Hvidvask

Dansk medieopråb til EU efter ny dom: Det er dybt problematisk

Danske Medier og Dansk Journalistforbund opfordrer EU-kommissionen til at sikre så meget åbenhed som muligt for journalisterne

En ny dom ved EU-domstolen kan blive en bombe under kritisk journalistik om hvidvask og skattesnyd.

Og derfor kalder DJ-næstformand Allan Boye Thulstrup det nu dybt problematisk, at journalister og den generelle offentlighed i værste fald ikke kan få adgang til de reelle ejerskaber bag virksomheder i EU-landenes selskabsregistre.

”Der skal være så meget åbenhed som muligt, og der har ikke været nogen problemer med, at CVR-registret herhjemme var åbent. Det har derimod været med til at sikre en større åbenhed om systemet,” siger Allan Boye Thulstrup.

Han formoder også, at EU-kommissionen nu sætter sig ned og kigger på dommen, da det ifølge ham ikke kan være hensigten at skabe mere lukkethed. For eksempel lægger EU op til mere åbenhed i arbejdet med medielovgivningen EMFA, der står for European Media Freedom Act.

”Transparens i skattesystemer og helt generelt er noget, EU går meget op i, så jeg tror, at mange er blevet taget på sengen af den her dom,” siger han.

Danske Medier bakker op

Samme toner lyder fra erhvervsorganisationen Danske Medier, hvor administrerende direktør Mads Brandstrup også kalder indskrænkningerne problematiske.

I for eksempel Holland har man helt lukket for offentlighedens adgang til det register, der viser de reelle ejere bag hollandske virksomheder. Det fremgår dog, at de hollandske myndigheder fortsat har adgang.

Men ifølge Mads Brandstrup kommer myndigheder ikke til at være lige så gode til at kaste et kritisk lys over skattesvindel og suspekte virksomhedskonstruktioner:

”Vi har jo set, at nogle af de største skattekomplekser frembragt i nyere tid er sket på grund af konsortier af medier,” siger Mads Brandstrup,

Han kalder dommen en skarp påmindelse om, at EU har et enormt udestående arbejde med at sikre mediers adgang til information.

”Hver eneste gang, vi ser en indskrænkning for, at offentligheden kan få indsigt i virksomheder og udøveres magt, så er det problematisk,” siger han.

Ingen ændringer i Danmark – endnu

Den konkrete dom fra EU-domstolen sender for tiden chokbølger igennem redaktionslokaler og åbenhedsorganisationer i Europa. Blandt andre Luxembourg og Holland har allerede lukket ned for tilgangen til at kigge de reelle virksomhedsejere efter i kortene.

Sagen ved EU-domstolen tager afsæt i en klage i Luxembourg, hvor virksomhedsejere har argumenteret for, at åbenheden om de reelle ejerskaber er en krænkelse af retten til privatliv og beskyttelse af personlige oplysninger.

I Danmark har Erhvervsstyrelsen endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske med det danske CVR-register, som ligger på hjemmesiden virk.dk:

”Det er korrekt, at der med EU-dommen kommer begrænsninger for, hvilke oplysninger om ejerforhold der kan udstilles i offentlige virksomhedsregistre. I øjeblikket afventer vi en melding fra Kommissionen, når deres juridiske tjeneste har vurderet dommens konsekvenser, ligesom vi selv er ved at nærlæse dommen,” lød det blandt andet i et skriftligt svar til Journalisten torsdag.

Fakta: Det betyder dommen

Dommen er sket gennem en såkaldt ’præjudiciel forelæggelse’, hvor retten i Luxembourg har bedt EU-domstolen forholde sig til et konkret punkt i EU-retten vedrørende hvidvask.

EU-domstolen træffer altså ikke afgørelsen i forhold til sagen i Luxembourg, men bidrager derimod med en bindende fortolkning af den gældende EU-ret, hvorefter domstolen i Luxembourg selv skal træffe afgørelse.

Fortolkningerne ved EU-domstolen er også bindende for de øvrige EU-lande i sager med en tilsvarende problemstilling, som hvis for eksempel en lignende sag blev ført ved en dansk domstol.

Helt konkret har EU-domstolen i dette tilfælde forholdt sig til en bestemmelse i det såkaldte hvidvaskdirektiv, hvor det var fastsat, at oplysningerne om det reelle ejerskab af selskaber skulle være tilgængelige for offentligheden. Det vurderer EU-domstolen er ugyldigt.

Kilde: EU-domstolen

 

0 Kommentarer