Overblik

Her er hovedpunkterne i medieaftalen

Medieaftalen sender flere penge afsted til ugeaviser, regionale medier og magasiner. Det er nogle af punkterne i den omfattende medieaftale, som du kan få et overblik over her

Regeringen har indgået en bred medieaftale sammen med SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Aftalen gælder for årene 2023-2026.

Her er de vigtigste punkter i aftalen:

Kulturbidrag skal styrke dansk indhold

Alle streamingtjenester rettet mod et dansk publikum skal betale et fast bidrag på 2 pct. af deres omsætning i Danmark. Undtaget er tjenester, der i forvejen investerer min. 5 pct. af deres omsætning i Danmark. Pengene fra bidraget skal gå til at fremme dansk indhold, herunder til produktion af nye danske film, fiktionsserier og dokumentarer.

Public service-puljen kan også støtte lyd

Public service-puljen udvides til også at støtte dansksproget indhold til radio og podcast. Puljen fordeles med 50 pct. til tv-drama, 40 pct. til tv-dokumentar og kulturprogrammer og 10 pct. til lyd, hvor minimum 30 pct. af de samlede midler skal bruges til programmer for børn eller unge.

Penge fra landsdækkende til lokale medier

Den redaktionelle produktionsstøtte omlægges, så de landsdækkende medier maks. kan få 12,5 mio. kr. i årlig produktionsstøtte mod 17,5 mio. kr. i dag. For de lokale og regionale medier forhøjes loftet til 18,5 mio. kr., og mediekoncerner kan samlet nu modtage 90 mio. kr. Ændringen træder i kraft fra nytår.

Innovationsstøtte bredes ud

Innovationsstøtte gøres platforms- og teknologineutral. Der afsættes 21,7 mio. kr. i 2023 og 31,2 mio. kr. årligt i 2024-2026. Desuden indføres der en grænse, så støttemodtagere med en omsætning på mere end 250 mio. kr. ikke kan modtage innovationsstøtte.

Penge til ugeaviser

Der afsættes 43,1 mio. kr. i 2023 og 52,8 mio. kr. årligt i 2024-2026 til en pulje, der skal give støtte til trykte og digitale ugeaviser med en redaktionel produktion. De nærmere kriterier for, hvem der kan modtage støtten, er ikke fastsat endnu.

Mediestøtte til magasiner

Der afsættes 30 mio. kr. årligt i 2024-2026 til en pulje, der skal fremme magasiner med publicistisk indhold.  Støtten kan kun gives til magasiner med en redaktionel produktion af samfundsmæssig, politisk eller kulturel karakter. Hvert medie kan maksimalt modtage 3 mio. kr. årligt per medie, og kriterierne er ikke fastlagt endnu.

Center for graverjournalistik

Der ydes 5,3 mio. kr. årligt til et center for graverjournalistik i regi af DMJX, der skal styrke den undersøgende journalistik med særligt fokus på den undersøgende lokale og regionale journalistik.

Penge til Danwatch

Der afsættes 6,2 mio. kr. årligt til Danwatch fra 2023 til 2026.

Udvalg skal undersøge mediestøtten

Et udvalg med eksperter og repræsentanter fra mediebranchen skal foretage et udredningsarbejde, der skal danne grundlag for den fremtidige indretning af den offentlige mediestøtte.

Adgang til DR’s arkiver

Der afsættes 20 mio. kr. i 2023 og 30 mio. kr. årligt i 2024-2026 til at skabe søgbar adgang for borgere via Det Kongelige Bibliotek, så de kan søge i arkivmaterialet fra DR.

Åbenhed om algoritmer

DR og TV 2 skal være transparente om brugen af algoritmer og personalisering af indhold og gøre det tydeligt for brugerne, hvordan anbefalet indhold er udvalgt.

TV 2-regionernes rolle skal undersøges

Der afsættes 2,1 mio. kr. til at undersøge TV 2-regionernes rolle, herunder blandt andet den regionale tv-dækning og den fremadrettede dækning i hovedstaden.

Kontrol med techgiganter

Der bevilges 4 mio. kr. i 2023 og 12,5 mio. kr. årligt i 2024-2026 til et nyt center for sociale medier, tech og demokrati på Kulturministeriets område. Centret skal se på ny regulering på techområdet og på, hvordan man kan skærpe kontrollen med sociale medier.
Centret skal desuden hvert år få lavet en uvildig rapport om techgiganternes indflydelse på demokrati, trivsel og samfundsmæssig sammenhængskraft i Danmark.

Penge til TjekDet

Der bevilges 5,9 mio. kr. årligt til faktatjekmediet TjekDet i 2023-2026. Ud over faktatjek i den offentlige debat skal TjekDet samle viden, forskning og undervisningsmateriale om falske nyheder, mis- og desinformation.

0 Kommentarer