Et valg, vi træffer

Bog: Godt nyt om gamle hjerner Forfatter: Henning Kirk Forlag: Gyldendal (138 sider, 250 kroner)

Er du en silverback – fuld af livsmod og erfaring? Eller en grumpy old man, som undskylder din magelighed med alderen?

En af de vigtige pointer i bogen ’Godt nyt om gamle hjerner’ er, at vi ikke skal definere ”ældre” som en ensartet gruppe, hverken når vi omtaler dem i medierne, eller når det drejer sig om os selv som professionelle voksne 50+.

Forfatteren Henning Kirk er aldringsforsker og tidl. leder af Gerontologisk Institut. Han slår et slag for, at gråhårede har ressourcer til at gøre en forskel i samfundet og prøver samtidig at rokke ved myterne om, at aldring automatisk er lig med at miste evner. Det er myter som:

– Seniorer kan ikke lære nyt! Jo, seniorer kan sagtens lære nyt, hvis det kan relateres til noget, de i forvejen har på lager.

– Seniorer tænker langsommere (har et reduceret kognitivt tempo)! Ja, men det kan erfaring kompensere for.

– Seniorer bliver demente! Nej, demens er ikke et symptom på aldring, men en sygdom.

Faktisk er antallet af ældre med demens faldet.

DJ-formand Tine Johansen skrev i foråret om det meget korte vindue, vi som arbejdstagere har til at være attraktive og eftertragtede. Efter vi har fået børn, før et ben i graven. Hun lovede, at vi ”sammen med andre a-kasser og fagforeninger slå(r) et slag for de erfarne medarbejdere og for bredt sammensatte arbejdspladser”.

I bogen vil hun finde argumenter og forskning, som understøtter, at der findes seniorkompetencer som blandt andet evnen til at anskue et problem fra flere sider, at forholde sig til modstridende synspunkter, at have overblik og kunne se helheder.

Henning Kirk nævner enestående eksempler som den 58-årige pilot, der landede et fly i Hudsonfloden, Estrid, der sprang i faldskærm som 100-årig og en 91-årig orkesterdirigent. Jeg har en diskussion kørende med mig selv igennem bogen om, hvorvidt det i bund og grund handler om personlighed eller om alderserfaring. Måske er det begge dele.

Selvfølgelig bliver vi mere sårbare med alderen, og dermed stiger risikoen for at blive syg og dø, men 50+ har altså potentiale til at være en yderst attraktiv arbejdskraft. Det kræver dog fortsat, at vi holder os nysgerrige, træner vores færdigheder (opmærksomhedsevne og arbejdshukommelse) og selv tror på det. At gå i stå eller ikke er et valg, vi træffer.

Det negative syn på alder risikerer at blive en selvopfyldende profeti. Bogen er et opråb til både arbejdsgivere og -tagere om at revidere det syn.

Henning Kirk kan i øvrigt opleves som oplægsholder, når Mediernes Efteruddannelse i efteråret udbyder kurset ”Gør din erfaring til en gevinst”.

Helle Lyster, selvstændig journalist og proceskonsulent

0 Kommentarer