Fagforeninger

DJ’s tætte samarbejdspartner fusionerer med en anden fagforening

Fagforeningen Kommunikation og Sprog er på vej til at fusionere med den akademiske fagforening DM

Fagforeningen Kommunikation og Sprog, som Dansk Journalistforbund i dag samarbejder med på en række områder, fusionerer med den akademiske fagforening DM (tidligere Dansk Magisterforening).

Det skriver Kommunikation og Sprog på sin hjemmeside.

Baggrunden for fusionen er, at det er blevet sværere at være en lille fagforening. I hvert fald, hvis man også gerne vil være en ambitiøs én af slagsen,  lyder det fra Kommunikation og Sprog.

”Med en fusion mellem DM og KS kan vi skabe en endnu mere vedkommende og slagkraftig fagforening med høje faglige ambitioner, der har forståelse for og skaber værdi for kommunikatører og kommunikationsstuderende,” udtaler Cathrine Holm-Nielsen, der er forperson i Kommunikation og Sprog.

Forperson for DM Camilla Gregersen glæder sig også meget over fusionsaftalen og ser frem til at få resultatet af afstemningen ud blandt KS’ medlemmer.

Før fusionen bliver en realitet, skal den blandt andet til urafstemning blandt medlemmerne. Hvis de stemmer ja, er fusionen en realitet 1. november 2024.

Var tæt på fusion med DJ

I flere år var det på tale, at Dansk Journalistforbund og Kommunikation og Sprog skulle fusionere, men de planer blev skrinlagt i 2014 på grund af for lille opbakning blandt medlemmerne.

Dernæst var det planen, at Kommunikation og Sprog, Dansk Journalistforbund og a-kassen AJKS skulle dele hovedsæde. Men det fællesskab sprang Kommunikation og Sprog fra i sidste øjeblik i 2017.

I dag samarbejder Dansk Journalistforbund med Kommunikation og Sprog på en række områder.

  • Den fælles a-kasse AJKS (AJKS – A-kassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog).
  • Service 2, der tilbyder billigere forsikringer og er et samarbejde mellem Kommunikation og Sprog, Dansk Journalistforbund, Forbundet Arkitekter og Designere og Forbundet Kultur og Information (tidligere Bibliotekarforbundet).
  • Service 3, de to fagforeningers fælles it-afdeling.

Selv om DJ nu har udsigt til at skulle sige farvel til en tæt samarbejdspartner, har det ingen betydning for, at der også i fremtiden er et selvstændigt forbund for journalister, kommunikatører og andre med faglighed i medie- og kommunikationsbranchen, forklarer DJ-formand Tine Johansen på forbundets hjemmeside:

”Også vores fælles a-kasse AJKS vil fortsat være a-kassen med speciale i medie- og kommunikationsområdet og det ’atypiske’ arbejdsmarked,” lover Tine Johansen.

KS har faldende medlemstal

Baggrunden for Kommunikation og Sprogs ønske om at fusionere er, at KS er udfordret af et faldende medlemstal. Det gør det vanskeligt at drive en organisation med det nuværende antal medlemmer og samtidig være konkurrencedygtig på kontingent og på medlemstilbud.

Med fusionen bliver Kommunikation og Sprog en del af ’DM Kommunikation’ med i alt flere end 10.000 kommunikatører.

Opgjort i kroner og øre vil fusionen for de fleste nuværende KS-medlemmer betyde et lavere kontingent.

0 Kommentarer