Den del affødte ingen kommentarer fra Knud Brix.

Det konkrete og præcise citat, der ligger til grund for det indirekte citat, har Journalisten på bånd. Sammen med spørgsmålet, der leder op til citat, lyder det:

Det gjorde de jo (kørte mod Okhtyrka, red.), fordi der angiveligt havde været et klyngebombeangreb på en børnehave der. Hvilke overvejelser gjorde du dig på det tidspunkt, som den ansvarlige redaktør, om, hvorvidt de sikkerhedsmæssigt skulle gøre det?

”Det har jo været en løbende dialog med Emil og Stefan. Vi har talt flere gange om dagen. Derudover har det været en løbende dialog med vores sikkerhedschef i JP/Politikens Hus, som er en af landets mest erfarne, og så også en dialog med det eksterne sikkerhedsfirma Guardian, som har givet os eksterne efterretninger om sikkerheden i områderne. Derfor har vi så sammen med Emil og Stefan hver eneste dag truffet en vurdering om, hvad de skulle. Og den dag traf vi en beslutning om, at de skulle køre op til Okhtyrka og dække den her børnehave, som angiveligt var blevet ramt af klyngebomber.”

Beklager, hvis han har overset det

I 24syv bliver Knud Brix spurgt, om han har godkendt formuleringen i det indirekte citat fra Journalisten, inden det blev trykt.

”Det har jeg muligvis,” svarer han og understreger senere, at han er citeret korrekt i artiklen.

”Men det der indirekte citat; hvis jeg har fået det til gennemsyn, så har jeg simpelthen ikke fanget, at Guardian står med i den sætning. Fordi det er ikke rigtigt. Og hvis det er mig, der er skyld i det, så beklager jeg gerne,” siger Knud Brix.

Fastholder dialog med Guardian inden skudepisoden

Overfor 24syv medgiver Knud Brix desuden, at det af et klip fra et interview med ham i ’P1 Morgen’ kan lyde, som om der er et sikkerhedsfirma, som blåstempler Ekstra Bladets reportagetur til det østlige Ukraine.

”Prøver du ikke både i Journalisten og på P1 at give et falsk indtryk?,” spørger 24syv’s morgenvært Alexander Lorenzen herefter.

”Nej. Nej, det gør jeg bestemt ikke. Men hvis jeg har sagt noget, som er forkert, så står jeg gerne på mål for det,” svarer Knud Brix.

Brix: Fejl i Journalistens sammenskrivning

I et opfølgende interview med Journalisten i dag gentager Knud Brix, at han beklager at have overset, at han i det indirekte citat sendt på mail fra Journalisten refereres for at sige, at beslutningen om at lade reporterne køre i retning af Okhtyrka blev truffet i dialog med blandt andre Guardian.

”Når jeg ser citatet nu – altså hvad jeg skulle have sagt – så synes jeg ikke, det ser ud, som om det helt kan skrives sammen på den måde. Og derfor er det jo også ærgerligt, at jeg ikke har fanget den fejl, I laver der i sammenskrivningen. Og det beklager jeg,” siger Knud Brix.

Hvad er problemet præcist i den sammenskrivning, vi laver, når du ser den i forhold til det fulde direkte citat?

”Jeg har det ikke lige her nu. Men fremstår det ikke af den sammenskrivning, du har lavet, at Guardian har været inde over beslutningen? De har ikke været inde over den konkrete beslutning om at sende dem afsted.”

Men hvorfor sagde du i interviewet med os, at beslutningen blev truffet i dialog med Guardian, som gav jer eksterne efterretninger om sikkerheden i områderne, hvis det ikke er korrekt?

”Jamen, det ER korrekt. Vi har haft dialog med det eksterne sikkerhedsfirma Guardian. Også før det her sker. Men ikke på en måde, hvor de har blåstemplet, at de her to gutter skulle sætte sig i en bil og køre. Det er ikke sådan, vi har brugt dem.”

Men synes du ikke, når du ser det fulde citat, at du siger noget i interviewet, der er forkert i forhold til, hvad virkeligheden og sandheden er?

”Jeg tror, det bliver en strid om ord,” siger Knud Brix og understreger:

”Det eksterne firma Guardian har givet os efterretninger om sikkerheden. Men altså ikke i den her konkrete sag om børnehaven. Vi har været i løbende dialog med dem, det vil jeg gerne stå ved.”

0 Kommentarer