Mediernes Pension

DJ efter ’rystende’ sag om medlems PFA-forsikring: ”De er til eksamen lige nu”

7.000 medlemmer af Dansk Journalistforbund er dækket af forbundets aftale med PFA Pension, der ved en fejl afviste sygemeldte Mads Ellesøes forespørgsel

Dansk Journalistforbund tager ikke let på, at et medlem igennem to måneder har fået nej til udbetaling til hans fremtidige arbejdsgiver gennem sin forsikring i PFA, som varetager gruppelivsordningen for DJ’s medlemmer.

”Jeg synes, at det er rystende, at man som pensions- og forsikringstager ikke kan regne med en ordentlig og tryg behandling, når man har brug for sin ordning,” siger DJ’s formand, Tine Johansen.

Sagen handler om dokumentarist Mads Ellesøe, der den 21. november sidste år pådrog sig en alvorlig hjernerystelse, der tvang ham til at sygemelde sig – bedst som han skulle til at starte i et nyt job 1. december.

Og netop jobskiftet stod i vejen for, at hans forsikringsselskab PFA ville udbetale lønsikring til en eventuel arbejdsgiver, fordi han i PFA’s øjne startede på en ny forsikringsaftale per 1. december, selv om Mads Ellesøe i årevis har betalt til den samme ordning med samme policenummer.

Den afgørelse har PFA fastholdt siden december – altså lige indtil i tirsdags, hvor Mads Ellesøe blev ringet op af en chef i PFA, der forklarede, at der var tale om en misforståelse, og at han var berettiget til det, han havde efterspurgt. Det skete, efter at Mads Ellesøe havde skrevet et opslag på Facebook, hvor han rettede hård kritik mod PFA.

”Jeg bliver ked af at høre om den behandling. Vi har en kollektiv ordning, som står hos PFA, og der har vi en klar forventning om, at når vores medlemmer får brug for vejledning eller at trække på ordningen, får de den hjælp, de har brug for,” siger Tine Johansen.

Aftale er i udbud

Der er 7.000 medlemmer af Dansk Journalistforbund, der er tegnet i Mediernes Pension, som er en bestyrelse bestående af DJ og arbejdsgiverrepræsentanter. Foreningen administrerer ordningen for 7.000 medlemmer, som for nuværende har aftale med PFA for gruppelivsordningen – som altså dækker over blandt andet tab af erhvervsevne.

Men der er intet mejslet i sten, hvad valg af selskab angår, for Mediernes Pension er i udbud hver femte år – og er det netop nu.

”Lige nu er vi i udbud med vores ordning, og det er klart, at sådan en sag her spiller ind. Det spiller da klart ind i de overvejelser,” siger Tine Johansen, der tilføjer, at PFA udmærket er klar over, at udbudsrunden er i gang:

”De er til eksamen lige nu,” siger hun.

Tine Johansen kalder det en ”helt sort” vurdering fra PFA Pension og har ikke hørt om sager med den type afslag før.

”Men vi har i nogle andre tilfælde lagt gevaldigt meget arm med PFA, når det kommer til tab af erhvervsevne-forsikring,” siger hun.

Hun lægger vægt på, at forbundet skal vide, at aftalerne med selskaber holder, når de er blevet indgået.

”Det må og skal ikke være det enkelte medlem, der skal ud i sådan nogle armlægninger. Der skal man vide, hvad man har at gøre godt med, for man har først brug for den, når man står et svært sted. Så skal man ikke også slås med et pensionsselskab,” siger Tine Johansen.

Forbandet over Facebook-opslag

Mads Ellesøe udgav tirsdag ved middagstid et Facebook-opslag om PFA’s afgørelse. Få timer senere blev han ringet op af en chef i PFA, der forklarede ham, at han naturligvis var dækket, så hans arbejdsgiver kunne få udbetalinger for de timer, dage eller uger, han kan blive nødt til at sygemelde sig igen.

Og også det vækker harme hos forbundet.

”Jeg er forbandet over, at der skal et Facebook-opslag til, for at de ændrer praksis. Det giver en lidt trist fornemmelse over, hvordan de så mon praktiserer i de tilfælde, hvor der ikke er et opslag,” siger Tine Johansen.

Hun har samtidig en klar opfordring til medlemmer af forbundet, som skulle have dårlige oplevelser med PFA.

”Vi har en kollektiv ordning og kan rejse de her sager, så vi tager kontakten til PFA. I sidste ende kan vi køre en sag gennem forsikringsankenævnet,” siger hun.

PFA: Det var en misforståelse

Over for Journalisten gentager Mikkel Lykke Larsen, direktør for forsikring og sundhed i PFA Pension, at Mads Ellesøes sag beror på en misforståelse, der er opstået, da Mads Ellesøe rettede henvendelse med flere spørgsmål om sine muligheder, samtidig med at han søgte om dækning for tab af erhvervsevne.

Misforståelserne handler dels om, at der – på trods af formuleringerne i beskederne til Mads Ellesøe – ikke er faldet afgørelse i hans sag endnu. Dels er der en særregel i aftalen med Mediernes Pension, der gør, at han netop kan være berettiget til at få lønsikring udbetalt til en fremtidig arbejdsgiver.

Mikkel Lykke Larsen håber ikke, at det igangværende udbud har haft betydning for, hvordan PFA har reageret på Mads Ellesøes opslag.

”Udbudssituationen bliver ikke nødvendigvis trigger for det her. Men der sker noget, når der er opslag på Facebook, og sagsbehandling bliver offentlig. Så prøver vi at tage det hjem. Der er personfølsomme oplysninger, og sagen er ikke afgjort endnu.”

Tine Johansen giver dog ikke meget for forklaringen om, at sagen ikke er afgjort:

”PFA kan kalde deres svar, hvad de vil. Det ændrer ikke på, at de ikke har rådgivet en sygemeldt ordentligt og ydet ham den hjælp, han betaler for og har krav på,” siger hun.

0 Kommentarer

Læs også

<span class=Mads fik alvorlig hjernerystelse og nej fra forsikringen – indtil han skrev et vredt opslag på Facebook">
Mediernes Pension

Mads fik alvorlig hjernerystelse og nej fra forsikringen – indtil han skrev et vredt opslag på Facebook

11. FEBRUAR 2022