Fyringsrunde

47 DR-medarbejdere har fået besked om, at de skal fyres

Ud over afskedigelserne er seks medarbejdere blevet tilbudt stillinger med væsentlige vilkårsændringer, og syv medarbejdere har søgt og fået en frivillig fratrædelse

47 medarbejdere i DR har i dag været til samtale med en chef, der har fortalt dem, at DR har i sinde at fyre dem.

Det fremgår af en nyhed på DR’s intranet, som Journalisten har set.

14 af afskedigelserne sker i DR Nyheder, mens 33 i DR Kultur, Børn og Unge har fået besked om, at de vil blive afskediget.

Seks medarbejdere, tre i hvert direktørområde, er blevet tilbudt nye stillinger med ’væsentlige vilkårsændringer’.

Derudover har i alt syv medarbejdere søgt og fået en fratrædelsesaftale op til sindedagen, fremgår det.

Det blev i sidste uge meldt ud, at DR skulle nedlægge op mod 100 stillinger på tværs af de to direktørområder DR Nyheder og DR Kultur, Børn og Unge. En del skulle findes gennem afskedigelser, hvor det var ventet, at 20-25 medarbejdere skulle afskediges i nyhedsafdelingen, men 40-45 i DR Kultur, Børn og Unge ventedes afskediget.

Medarbejdere nedlægger arbejdet

Tre afdelinger i DR Kultur, Børn og Unge har efter fyringsrunden i morges besluttet at nedlægge arbejdet frem til i morgen tidlig. Det fremgår af en udtalelse fra medarbejderne, som Journalisten har set.

”Der er slået alvorlige skår i tilliden til ledelsen og dens mulighed for at sikre fremtiden for hele organisationen. Ikke mindst den manglende forudsigelighed og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne gør det vanskeligt for os at bevare tilliden til, at DRs øverste ledelse evner at sikre DRs kvalitet, økonomi og arbejdsforhold,” fremgår det af udtalelsen fra medarbejderne i afdelingerne Kultur og Debat Lyd, Bred Kultur og Fakta og Specialiseret Kultur og Tro.

Arbejdsnedlæggelsen betyder blandt andet, at ’P1 Debat’, der skulle sendes live klokken 12.15 og 18.05, ikke sender som planlagt. Det samme er tilfældet med ’Kulturen’, der normalt sendes klokken 14-16.

Medarbejderne mødes igen onsdag morgen ”til videre drøftelser”, fremgår det af udtalelsen.

Læs hele udtalelsen fra medarbejderne

”Efter dagens meddelelser om opsigelser har medarbejdere i afdelingerne Kultur og Debat Lyd, Bred Kultur og Fakta og Specialiseret Kultur og Tro været samlet og har med et overvældende flertal besluttet at nedlægge arbejdet, og udtaler i den anledning:

Der er slået alvorlige skår i tilliden til ledelsen og dens mulighed for at sikre fremtiden for hele organisationen. Ikke mindst den manglende forudsigelighed og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne gør det vanskeligt for os at bevare tilliden til, at DRs øverste ledelse evner at sikre DRs kvalitet, økonomi og arbejdsforhold.

Vi har oplevet fyringsrunder og omstruktureringer tidligere, og hver gang er huset blevet erfaringer og ressourcer fattigere. Det er ikke alene tabet af dygtige, engagerede kolleger og helt særlige fagligheder, der forsvinder denne gang. Der er noget større på spil.

Ledelsen har med omorganiseringen i efteråret 2021 og nu afskedigelser skabt udtalt utryghed blandt DRs vigtigste ressource: Medarbejderne. Der er både strukturel og psykologisk utryghed og dertil mistillid til ledelsen. Midt i kampen med omorganiseringer og diffuse løfter om udvikling, oplever vi nu ikke alene at miste dygtige kolleger, men også uforståelige omskrivninger af sproget, når I siger, at det ikke er ”fyringer”, men ”omprioriteringer” og uforudsete, men nødvendige ”tilpasninger”.

For os, der faktisk producerer det indhold, DR skal levere til danskerne, føles det nu ret meget som fyringer i kølvandet på en omstrukturering.

Der ligger et kæmpe arbejde i at opbygge den ånd, det mod og den gensidige tillid, som skal være til stede i en skattefinansieret, kulturbærende virksomhed som DR. Og den tillid er det umuligt for os at mobilisere i dag. Derfor nedlægger vi arbejdet og har aftalt at mødes igen onsdag morgen til videre drøftelser.”

Generel utilfredshed

Fyringsrunden skyldes DR’s digitale strategi, der betyder, at public service-institutionen i den kommende tid vil bruge pengene anderledes ved at prioritere udviklingen af platformene DR Lyd og DR TV, og i den forbindelse vil der være færre penge til indholds- og programproduktion.

Det har vakt bred kritik blandt medarbejderne i DR, at der skulle fyres i forbindelse med den digitale strategi. Flere medarbejdergrupper har op til i dag sendt udtalelser til ledelsen, hvor de udtrykker både mistillid, chok og skuffelse over fyringerne, eftersom DR-generaldirektør Maria Rørbye Rønn sidste år sagde, at der ikke ville komme fyringer i kølvandet på præsentationen af den digitale strategi.

DR’s ledelse vil klokken 15 holde stormøde med medarbejderne.

0 Kommentarer