Forsker frifindes for ærekrænkelse: Bæredygtigt Landbrug skal punge ud

Interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug havde lagt sag an mod Stiig Markager, professor i marin økologi, for en udtalelse om udledning, som organisationen mente var ærekrænkende

Professor Stiig Markager er blevet frifundet for ærekrænkelser.

Det har Retten i Hillerød netop afgjort i en opsigtsvækkende sag, der tager sit udspring i en kronik i Ingeniøren og en udtalelse i Berlingske tilbage i 2019.

Her udtalte Stiig Markager, at ”den mængde kvælstof, som tilføres havet, er steget 700 tons pr. år siden 2010 (data fremgår af rapporten Vandløb 2017), efter at der er korrigeret for udsving i nedbør. Stigningen er statistisk signifikant”.

Den udtalelse hæftede interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug sig ved, og den fik organisationen til at lægge sag an mod Stiig Markager for ærekrænkelse. Organisationen mener, at udsagnet er forkert og ikke fremgår af den rapport, som Stiig Markager henviser til.

Men det får Bæredygtigt Landbrug ikke medhold i. Retten lægger i dommen vægt på at Stiig Markagers udtalelse er baseret på en forskningsanalyse af data og er fremsat i forbindelse med den offentlige debat i en væsentlig samfundsmæssig interesse.

”Den er ikke – hverken efter sit indhold eller den kontekst, den er fremsat i – udtryk for forhold, der kan tilregnes Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug eller dets medlemmer som subjektivt dadelværdigt.”

”Udtalelsen er derfor ikke egnet til at krænke nogens ære, hvorfor Stiig Markager frifindes,” står der i dommen.

Lægger vægt på forskningsfrihed

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug skal nu betale sagens omkostninger til både Stiig Markager, Akademikerne og Dansk Magisterforening. Beløbene lyder på henholdsvis 40.000 kroner og to gange 10.000 kroner.

Sagen vakte stor opsigt, da den startede. Det er første gang, at en professor er blevet stævnet for ærekrænkelse af en interesseorganisation, og det var i sig selv opsigtsvækkende, at retten overhovedet valgte at tage sagen.

Debatten kom hurtigt til at handle om forskningsfriheden og forskeres ytringsfrihed, og også det har Retten i Hillerød lagt vægt på i dommen.

”Universiteterne har forskningsfrihed og skal værne om deres og den enkeltes forskningsfrihed, og forskningsresultaterne skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet,” står der i dommen, der fortsætter:

”Universiteterne skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.”

Hos Bæredygtigt Landbrug er direktør Hans Aarestrup trods dommens udfald umiddelbart godt tilfreds med at have anlagt sagen og mener, at det i retten er blevet påvist, at Stiig Markagers påstande ikke kan aflæses i de officielle Novana-rapporter om miljøets tilstand. Organisationens jurister og advokat vil nu gå dommen igennem for at vurdere, hvordan man forholder sig konkret til den.

Stiig Markagers forsvarsadvokat, René Offersen, er imidlertid glad for frifindelsen:

”Det er en frifindelse i sin reneste form – at udsagnet ikke ville kunne krænke nogen. De behøver ikke vurdere, om det var korrekt, eller han var i god tro, for udsagnet var i sig selv ikke krænkende,” siger han til Forskerforum.

0 Kommentarer