Underskriftsindsamling

Adskillige journaliststuderende skriver under på Palæstina-erklæring

På SDU vil journalistuddannelsen nu inddrage debatten om underskriftsindsamlingen i undervisningen. Rettet 11:03

Mindst 28 journaliststuderende har skrevet under på en opbakning til de studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademis støtteerklæring til Palæstina, hvor det fremgår, at ”anti-zionisme er ikke anti-semitisme”, og at ”Danmark muliggør og understøtter kolonial besættelse, folkemord og krigsforbrydelser”.

Det fremgår af en underskriftsindsamling med for nuværende 104 underskrivere, som de seneste dage har floreret blandt de mediestuderende på henholdsvis DMJX, RUC, SDU, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.

Ifølge Peter Bro, leder af journalistuddannelserne på SDU, vil SDU aktivt inddrage debatten om underskriftsindsamlingen i undervisningen i den kommende tid.

Vil bruge det som case

Han understreger, at det er voksne mennesker, der læser på uddannelsen, og at de har frihed til at ytre sig, hvilket SDU ikke vil blande sig i.

”På den anden side gør vi meget ud af at være en uddannelsesinstitution, der giver plads til at reflektere over de valg, man træffer, og hvad det kræver at arbejde som journalist i Danmark, hvor der er værdier som upartiskhed og neutralitet,” siger han.

”Det er en god og konkret anledning til at tage en case med ned i undervisningen, hvor vi kan tage en diskussion med de studerende om deres kvalificerede valg til at skrive under eller lade være på sådan en erklæring,” uddyber han.

På RUC vil studieleder Hanne Jørndrup ikke blande sig i, hvad de studerende på journalistuddannelsen skriver under på:

”Det her er deres private politiske holdninger, og det er hverken min ret eller pligt at synes noget om det,” siger hun.

Derudover vil hun ikke give et bud på, hvorvidt det kan få konsekvenser for de studerende i fremtiden:

”Om deltagelsen i underskriftsindsamlingen efterfølgende får konsekvenser i forhold til kommende ansættelser i branchen, kan vi ikke forudsige. Det er et internt forhold på mediearbejdsmarkedet, som vi ikke har indflydelse på.”

104 underskrivere

I alt er der ved artiklens deadline 104 underskrivere.

Hovedparten af underskriverne er tilknyttet fag som kommunikation eller medieproduktion, men ifølge Journalistens optælling er der mindst 28 journaliststuderende på listen samt en håndfuld tv- og medietilrettelægger-studerende samt fotojournaliststuderende.

Studieretningerne for de enkelte underskrivere er konstateret via åbne kilder, og i adskillige tilfælde har det ikke været muligt at fastslå studieretningen for den enkelte underskriver. Derfor bruger vi formuleringen ”mindst” 28 journaliststuderende.

I underskriftsindsamlingen fremgår det, at man som underskriver giver tilladelse til at dele sit navn offentligt i en SoMe-kampagne og i et brev til danske politikere, hvis man skriver under. Du kan læse hele ordlyden i faktaboksen nederst.

På DMJX har underskriftsindsamlingen i første omgang ført til en reaktion fra rektor Julie Sommerlund, men mere på grund af formalia.

I den indledende opfordring fra de studerende bag underskriftsindsamlingen lød der et ønske om, at underskriftsindsamlingen kunne formidles videre via skolens sociale medier.

I en mail til alle på DMJX har rektor Julie Sommerlund også efterfølgende gjort det klart, at det var uholdbart, at opfordringen til at skrive under på underskriftsindsamlingen blev sendt ud på en ”alle-mail” til alle på DMJX.

I samme mail understreger hun også, at DMJX er upartisk:

”DMJX forholder sig ikke politisk til situationen i Israel og Palæstina. Vi beskæftiger os professionelt med situationen, men det politiske hører til i den private sfære.”

Over for Journalisten forklarer Julie Sommerlund, at skolen derudover ikke vil blande sig i, hvad de studerende foretager sig privat:

”Studerende har holdninger ligesom alle os andre, og de må selv foretage en afvejning. De kender de faglige grundbegreber, og hvis de går ind i det her med åbne øjne, så vil jeg ikke blande mig i det. De er voksne mennesker,” siger hun.

Heller ikke hos Danske Mediestuderende ønsker formand Markus Valentin at sige noget om underskriftsindsamlingen.

Mere aktivisme i fremtiden

Hos Peter Bro står det klart, at de seneste mange års store distance mellem aktivisme og journalistik på flere fronter kan være i opbrud i det moderne og fremtidige mediemarked.

