DJ tilfreds med tech-lovforslag: ”Ser godt ud”

Medarbejderne skal også have en bid af kagen, hvis medierne får penge af techgiganterne, mener DJ

”I det store og hele synes vi, at det ser godt ud.”

Sådan siger Dansk Journalistforbunds formand, Tine Johansen, om det lovforslag, som kulturminister Joy Mogensen (S) præsenterede i fredags.

Lovforslaget skal pålægge techgiganter at betale, når mediernes indhold optræder på deres platforme. Kort fortalt får medierne ret til at indgå kollektive aftaler med fx Google om, hvilket indhold der må bringes på virksomhedernes platforme, og om der skal betales for det. Lovforslaget implementerer et direktiv fra EU.

I Dansk Journalistforbund er man optaget af, at de menige medarbejdere i medierne også får en del af kagen, hvis techgiganterne skal til lommerne.

”Vi er rigtig glade for, at der i lovforslaget er en klar understregning af rettighedshavernes – for eksempel journalisters – krav på at blive honoreret for deres arbejde. Det er et vigtigt princip, at rettighedshaveren får betaling for sit indhold, så der kan produceres mere indhold,” siger Tine Johansen.

DJ: Google skal betale for søgeresultater

Der er dog også mange ubesvarede spørgsmål i kølvandet på lovforslaget. For eksempel undrer mange sig på sociale medier over, hvad fx Google skal betale for i Danmark, hvor vi ikke har Google News. Er det de uddrag, som optræder i søgeresultater? Det er Google selv inderligt imod.

Men hvis man spørger DJ, så er svaret ja: Det handler om søgeresultaterne.

”Der sker en udnyttelse allerede i dag, og det skal Google betale for,” siger Tine Johansen.

Men medierne har jo selv udvalgt, hvad Google skal vise i sine søgeresultater. Jeg kan for eksempel selv styre, hvordan denne artikel ser ud på Google, Facebook eller Twitter. Er det så ikke mediernes eget ansvar?

”Jo, og er der tale om links, er det da heller ikke en del af lovforslaget. Detaljerne må afklares i den forhandling, som der lægges op til.”

Facebook skal ikke betale for, hvad brugerne deler

Til gengæld forventer DJ ikke, at Facebook er omfattet af direktivets artikel 15. Det betyder, at Facebook ikke skal indgå aftaler for de artikler og uddrag, som almindelige brugere eller medierne selv deler på platformen.

”Facebook har ofte været brugt som eksempel i debatten i Danmark. At helt almindelige brugere skal betale, hvis de deler et link til en artikel på Facebook. Men det fremgår af lovforslaget, at hverken links eller almindelige brugere er omfattet. Vi kigger mere i retning af søgemaskiner som Google eller Bing,” siger Tine Johansen.

Men hun understreger, at den danske lov ikke kun er vigtig for de platforme, der findes i dag.
”Dette er også en fremtidssikring mod alle de formater, vi ikke har set endnu.”

Derudover er DJ tilfreds med i det hele taget at få techvirksomhederne til forhandlingsbordet.
”Det er enormt vigtigt for os at få dem til forhandlingsbordet. Det har vi ikke kendt til før, det har været lidt som at spille med blind makker. Nu kan vi sammen afsøge, hvad vi taler om, og hvilke dele af mediernes og rettighedshavernes indhold, de gerne vil bruge.”

Bekymret for, at debatten tager et twist

Lovforslaget sætter et foreløbigt punktum på en fem år lang lobbyindsats fra mediernes og journalistforbundenes side, hvor de har kæmpet for at påvirke lovgivningen – først i EU, og nu i hvert EU-land.

Undervejs har kritikerne blandt andet kritiseret forslaget for at true det frie internet, ligesom det er blevet kaldt en ”link-skat”, fordi søgemaskiner skal betale for de uddrag, der følger et link.

Og hvis der er noget, som Tine Johansen er bekymret for her i slutspurten frem mod lovens vedtagelse, så er det, om den offentlige debat tager en drejning.

”Lovforslaget ser fornuftigt ud, men min største bekymring er, hvad der sker i den offentlige debat med stof, som er så kompliceret. Jeg kan godt frygte, at debatten tager det twist, at det kommer til at lyde som en kamp imod det frie internet.”

Kan du forstå den bekymring, når I for eksempel vil pålægge Google at betale for søgeresultater?

”Jeg kan godt forstå argumentet. Techgiganterne har fået en rolle, hvor de sidder på så stor en del af vores infrastruktur, at det kan virke, som om vi ruller noget tilbage, som er en naturlig del af internettet og vores alle sammens liv. Men det er ikke det, der sker. Formålet er tværtimod at sikre ophavsretten, så vi kan få mere oplysning, større åbenhed og højere etik i samfundet.”

Frygter ikke, at nye medier drukner

Et andet kritikpunkt mod lovforslaget kommer fra nogle af de nye internetmedier, som er organiseret i foreningen Nye Medier. Her er man bekymret over den nye udgiverret til at indgå aftaler med techgiganterne, fordi ”den forventede indtjening – hvis nogen – ikke står mål med besværet”.

”Vi bruger Google og Facebook til at få kunder i butikken, og det er en gratis tjeneste for os. Så præcis hvad det er, som de skylder os, er stadig uklart,” sagde Nye Mediers formand, Anne Sofie Christensen-Dalsgaard, i fredags.

Tine Johansen fra Dansk Journalistforbund er dog ikke bekymret for, om de små eller de nye medier kommer i klemme i loven.

”Der er lagt op til, at dette skal være kollektive forhandlinger. Fordelen ved kollektiv forhandling er netop, at de store og de små forhandler i fællesskab. Det har vi gode traditioner for i Danmark. Derfor frygter jeg ikke, at de små drukner,” siger hun.

0 Kommentarer