Datatilsynet: Alvorlig kritik af TV 2 i Jes Dorph-sag

Det var i orden, at TV 2 satte en advokatundersøgelse i gang om seksuelle krænkelser, men Jes Dorph skulle have været orienteret

Den tidligere TV 2-vært Jes Dorph-Petersen blev ikke orienteret godt nok, da TV 2 i september 2020 satte gang i en undersøgelse af kulturen på TV 2. Det konkluderer Datatilsynet i en afgørelse, hvor de udtaler ”alvorlig kritik” af TV 2.

Det var i orden at lave undersøgelsen, skriver Datatilsynet i afgørelsen, som Journalisten.dk har set, men TV 2 og advokatfirmaet Norrbom Vinding, der stod for den, havde ikke godt nok styr på datasikkerheden i forhold til at behandle de følsomme personoplysninger, der kom frem undervejs.

”Datatilsynet finder på den baggrund, at TV 2’s og Norrbom Vindings fremgangsmåde ved indsamlingen af personoplysninger ikke var i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen,” skriver tilsynet i afgørelsen.

Datatilsynet kritiserer ikke TV 2 og Norrbom Vinding for behandlingen af oplysninger om Jes Dorph-Petersens ”seksuelle forhold”.

Den alvorligste kritik får TV 2 og Norrbom Vinding for ikke at have orienteret Jes Dorph-Petersen om undersøgelsen.

”Samlet giver TV 2’s og Norrbom Vindings indsamling af personoplysninger og manglende iagttagelse af oplysningspligten Datatilsynet grundlag for at udtale alvorlig kritik,” hedder det i afgørelsen.

Vil nu nærlæse

Jes Dorph-Petersen siger til Journalisten, at han er tilfreds med afgørelsen.

”Jeg er glad for den, men nu vil jeg først konsultere mine advokater, før jeg vil sige noget om, hvad der præcis står i den lange juridiske afgørelse fra Datatilsynet, og om det får nogen retslige konsekvenser. Men jeg er tilfreds med, at TV 2 og Norrbom Vinding nu har fået kritik fra både Datatilsynet og Advokatnævnet,” siger han.

TV 2 skriver på sin hjemmeside, at stationen er tilfreds med, at Datatilsynet fastslår, at TV 2 havde en legitim interesse med at sætte undersøgelsen i gang og undersøge krænkende forhold på TV 2. Men TV 2-direktør Anne Stig Christensen tager den alvorlige kritik til efterretning.

”Vi tager selvfølgelig kritikken til efterretning. Vi har i dag haft et møde med advokatfirmaet Norrbom Vinding, som har stået for designet af vores undersøgelse, og det er åbenlyst, at der er kritikpunkter, som man skal tage ved lære af,” siger Anne Stig Christensen.

Advokat Yvonne Frederiksen fra Norrbom Vinding er tilfreds med, at Datatilsynet fastslår, at der var det nødvendige juridiske grundlag til at gennemføre undersøgelsen. Ifølge hende var det Jes Dorph-Petersens hovedanke i sagen, og han har ikke fået medhold her.

”Vi vil nu nærlæse afgørelsen og gå i dialog med brancheorganisationen Danske Advokater og Datatilsynet om afgørelsens betydning for de eksisterende vejledninger på området og tilrettelæggelsen af fremtidige undersøgelsesforløb,” siger hun til TV 2.

Rettelse:

Artiklen er rettet i fjerde afsnit, hvor der havde sneget sig et “ikke” ind, da Datatilsynet finder, at det var inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen at behandle forhold om Jes Dorph-Petersens ”seksuelle forhold”.

 

0 Kommentarer