”Ikke bare i Danmark, men også i udlandet bliver journalister mere bevidste om, at i nogle typer sager, der kan man faktisk godt gå skridtet videre og og ikke alene lede efter problemer, men også i virkeligheden påpege løsningen og komme med inspiration,” siger han og tilføjer et stort forbehold:

”Det er dog typisk i sager, hvor alle er enige i grundsubstansen, altså for eksempel klimaproblemerne. Der kan de fleste være enige om det overordnede problem,” siger han.

Og dermed baner det vejen for, at eksempelvis klimajournalistik eller journalistik om trafikdrab kan dækkes med en mere aktivistisk tilgang på udvalgte medier til at løse problemerne.

”Men så er der sådan noget som det her, som jo er på en helt anden bane, fordi der er nogle ideologiske spændinger, som gør, at det bliver svært at være aktiv, uden at man bliver skudt i skoene, at man vælger den ene side over den anden. Og derfor lærer vi de studerende her på stedet, at der er nogle områder, der er mindre kontroversielle end andre,” siger han.

Her er ordlyden af underskriftsindsamlingen

”Ved at underskrive dette dokument tillader du, at dit navn offentliggøres på listen som SoMe-kampagne og brev til danske politikere.”

”Kære alle studerende på medieuddannelser på hhv. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Århus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet.

Vi er en gruppe studerende, der ønsker at udforme en offentlig støtteerklæring til den palæstinensiske civilbefolkning i lyset af den humanitære krise, der finder sted, og fordømme det folkemord, vi er vidne til.

Støtteerklæringen er og skal ikke være et udtryk for institutionernes holdning, men personlige holdninger fra medarbejdere og studerende. Vi er den danske mediebranches fremtidige stemmer, og vi ønsker at fordømme den inhumane behandling og de krigsforbrydelser, der sker i Gaza.”

”Som repræsentanter fra den danske mediebranche er vi forpligtede til at levere en fyldestgørende og kritisk mediedækning. Vi bærer et ansvar for at insistere på og bidrage til et retvisende og mangfoldigt verdensbillede. Dette adskiller sig markant fra hidtil partisk og utilstrækkelig mediedækning af Israels besættelser af Palæstina i det danske mediebillede og de umenneskelige handlinger, der bliver begået i disse dage.

Vi støtter op om Mellemfolkeligt Samvirkes appel til den danske regering om at arbejde for en øjeblikkelig våbenhvile, respekt for international lov og frigivelse af alle civile gidsler.

Afsenderne af denne solidaritetserklæring står sammen om et frit Palæstina og tilslutter sig støtteerklæringerne fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi og Den Danske Filmskole.

Vi henviser til støtteerklæringen fra (de studerende på, red.) Det Kongelige Danske Kunstakademi, da vi er enige i de efterspurgte handlinger og støtter op om at gøre krav på handling fra regeringen, medierne og de danske borgere.”

Her er ordlyden af støtteerklæringen fra de studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi

”Israels systematiske udryddelse af Palæstina og den etniske udrensning af det palæstinensiske folk er en alvorlig forbrydelse mod menneskeheden. Vi, studerende på Det Kgl. Danske Kunstakademi, nægter at se passivt til, mens Danmark understøtter kolonial besættelse, folkemord og krigsforbrydelser.

Vi fordømmer Israels okkupation, undertrykkelse og drab af det palæstinensiske folk. Vi kræver, at den danske stat anerkender det folkemord, der sker lige nu. Vi beder om, at den danske stat opfordrer til umiddelbar våbenhvile og oprettelse af humanitære korridorer. Vi støtter den globale bevægelse imod ødelæggelsen af Gaza og massefordrivelsen af det palæstinensiske folk. Vi kræver, at de danske medier bringer retfærdig mediedækning, og at de anerkender, at konsekvensen af ikke at gøre dette er, at der skabes grobund for hadforbrydelser. Vi tager afstand fra al form for islamofobi og anti-semitisme. Anti-zionisme er ikke anti-semitisme.

Vi som studerende vil opfordre til at tage ansvar for egen læring og til kritisk at søge information fra forskellige kilder.”

Rettelse 11:03 den 8. november: I artiklen er det nu præciseret, at det er de studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi, der står bag støtteerklæringen til Palæstina, og altså ikke selve institutionen.

1 Kommentar

Niels Raunsbjerg Laugesen
11. NOVEMBER 2023
Jeg er desværre ikke overrasket. Enhedslisten har jo længe været det største parti på Journalisthøjskolen.