Arbejdsvilkår

Borgmester forsvarer udskældte presse-regler: ”Medieverdenen går mere op i det frække end det vigtige”

Der kommer ikke til at blive lavet om på reglerne om pressens adgang ved møderne i Herlev kommunalbestyrelse, så længe medlemmer sidder med ryggen til journalister

Mads Brandstrup, direktør for brancheorganisationen Danske Medier, er blevet inviteret på kaffe hos Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (A), efter at han i går opfordrede kommunen til at ændre på reglerne for pressens adgang til møder i Herlevs kommunalbestyrelse.

”Jeg synes, det er synd for ham, at han udtaler sig på en måde, der viser, at han ikke kender sagens indhold,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Sagen handler om, at journalister ikke må tage deres telefon frem og tage billeder eller optage video og lyd, når de dækker møder i kommunalbestyrelsessalen ved Herlev Rådhus. De regler kalder Mads Brandstrup i Herlev Bladet ”antikverede” og siger, at det er helt basalt, at medier kan optage lyd og billeder fra byrådsmøder.

Men Mads Brandstrup har fået noget galt i halsen, når han tolker det, som om noget ikke tåler dagens lys, mener Thomas Gyldal Petersen.

”Der er offentlig adgang til møderne, og vi lydoptager og lægger det ud på hjemmesiden i sin fulde længde,” siger han.

Thomas Gyldal Petersen understreger, at reglerne for journalister har været de samme i de mere end 25 år, han har siddet i kommunalbestyrelsen.

Medlemmer skal ikke forskelsbehandles

Reglerne blev slået fast i en afgørelse fra Højesteret i 1972, og kommunalbestyrelsen i Herlev har i både 2018 og 2019 genbekræftet reglerne, der ifølge borgmesteren sikrer god ro og orden under møderne og ligebehandling af medlemmerne af bestyrelsen.

Kommunalbestyrelsessalen i Herlev er nemlig indrettet som en hestesko, og pressen tager plads på tilskuerrækkerne, som flere bestyrelsesmedlemmer sidder med ryggen til. Og det vil ifølge borgmester Thomas Gyldal Petersen skabe problemer, hvis journalister skulle filme eller tage billeder på den måde.

”Reglerne har til formål at sikre sig den respekt og ro om forhandlinger, som er vigtige. Hvis pressen skal have lov til at optage, vil lyden være uens for medlemmerne, og flere vil blive filmet fra ryggen,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Det kan godt lyde som et spørgsmål om forfængelighed?

”Det er min forpligtelse, at alle i bestyrelsen er stillet lige.”

Thomas Gyldal Petersen forklarer, at kommunen inden for de næste to år skal flytte til et nyt rådhus, og i den forbindelse skal salen indrettes anderledes, og at der er sat penge af til kommune-tv, så alle kan følge møder i salen.

”Det skal være på en måde, så alle stilles ens med lige god lyd og lige gode billeder. Så vi gør klar til livestreaming, og vi synes, at det er fint, at der er levende billeder med. Men vi synes ikke, at vi i strid med de gældende regler skal forskelsbehandle medlemmer af kommunalbestyrelsen, eller at pressen skal bevæge sig rundt i salen for at filme alle, så vi ikke kan overholde reglerne om god ro og orden.”

Men medieverdenen har ændret sig, så giver det ikke mening, at de kan udgive på de platforme, de har til rådighed?

”Min fornemmelse er, at man i medieverdenen synes, at form, det spændende, sjove og frække er vigtigere end at dække det vigtige. Det vigtigste er, at forhandlingerne skal foregå uforstyrret – det kan man ikke med den nuværende indretning.”

Må henvise til lydoptagelser

Mette Lyhne, redaktør på Herlev Bladet, har blandt andet i sin egen avis gjort sig til fortaler for at få ændret reglerne for journalister og fotografers adgang til salen. Hun mener godt, at journalisterne kan finde ud af at få taget ordentlige billeder og samtidig opretholde ro og orden.

