Kunstig intelligens

Guide: Sådan laver du AI-illustrationer uden at bryde reglerne om ophavsret

Kunstig intelligens bliver spået til at være en af årets store trends i medier. Her giver medieretsadvokat Jakob Plesner Mathiasen fem gode råd til at AI-generere illustration uden at krænke ophavsrethavere

1. De kunstige intelligenser er fodret af hele internettet

AI-genererede illustrationer er som udgangspunkt lavet af programmer, som er stopfodret med billeder med tilhørende tekst, som er ’mineret’ fra hele internettet. Under datamineringen er der ikke nødvendigvis skelnet mellem billeder, der er beskyttet af ophavsret, og billeder, der ikke er. På den måde kan nogle kunstneres ophavsret være krænket, allerede inden du genererer en illustration.

2. Er billederne allemandseje?

Programmerne gør det muligt at lave illustrationer uden en reel menneskelig, personlig indsats ved hjælp af et enkelt tekstinput. Derfor har du som udgangspunkt ikke ophavsret over simple illustrationer, som du får AI-programmer til at lave, og selv hvis du har, kan der være situationer, hvor du overdrager dem til tjenesten eller omverdenen generelt.

3. Ophavsret kræver personlig skabende indsats

Som tommelfingerregel gælder, at hvis en illustration er så generisk, at den i princippet kan være lavet af to forskellige personer ved hjælp af AI-programmer, så er den ikke beskyttet af reglerne om ophavsret. Men hvis du specialiserer dit prompt for at få den helt rigtige illustration eller arbejder en illustration igennem et AI-program 20 gange, nærmer du dig et produkt, som er ophavsretligt beskyttet, fordi det har krævet en menneskelig indsats. Hvis du for eksempel foretager valg i forbindelse med efterbearbejdningen, så taler dette for, at der er beskyttelse. De enkelte AI-platforme har dog forskellige brugervilkår om ophavsret, også selv om du lever op til reglen om personlig indsats (se boks herunder).

4. Ingen kan eje en idé – men …

AI-illustratorerne genererer nogle gange illustrationer, som krænker andres ophavsret, fordi programmerne er baseret på billeder og illustrationer fra alle afkroge af internettet. Der findes for eksempel AI-genererede billeder med Shutterstocks logo på, og bad du MidJourney om at lave et billede ud fra ordene ’Afghan girl’, fik du en variation af Steve McCurrys portræt, der var på forsiden af National Geogra­phic i juni 1985. Frasen er nu blokeret i MidJourney. Som bruger har du ansvar for, at dit slutprodukt ikke ligger så tæt op ad en andens foto eller lignende, at deres ophavsret er krænket. Hvis du bruger AI-genererede billeder med genkendelige elementer fra eksisterende illustrationer, krænker du rettighedshaverne.

5. Nye regler fra næste år

Hvordan skal fotografer og illustratorer beskytte sig mod minering og AI-programmer, hvis de ikke ønsker, deres materialer bruges der? EU har vedtaget et ophavsretsdirektiv, som på den ene side i mange tilfælde sikrer visuelle kunstnere ophavsretten over deres originale værker, hvis for eksempel erhvervslivet ønsker at bruge billeder til at træne kunstig intelligens. På den anden side giver direktivet forskere bredere adgang end i dag til at dataminere værkerne. Direktivet bliver sandsynligvis implementeret i dansk lov i løbet af foråret. Hvis man indgår aftaler om brug af billeder eller illustrationer, er det værd at overveje, om man også i kontrakten skal regulere adgangen til at bruge materialet til tekst- og datamining.

Kilde: Jakob Plesner Mathiasen, medie- og entertainmentretsadvokat, Gorrissen Federspiel, og vært på podcasten ’Entertainmentretten’

Læs Journalisten AI-battle mellem en praktikant med AI og to rigtige illustratorer her.

Fakta: Brugervilkårene om ophavsret på de mest populære AI-illustratorer (per 12.12.2022)

MidJourney: Du ejer alt, hvad du skaber, men MidJourney har brugsrettigheder, og det er muligt for andre promptere at bruge og udvikle dine kreationer, hvis ikke du har købt adgang til den private udgave af programmet.

Stable Diffusion: Ingen ejer illustrationer skabt med Stable Diffusion, og derfor må alle bruge samtlige kreationer fra programmet, også kommercielt.

Open AI (Dall-E): Du ejer både dit tekst-input og det output, som bliver skabt med Dall-E, og du er derfor ansvarlig for det, du skaber med programmet.

Kilder: Terms of Service/Terms of Use for MidJourney, Stability AI (Stable Diffusion) og Open AI (Dall-E)

0 Kommentarer