Offentlighedslov

EU: Danmark skal være bedre til at give aktindsigt

Så sent som for 14 dage siden lagde regeringen op til en revidering af offentlighedsloven

De danske politikere skal fortsætte processen med at revidere offentlighedsloven for at sikre retten til indsigt i dokumenter i den offentlige forvaltning.

Sådan lyder det i et dokument fra EU-Kommissionen, der gennemgår den nuværende lovgivnings-situation i Danmark.

EU-Kommissionen understreger, at det særligt handler om at begrænse årsagerne til at afvise anmodninger om aktindsigt, og at Danmark i den forbindelse skal tage højde for europæiske standarder, når det handler om at få indsigt i offentlige dokumenter.

I december 2021 havde daværende justitsminister Nick Hækkerup (S) taget hul på de længe ventede politiske drøftelser om en ny offentlighedslov, og i januar i år blev der afholdt åben høring om offentlighedsloven.

Så sent som 1. juli sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at regeringen ønsker en revidering af offentlighedsloven, så det bliver nemmere for offentligheden at få indsigt.

Den udtalelse faldt på pressemødet i kølvandet på Minkkommissionens beretning om forløbet om regeringens ordre om at slå alle mink i Danmark ned under coronaepidemien.

Initiativet er adskilt fra de nuværende drøftelser om offentlighedsloven. Det har ikke været muligt for Journalisten at få uddybet, hvad regeringen lægger op til at revidere, inden Justitsministeriet blev ramt af sommerferie.

Forbund har indsendt fem forslag

Dansk Journalistforbund har i forbindelse med drøftelserne om en ny offentlighedslov indsendt fem konkrete punkter, som forbundet ønsker at få ændret.

”Alle fem forslag er tilsammen med til at kunne skabe større åbenhed, og det er det, vi rigtig gerne vil have, og som corona har vist, at der er brug for. Det sidste halvandet år har vist os, hvor vigtigt det er, at der er tillid til det offentlige system, og at borgerne kan følge med i, hvordan politiske beslutninger bliver truffet,” sagde Dansk Journalistforbunds formand, Tine Johansen, i august sidste år.

Dels ønsker forbundet at få afskaffet ministerbetjeningsreglen i § 24 og folketingspolitikerreglen i § 27. Derudover foreslår DJ at indføre sanktioner for overskridelse af tidsfrister samt at få det lovfæstet, at det med mellemrum bliver vurderet på ny, om en offentligt ejet virksomhed fortsat skal være undtaget fra retten til aktindsigt.

Og så foreslår Tine Johansen, at der bliver taget en studietur til de nordiske nabolande for at se på fornyelse af journaliseringssystemer.

”De andre nordiske lande har en langt større grad af åbenhed end herhjemme, og sagsbehandlingen går meget hurtigt. Der er eksempler på, at danske journalister har fået aktindsigt i Sverige, samme dag som de har søgt,” lød det fra Tine Johansen.

 

0 Kommentarer