Retssag

Forretningsmænd dropper udskældt søgsmål mod Berlingske

Berlingske chefredaktør og journalist Jonas Rimer Hansen var sagsøgt for i alt 5,3 millioner kroner

De to forretningsmænd, der havde sagsøgt Berlingske for samlet 5,3 millioner kroner, har droppet søgsmålet.

Det oplyser advokaten for de to, Vibeke Borberg, til Berlingske.

”Som angivet i indlægget til retten, er deres begrundelse, at medieomtalen har haft store forretningsmæssige og personlige omkostninger for dem, og at det har været krævende og bekosteligt for dem at føre retssag. Da disse omkostninger ikke længere står mål med det, de gerne ville opnå med sagen, har de valgt at trække sig ud af den,” siger Vibeke Borberg til Berlingske.

Der bliver sat endeligt punktum i sagen, når retten har taget stilling til sagens omkostninger.

Søgsmålet har vakt opmærksomhed og er af Dansk Journalistforbund, Danske Medier og Berlingske selv blevet kritiseret i kraftige vendinger, da det blev set som et forsøg på at få Berlingske og avisens journalist Jonas Rimer Hansen til at stoppe med at dække de to forretningsmænds gøren og laden kritisk – altså et såkaldt ’SLAPP’.

Frygtede for præcedens

Derfor vækker det også glæde hos Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, at sagen er droppet. Ikke fordi Berlingske var bange for at tabe sagen, understreger han.

”Vores journalistik i denne sag har været solid og veldokumenteret. Men fordi vi så en potentiel fare for, at sagen kunne skabe præcedens og inspirere andre til at forsøge at intimidere medier med millionstore søgsmål. Derfor er det glædeligt, at de har frafaldet sagen,” siger Tom Jensen til Berlingske.

De to forretningsmænd sagsøgte dels Tom Jensen, dels Jonas Rimer Hansen for samlet 5,3 millioner kroner.

Betegnet som gidseltagning

I efteråret sendte Vibeke Borberg så et skriftligt svar til Jonas Rimer Hansen, hvor hun anførte, at Berlingske-journalisten var part i en verserende retssag, og at det burde deklareres. Det blev af Dansk Journalistforbund og Danske Medier tolket som en gidseltagning og som et forsøg på at gøre journalisten inhabil.

”Det er en gidseltagning. Det her vil kunne blive brugt systematisk, hvis man mener, at en redaktionel medarbejder ved at blive sagsøgt pludselig er inhabil. Så kan man meget systematisk sende sådan nogle søgsmål afsted,” sagde Tine Johansen i den forbindelse.

Danske Medier opfordrede Advokatrådet til at tage stilling til sagen. Her var læsningen dog en anden:

”Et sådant citat kan jeg ikke se er udtryk for, at advokaten forsøger at stoppe dækningen, og det skal en advokat selvfølgelig heller ikke kunne.”

”For mig at se så gør citatet ingen reel forskel for, at journalisten, redaktionen og Berlingske fortsat kan dække sagen fuldstændigt, som avisen vurderer er rigtigt inden for rammerne af gældende regler,” lød det fra Advokatrådets formand, Martin Lavesen, i et skriftligt svar.

Dækning har stået på i årrække

Journalist Jonas Rimer Hansen har i en lang række artikler – først for Børsen og senere for Berlingske – beskrevet, at iværksætterne Mark Haugaard og Halfdan Harring bliver beskyldt for snyd og bedrag i forbindelse med deres drift af adskillige webshops.

I oktober og november 2019 blev det i Børsens spalter beskrevet, at politiet var i gang med efterforskning af et sagskompleks med 50 politianmeldelser om webshops, de to var en del af.

De to iværksættere klagede over dækningen til Pressenævnet, der i oktober sidste år ikke gav klagerne medhold.

I maj 2021 indgav de to iværksættere så et søgsmål mod Berlingske, Børsen og Jonas Rimer Hansen på omkring fem millioner kroner for at have ”fremsat beskyldninger af en stor grovhed”, og at der er forsøgt at tegne et billede af sagsøgerne som ”centrale bagmænd i et netværk af kriminelle forretningsfolk”.

Berlingske og Jonas Rimer Hansen har siden fortsat dækningen af de to iværksættere, der endnu ikke har stillet op til interview om sagen.

0 Kommentarer