DJ udgiver undersøgelse om seksuelle krænkelser blandt medlemmerne

Dansk Journalistforbund har i dag udgivet rapporten ”Kortlægning af seksuelle krænkelser” foretaget blandt medlemmerne. Den blev iværksat efter chikanesag i forbundet. 23 procent af de adspurgte medlemmer har besvaret undersøgelsen, hvorfor den ikke er statistisk sikker. Fem procent svarer, at de er blevet krænket inden for det seneste år (Opdateret kl. 11.20 med de faktiske tal) (Rettet og opdateret 22/3 kl. 13.01 med korrekt angivelse af svarprocent, samt link til rettet udgave af rapporten)

Efter chikanesagen i Dansk Journalistforbund (DJ) iværksatte forbundet en undersøgelse af omfanget af seksuelle krænkelser blandt medlemmerne. Den er udarbejdet i samarbejde med TeamArbejdsliv og er blevet fremlagt af DJ i dag.

Du kan læse hele rapporten her.

Opdatering 22/3 kl. 13.01: Som Journalisten skrev i går, var der fejl i den oprindelige rapport. DJ har nu publiceret en rettet udgave af rapporten, der kan læses her

Ikke statistisk sikkert

Forbundet sammenfatter på sin hjemmeside resultaterne og tager følgende forbehold:

”Ifølge TeamArbejdsliv er resultaterne, set ud fra svarprocenten, ikke statistisk sikkert materiale, men nok til at give et fingerpeg om omfanget af og karakteren af seksuelle krænkelser i medie- og kommunikationsbranchen.”

23 procent af de adspurgte medlemmer har besvaret undersøgelsen, med en overvægt af kvinder: 26 procent af de kvindelige medlemmer svarede, mens 21 procent af de mandlige medlemmer svarede.

Til Journalisten oplyser DJ de faktiske tal: 17.622 medlemmer er blevet spurgt, og 4.094 har gennemført.

18 procent af kvinderne krænket inden for 10 år

I alt 11 procent svarede ja til at have været seksuelt krænket de seneste 10 år, mens tallet inden for det seneste år ligger på fem procent.

Tallet ligger dog højere, hvis man kun kigger på kvinderne: 18 procent af de adspurgte kvinder svarer, at de har været krænket inden for de seneste 10 år, mens otte procent af de kvindelige respondenter svarer, at de har været krænket i løbet af det seneste år.

Knap halvdelen af de mænd og kvinder, der har følt sig krænket de seneste 10 år, fortæller, at en leder stod bag krænkelsen. Og i denne gruppe har man spurgt ind til krænkelsernes karakter.

70 procent har oplevet ”upassende verbale bemærkninger eller hentydninger”, mens 13 procent har oplevet ”grov uønsket fysisk kontakt (pres og overgreb af eksplicit seksuel art)”.

Studentermedhjælpere, praktikanter og TBA'er scorer højt

Studentermedhjælpere og praktikanter er dem, der rapporterer det højeste antal krænkelser inden for det seneste år, mens tidsbegrænset ansatte scorer højest inden for de seneste 10 år.

Lars Werge, formand for DJ, udtaler på DJ's hjemmeside:

”Det er beklageligvis studentermedhjælpere og praktikanter, der oplever den højeste rate af seksuelle krænkelser, når man ser på de sidste 12 måneder. Det handler vi på ved at sende særlig formidling ud til praktikantvejlederne. Derudover forbereder vi lige nu en ekstra indsats for netop praktikantvejlederne, som DJ i samarbejde med Danske Medier afholder særlige kurser for.”

Opdateret klokken 11.20 med de faktiske tal på antal adspurgte og antal, der har gennemført.

Rettet og opdateret 22/3 kl. 13.01: Tidligere fremgik det, at 23 procent af DJ’s medlemmer har besvaret undersøgelsen, hvilket fremgik af den oprindelige rapport. Det er dog kun 23 procent af de adspurgte medlemmer, der har svaret. Ikke alle medlemmerne har modtaget spørgeskemaet, oplyser DJ. Årsagen er, at nogle medlemmer ikke har opdateret deres mailadresser hos forbundet.

0 Kommentarer