Det giver Thomas Gyldal Petersen ikke meget for.

”Hun har åbenbart meget stor interesse i at gøre sig selv og Herlev Bladet til en historie i Herlev Bladet. Hun burde bruge kræfterne på at dække møderne. Herlev Bladet har dækket substantielt og grundigt og givet en skriftlig videreformidling i årevis. I stedet for at slække på den ambition og bruge kræfter på at ville gøre sig selv til genstand for historierne, burde man blive ved med det.”

”Mette Lyhne har sikkert rigtig mange betragtninger. Hun har fri adgang og kan skrive alt, hvad hun oplever i salen, hun kan henvise til lydoptagelser, hvis det er vigtigt for hende at få med.”

For Mette Lyhne har det betydning, at de kan udgive på de platforme, de har til rådighed for at kunne nå borgerne?

”Hvis vi kan indrette os, så alle kan blive optaget med lige god lyd og på billeder, er det fint. Men Herlev Bladet skal ikke kunne kravle rundt. Vi har møder, hvor en fotograf tager billeder af alle medlemmer, mens forhandlingerne er i gang. Det er til gene, men det accepterer vi på nogle møder.”

”Det interessante er, at tingene forandrer sig, men journalistik handler om at kunne formidle seriøst. Det har de kunnet gøre i årtier. Nu har man behov for at forskelsbehandle og filme nogen fra ryggen, mens andre ikke skal filmes fra ryggen.”

Intet ønske om at ændre regler

Men tingene har jo forandret sig i de mere end 25 år, du har siddet i kommunalbestyrelsen, og der er kommet et hav af nye platforme til. Er det ikke på tide at følge med det og lade pressen formidle på de platforme, som de kan nå deres brugere på?

”Mette Lyhne må have svært ved at formidle sig på skrift. Det må Herlev Bladet finde ud af at få en løsning på. De er en avis, og deres trykte medie må være det vigtigste. Der kan de ikke sætte videoer ind. Jeg kender ikke deres strategi, men hvis de er ved at omdanne sig til et digitalt medie, eller hvis det var tv, var det noget andet.”

Hvorfor ville det være anderledes, hvis de var en tv-station?

”Så kunne jeg forstå behovet for det.”

Ville de få lov?

”Ikke med de nuværende regler. Som formand for kommunalbestyrelsen er det mit ansvar at sørge for, at alle medlemmer behandles lige, og at møderne foregår i god ro og orden med respekt for forhandlingerne. Jeg har intet ønske om at lave det om – af hensyn til ligebehandling af medlemmer og af hensyn til ro og respekt for forhandlinger.”

”Når vi inden for to år flytter til et nyt sted, vil der blive gjort klar til, at vi kan indgå kontrakt med kommune-tv, og så vil alle borgere kunne følge mødets afvikling,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Kommunen har ifølge Thomas Gyldal Petersen ikke taget stilling til, hvorvidt pressen skal kunne få adgang til det videomateriale, der vil blive optaget.

For Mette Lyhne ’forklarer det en del, at borgmesteren ikke har opdaget, at Herlev Bladet har været et digitalt medie i årevis’:

”Det er meget længe siden, at vi kun udkom på print. At borgmesteren på den her måde går ind og dikterer, at vi skal formidle fra møderne på skrift og kun på skrift understreger jo det grundlæggende problem – han mener, at det er ham, der skal bestemme, hvordan pressen arbejder,” siger hun og tilføjer:

”At han ikke vil lytte, når det lokale medie siger, at vi har behov for helt andre værktøjer til at formidle det arbejde, han selv står i spidsen for, er det udtryk for en arrogance, der er til at tage og føle på. Og at han finder det passende at angribe min person, finder jeg på alle måder ubehageligt og over grænsen. Vi har netop respekt for kommunalbestyrelsens arbejde, og derfor vil vi gerne formidle det på de platforme, det kræver i 2022,” siger Mette Lyhne.

0 Kommentarer