Kunstig intelligens

Børns Vilkår bruger AI-billeder i ny kampagne: ”Det har været nødvendigt at gøre”

Børns Vilkår ville ikke udsætte børnemodeller for eksponering i en ny stor kampagne, så derfor har man tyet til AI-genererede billeder

”Hvorfor var der ingen, som fik øje på Aya?”

Sådan lyder teksten i et Instagram-opslag fra Børns Vilkår, hvor man på billedet tilsyneladende ser på et barn med et trist udtryk i øjnene.

Men kigger man godt efter og læser det med småt i øverste højre hjørne, kan man se, at billedet er AI-genereret, hvilket betyder, at billedet af ”Aya” ikke er ægte.

Billedet er en del af en større kampagne fra Børns Vilkår om vold mod børn i hjemmet, som både består af en udendørskampagne og en kampagne på sociale medier.

Ifølge Lisbet Christoffersen, der er afdelingschef for presse, kommunikation og fundraising hos Børns Vilkår, har man haft mange og lange snakke om det etiske i at benytte AI-genererede billeder af børn i kampagnen.

”Alle vores overvejelser ledte os til, at vi skulle lave billeder af nogle børn, som ikke findes, men som stadigvæk ville sikre, at vi kommer frem med det alvorlige budskab om, at børn i Danmark udsættes for vold.

Vil ikke udsætte rigtige børn for genkendelse

Brugen af AI-genererede billeder er noget, som bliver diskuteret i øjeblikket.

Amnesty International har for nyligt fået kritik for en AI-kampagne, som organisationen lagde på sociale medier i sidste uge.

Her brugte man falske fotos for at markere toårsdagen for den nationale strejke i 2021 i Colombia – også selv om begivenhederne i Colombia er veldokumenterede af pressefotografer.

Sisse Stroyer, der er formand for Pressefotografforbundet, mener, at Amnesty International ”gambler med sin troværdighed, når de bruger billeder, der ikke har noget med virkeligheden at gøre”.

Hos Børns Vilkår har det vejet tungt, at man ikke ville benytte sig af rigtige børn i kampagnen, fordi eksponeringen ville være massiv for eventuelle børnemodeller.

”Vi har det faktisk ret godt med, at vi ikke har udsat nogen børn for genkendelse i denne kampagne, fordi den er så massiv og kommer til at køre hele året,” siger Lisbet Christoffersen.

Kan du forstå, hvis nogle mener, at det er problematisk, at I som organisation via kunstig intelligens skaber et billede af et trist barn, som genererer følelser hos seeren?

”Jeg håber, at der er forståelse for, at det har været nødvendigt for os at gøre det på denne måde, fordi vi ikke har villet udsætte ’rigtige børn’ for denne eksponering. De følelser, vi gerne vil have, at man får, handler om, at man får lyst til at gøre noget. At man ikke kan overlade det til systemet, hvis man hører forældre udsætte deres børn for vold.”

Ekspert: Deklarering er vigtig

Ifølge Peter Svarre, der er forfatter, foredragsholder og ekspert i kunstig intelligens, er brugen af AI-genererede billeder meget ny, og derfor er der stadig mange etiske spørgsmål, som mangler svar.

Han har tidligere skrevet et debatindlæg til Journalisten, hvori han kommer med bud på nogle etiske principper for brug af kunstig intelligens.

Et af dem handler om at gøre det tydeligt, hvis man bruger et AI-genereret billede.

”Som udgangspunkt skal man deklarere, at der er tale om AI-genererede billeder, hvilket Børns Vilkår gør på sin kampagne på sociale medier. Dog er det skrevet med så små bogstaver, at det er meget nemt at overse.”

”Men så længe, at Børns Vilkår deklarerer det tydeligt, at man bruger et AI-genereret barn i en kampagne, så mener jeg, det er etisk okay,” siger Peter Svarre.

I udendørskampagnen fra Børns Vilkår, som kan ses på plakater rundt om i landet, gøres det ikke klart, at børnene på billederne er AI-genererede. Det er ifølge Lisbet Christoffersen en fejl, som blandt andet skyldes tidspres i forhold til trykkeriet. Hun fortæller dog, at der bliver lavet nye plakater på den anden side af sommeren, hvor det tydeligt vil komme til at fremgå.

 

0 Kommentarer