Regnskab

Kæmpe underskud hos Sjællandske Medier

Regnskabet hos Sjællandske Medier er ifølge koncernen massivt udfordret af krigen i Ukraine, der både påvirker omkostninger og annoncemarkedet

Sjællandske Mediers regnskab for 2022 viser et underskud efter skat på 91,4 millioner kroner.

Det står i kontrast til året før, hvor koncernen leverede et overskud på 16,2 millioner kroner.

Ifølge regnskabet lagde koncernen ud med at forvente en forøget omsætning i Danmark efter genåbningen af Danmark efter Covid-19. Men i stedet oplevede virksomheden et fald i omsætningen på 18 millioner kroner til 513 millioner kroner.

Begrundelsen er krigsudbruddet i Ukraine, der både har presset virksomhedens salg af annoncer og medført øvrige økonomiske udfordringer på omkostningssiden.

Dertil har den stigende inflation i Danmark også haft en negativ effekt på virksomhedens udgifter i 2022.

21 medarbejdere fratrådte

Journalisten har tidligere beskrevet, at de økonomiske udfordringer i virksomheden førte til en sparerunde, hvor 11 redaktionelle medarbejdere tog imod en frivillig fratrædelse.

Derudover fratrådte fire grafikere og seks salgssupportere i forbindelse med sparerunden.

I regnskabet fremgår det, at koncernen i de kommende år vil videreføre en ”omfattende omstilling af virksomheden med henblik på at tilpasse alle dele af virksomheden til de nye forretningsvilkår”.

Det betyder blandt andet også, at virksomheden vil gå målrettet efter de yngre målgrupper på mediemarkedet.

Virksomheden fornemmer dog stadig usikkerhed på markedet og sætter dermed forventningerne til 2023’s omsætning på niveau med resultatet for 2022. Derudover forventes der et resultat for 2023 ”i størrelsesordenen 0 mio. kroner”.

Sjællandske Medier er Sjællands førende medievirksomhed uden for København.

0 Kommentarer