TV 2 overenskomst

“Amatøragtigt”: DJ’s fejl sendte TV 2’s tillidsfolk i forhandling uden våben

Journalistforbundet havde glemt at opsige overenskomsten med TV 2, inden forhandlingerne om en ny overenskomst gik i gang

TV 2’s tillidsfolk stod uden de normale våben, da de skulle forhandle en ny overenskomst på plads for medarbejderne på Dansk Journalistforbunds overenskomst.

Forbundet havde nemlig ved ’en menneskelig fejl’ glemt at opsige den eksisterende overenskomst. Det betyder, at TV 2 kunne vælge at lade den et-årige aftale, der blev indgået sidste år, køre videre, hvis ikke parterne kunne blive enige om en ny aftale.

”Det har været en kæmpe, kæmpe frustration,” siger TV 2’s hovedtillidsrepræsentant Lennart Sten.

”Det har været som at blive sendt i krig med legetøjsvåben. Forestil dig, at du står og peger med en pistol, og når du trykker på aftrækkeren, så kommer der en stang ud med et flag, hvor der står ’bang’.”

Den manglende opsigelse betød nemlig, at tillidsfolkene ikke kunne benytte sig af de almindelige våben i en forhandling, som for eksempel truslen om strejke eller konfliktvarsel.

Og hvis der ikke kunne landes en aftale, ville den fra sidste år altså bare køre videre.

”Derfor valgte vi at sige, at alle de ideologiske ting såsom aftaler for freelancere eller tilkaldetillæg har været umulige at forhandle. At vi ikke har haft vores våben har gjort, at vi har lavet en etårig økonomisk aftale. Den havde nok set anderledes ud, hvis vi ikke stod i den situation,” siger Lennart Sten.

Ifølge DJ var det dog ikke den manglende opsigelse men coronasituationen, der var begrundelsen for TV 2’s forslag om en 1-årig aftale.

Den etårige aftale betyder, at basislønnen bliver hævet med 600 kroner, samtidig med at alle overenskomstansattes tillæg bliver hævet med 225 kroner. Derudover er der i gennemsnit 326 kroner, der skal fordeles efter individuelle forhandlinger.

”Det har været det bedst mulige resultat, vi kunne opnå. Jeg har godt nok forhandlet mange aftaler og overenskomster, men det her har været klart det sværeste. Så jeg er ikke tilfreds med processen,” siger Lennart Sten.

Indkalder formanden til møde

Aftalen blev meldt ud i går aftes, og i dag har TV 2’s medlemmer på DJ-overenskomst været samlet til stormøde om den.

”Folk er totalt rasende på DJ. Det er jo helt essentielt at opsige den aftale. Det er det, der er fagforeningens dybeste formål: At skabe de bedst mulige arbejdsvilkår. Jeg kan ikke huske historisk, at det her nogensinde er sket før. Det er helt grotesk,” siger Lennart Sten.

Lennart Sten fortæller, at frustrationen har været til at mærke under stormødet, og at TV 2-medarbejdere truer med at melde sig ud af forbundet eller få nedsat kontingent som kompensation.

”Der er nogen, der har spurgt, hvorfor fanden vi skal være medlem. Jeg kan sagtens forstå vreden og frustrationen. Det er jo amatøragtigt,” siger Lennart Sten.

”Vi er nødt til at indkalde Tine Johansen (formanden for forbundet, red.) til et møde med medarbejderne. Skaden er sket, men så må hun sige undskyld og forsikre, at det ikke sker igen,” siger han.

Situationen er ikke kun frustrerende for medarbejderne i TV 2, men også for tillidsfolkene:

”Det sværeste er næsten, at vi har skullet bære frustrationen under forhandlingerne, og vi har skullet tælle til 10, når TV 2 har sagt, at det er en mulighed at køre den gamle aftale videre. Nu skal vi også bære medarbejdernes vrede, og vi kan bare ikke gøre noget, for det er DJ, der fuldstændig har jokket i spinaten,” siger Lennart Sten.

DJ-formand: Jeg forstår vreden

Fredag eftermiddag har Dansk Journalistforbunds formand, Tine Johansen, sendt en mail ud til TV 2’s ansatte på DJ-kontrakter.

Hvordan kan den her fejl overhovedet ske?

“Det er meget banalt. Der er en medarbejder, der har overset en deadline for opsigelse af en overenskomst. Det er en menneskelig fejl. En virkelig brandærgerlig, men menneskelig fejl.”

Lennart Sten kalder det totalt amatøragtigt, medarbejderne på TV 2 er dybt frustrerede – og nogle overvejer at melde sig ud af forbundet, fordi I ikke har kunnet sikre dem de bedst mulige forhandlingsvilkår. Hvad siger du til dem?

“Jeg kan godt forstå, at de er vrede og frustrerede, og hvis nogen tænker: “DJ – You had one job”. Det har jeg også lige skrevet til dem i en mail, og så har jeg aftalt, at jeg mødes med medarbejderne, så vi kan diskutere det her igennem. Guderne skal vide, at jeg simpelthen er så ked af, at der er sket sådan en fejl.”

Hvad er dit argumentet for at blive i DJ til dem, der nu truer med at melde sig ud?

“Det har jo ikke ændret sig, at de skal blive i DJ, for det er sådan, at man skaber de bedste arbejdsvilkår ved at at være med i det faglige fællesskab.”

I første omgang er den etårige aftale nu sendt til DJ’s hovedbestyrelse, hvor man tager stilling til den. Derefter sendes den til urafstemning blandt de omkring 465 DJ-medlemmer på TV 2. Et væsentligt klagepunkt fra tillidsrepræsentant Lennart Sten er, at man ikke har haft de sædvanlige værktøjer som for eksempel muligheden for at konflikte.

“Det kan jeg godt forstå. Det er ikke fordi vi går og smider med konfliktvarsler hele tiden, eller fordi vi ofte er i konflikt, men bare det, at mulighederne er der, er med til at sikre fremdrift i forhandlingerne, og derfor er det så ærgerligt, at vi ikke har haft den mulighed, fordi den er opsagt for sent,” siger Tine Johansen.

Efter vinterferien skal du mødes med TV 2’s medarbejdere for at forklare situationen. Hvad vil du gøre for at genvinde deres tillid?

“Jeg vil sige undskyld til dem. Det har jeg skrevet til dem nu, men jeg vil også gerne sige det til dem. Og jeg vil gerne give dem mulighed for at sige, hvad de synes, og hvad de tænker og høre hvad deres reaktioner er.”

“Og så vil jeg forsikre dem om, at lige så træls og brandærgerlig den her fejl er, lige så meget har vi skyndt os at sikre os, at det ikke kan ske igen. Vi finder et teknisk system til påmindelser om det her, så det ikke vil gentage sig.”

0 Kommentarer